دانلود پایان نامه

در صورتی شانس موفقیت در برنامههای اصلاحی خود را دارد که امکان انتخاب مواد مناسب و تنوع وجود داشته باشد. از طرفی دیگر عوامل فرساینده ژنتیکی مختلفی باعث حذف و نابودی این ثروت خدادادی و پرارزش شدهاند، بنابراین سرمایهگذاری برای ایجاد کلکسیونهای گیاهی و بانکهای ژن به منظور حفظ و نگاهداری دائمی ذخایر توارثی گیاهی ضروری است. هدف کلی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان ، (۹۷، ،
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید