مهر ۵, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد درباره طلاق، چشم انداز، حمل و نقل

و‌‌‌آژانس های مسافرتی و تفریحی.
ج) تدوین برنامه های آموزشی و کارآموزی و ایجاد مؤسسات آموزشی جهت آماده نمودن افراد برای کار در امور گردش‌گری.
د) فراهم بودن سرمایه مالی به منظور توسعه جاذبه ها، ‌‌‌تسهیلات، ‌‌‌خدمات و تأسیسات زیربنایی و ایجاد سازوکارهایی برای جلب سرمایه گذاری.
ه) تدوین برنامه های بازاریابی و تبلیغات جهت شناساندن کشور و منطقه به گردش‌گران و ایجاد تسهیلات و خدمات اطلاع رسانی در مناطق مقصد گردش‌گری.
و) ایجاد تسهیلات مسافرتی (شامل اخذ ویزا)، ‌‌‌گمرک و ارائه دیگر خدمات و امکانات در مبادی ورودی و خروجی کشور (سازمان جهانی جهان‌گردی، ‌‌‌۱۳۷۹،‌‌‌ ص ۶۰).
مدیران بخش گردش‌گری برای اعمال مدیریت موثر در قسمت ها و زیر بخش های مختلف صنعت گردش‌گری‌نیازمند اطلاعات دقیق و آمار های به روز هستند.این اطلاعات و آمار ها به مثابه ابزاری توانمند می توانند مدیریت گردش‌گری را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری کنند.بنابراین یکی از مهمترین وظایف مدیریت این صنعت جمع آوری،‌‌‌ ذخیره و بازیابی این اطلاعات است که ایجاد بانک اطلاعات در این زمینه بسیار ضروری می نماید که عمده ترین این اطلاعات‌عبارتند از:
۱- اطلاعات پایه شامل:
– ویژگی های جغرافیایی
– آب و هوا
– حکومت
– جمعیت
– شهر های بزرگ و اصلی
– تاریخچه
– آموزش های حرفه ای و نظری
– بهداشت عمومی
– خدمات اجتماعی و ضمانت های اجرایی قانون
– رویه ها و تشریفات ثبت و ورود
۲- داده های اقتصادی شامل:
– تولید نا خالص داخلی
– تولید ناخالص ملی
– ساختار و شرح کلی اقتصاد
– مشخصات و ویژگی های نیروی کار
– تاثیرات گردش‌گری
– ضرایب تکاثر،‌‌‌ درآمد،‌‌‌ اشتغال،‌‌‌ توسعه منطقه ای،‌‌‌ درآمد های ارزی خارجی،‌‌‌ تولید ناخالص داخلی و ملی
۳- حمل و نقل شامل:
– حمل ونقل هوایی
– مبدا و فراوانی خدمات
– ظرفیت و مبادی
– مشخصات کنونی و موانع
– جاده ای
– دریایی
– و دیگر موارد.
۴- اهداف و چشم انداز توسعه ملی شامل:
– اهداف و طرح های کلی
– اهداف(بر اساس بخش ها)
۵- الگو های فعلی توریسم شامل:
– گردش‌گری بین المللی
– گردش‌گری داخلی
– بخش بازار داخلی و خارجی
– مبدا دیدار کنندگان
– مدت زمان اقمت
– مشخصات ظاهری دیدار کنندگان
– میانگین مخارج و درآمد های ارزی خارجی
– تعداد اتاق ها و تسهیلات اشغال شده هتل
– سود آوری هتل
– و دیگر مشخصات.
۶- اطلاعات بازار یابی شامل:
– تجزیه و تحلیل مشخصات و روند های اصولی بر اساس بازار ها
– مشخصات تقاضای منطقه ای بر اساس بازار
– فهرستی از تور گردان های مهم بر اساس بازار
– مشخصات خدمات عرضه شده از سوی تور گردان ها‌،‌‌‌ ظرفیت و تعداد فروخته شده
– فهرست ثبت نام کنندگان بزرگ مسافرت بر اساس بازار
– نشریات گردش‌گری.
۷- طرح های جدید و روند های آینده شامل :
– روند های کلی
– طرح های جدید و در حال ساخت
– مسیر دستیابی و حمل و نقل پیشرفته
– مجموعه خدمات مسافرتی وبرنامه ریزی تور های جدید
– روند بازار یابی جدید
– دور نمای آینده(داس ویل‌،‌‌‌ ۲۷،‌‌‌ ص۱۳۷۸).
در واقع این اطلاعات برای تصمیم گیری در امور مدیریت گردش‌گری بسیار ضروری و موثر است از سوی دیگر افزون بر این اطلاعات می بایست اطلاعاتی در زمینه سرمایه ها و جاذبه های گردش‌گری در اختیار مدیریت گردش‌گری قرار گیرد که این اطلاعات شامل همه دارایی های موثر بر تولید محصولات و خدمات گردش‌گری می باشند.برخی از این اطلاعات عبارتند از:
۱- منابع طبیعی شامل:
– آب و هوا
– سواحل
– ۳۰ دریا و امتداد ساحلی
– گیاهان و حیوانات خاص یک سرزمین
– رود ها
– دریاچه ها
– جنگل ها
– کوه ها
– غار ها
– آبشار ها
– چشم انداز ها و مناظر پنهان
– جزایر
– دیگر مشخصات یک چشم انداز
۲- جاذبه های تاریخی و فرهنگی شامل:
– گالری های هنری
– موزه ها
– محل های تاریخی
– مساجد‌،‌‌‌ کلیسا ها و معابد
– کارگاه های صنایع دستی
– گروه های موسیقی
– آئین های فولکلوریک
– گروه های رقص
– مراکز فرهنگی
– جشنواره ها
– مناسبت های خاص و رژه.
۳- دیگر جاذبه های توریستی شامل:
– پارک های ملی
– باغ های دریایی
– آکواریوم ها
– باغ های جانور شناسی
– باغ های گیاه شناسی
– پارک های تفریحی
– ورزش های مورد علاقه
– تئاتر و سینما ها.
۴- فعالیت های ورزشی،‌‌‌ سرگرمی و تفریحی شامل:
– شکار
– راهپیمایی
– اسب سوای
– کوه نوردی
– اسکی روی آب،‌‌‌ قایق سواری،‌‌‌ قایق رانی،‌‌‌ موج سواری،‌‌‌ غواصی و سایر ورزش ها
۵- خدمات شامل:
– دفترهای مسافرتی
– خدمات اطلاعات توریستی
– بنگاه های کرایه خودرو
– خدمات پزشکی
– صنایع دستی
– خدمات پستی
– خدمات مخابراتی
– بانک ها و صرافی ها
– آرایشگاه ها
– تاکسی ها
– اتوبوس ها
– خدمات مذهبی.
۶- تاسیسات زیر بنایی شامل:
– فرودگاه ها
– بنادر
– شبکه جاده های
– مخابرات
– آب
– برق
– جمع آوری و دفع زباله و فاضلاب.
۷- اسکان و پذیرایی،‌‌‌ رستوران ها و تسهیلات اضافی شامل:
– هتل ها و محل های اسکان
– متل ها
– دیگر محل های اسکان توریست ها
– رستوران ها
– باشگاه ها
– مراکز همایش،‌‌‌ تسهیلات جهت برگزاری اجلاس(داس ویل‌،‌‌‌ ۲۷۸،‌‌‌ ص۱۳۷۸).
تمامـی ‌ایــن اطلاعـات وآمار هـــاتحـت عنــوان‌سیستـم اطلاعـــات مدیـریت گــردش‌گری (Tourism Management Information System) ‌‌‌‌‌‌ در یک نظام جامع آماری جمع آوری و ذخیره‌می شوند. مدیریت گردش‌گری با بهره گیری از این اطلاعات می تواند به پردازش و بررسی وضعیت موجود صنعت گردش‌گری و پیش بینی روند های آتی بپردازد.
۲-۱۰-برنامه ریزی :
برنامه ریزی عبارتست از فرآیندی که دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هم اهنگ از تصمیمات می باشد. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرآیندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، ‌‌‌تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرآیند برنامه ریزی، ‌‌‌مجموعه‌ای از تصمیمات هم اهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.
بر طبق این تعریف، ‌‌‌تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاست ها برای پیش برد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، ‌‌‌قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاه ها، ‌‌‌عقاید، ‌‌‌احساسات و ارزش ها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرآیند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همان طور که اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یک فرآیند تصمیم‌گیری نیست بلکه فرآیندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرآیند ارزیابی است که در پایان آن، ‌‌‌در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود.
برنامه بیانی روشن، ‌‌‌مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرآیند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرآیند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.
شکل شماره۲-۲ دوران های تحول دربرنامه ریزی توسعه جهان گردی
منبع : ضرغام‌، ‌‌‌۱۳۸۷‌، ‌‌‌ص ۵۹
۲-۱۱-واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع:
برخی اوقات در کاربرد واژگان تخصصی برنامه ریزی گردش گری ابهاماتی به وجود می آید‌، ‌‌‌از این روی تعریف اصطلاحات به کار رفته در مرجع های مختلف برنامه ریزی بسیار مهم است.
۲-۱۱-۱- هدف عملی (objective):
به نتیجه ای که انتظار می رود از برنامه ریزی توسعه جهان گردی حاصل شود اطلاق می گردد.
۲-۱۱-۲- خط مشی (policy):
به روی کرد توسعه برای استفاده در هدایت و تعیین تصمیم گیری اطلاق می شود.
۲-۱۱-۳- برنامه (plan):
به آرایش منظم بخش های نظام جامعی اطلاق می شود که منعکس کننده خط مشی است.
۲-۱۱-۴- راهبرد (strategy):
به ابزارهای اجرای توصیه ها و پیشنهادهای خط مشی و برنامه اشاره می کند.(ضرغام بروجنی، ‌‌‌۱۳۸۸،‌‌‌ ص۱۵۷)
۲-۱۲- ویژگی‌های برنامه ریزی
برنامه ریزی یک فرآیند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:
۱) تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه
۲) جمع‌آوری اطلاعات نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۳) مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید
۴) تعریف اهداف
۵) تأمین مقدمات
۶) پیش‌بینی شرایط آینده
۷) ساخت زنجیره‌های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی
۸) رتبه‌بندی و انتخاب گزینه‌ها
۹) تعریف سیاست ها
۱۰) تعریف معیارهای ابزار ارزیابی برنامه
۲-۱۳- انواع برنامه ریزی:
برنامه ریزی را از دیدگاه مسائل اجتماعی و اقتصادی، ‌‌‌به منظور ارتقاء سطوح مختلف زندگی جامعه، ‌‌‌می‌توان به چند نوع تقسیم کرد:
الف) برنامه ریزی کلی ( کلان): به منظور رسیدن به هدف های کلی و عمومی اقتصادی و اجتماعی انجام می‌گیرد.
ب) برنامه ریزی بخشی : بیشتر در بخش های مختلف تولیدی و اجتماعی صورت می گیرد.
ج) برنامه ریزی در سطح خرد: در طرح ها و پروژه های داخل بخش صورت می گیرد.
۲-۱۳-۱- انواع برنامه ریزی از نظر مدت زمان اجرا:
الف) برنامه ریزی بلند مدت : ۱۰ تا ۲۰ سال و گاهی تا ۲۵ سال.آینده نگری و چارچوب های کلی اساس کار است. ( طرح ملی گردش‌گری ایران)
ب) برنامه ریزی میان مدت : ۳ تا ۷ سال و گاه تا ۱۰ سال.( طرح ملی گردش‌گری ایران و طرح های جامع استانی)
ج) برنامه ریزی کوتاه مدت : ۱ تا ۲ سال
۲-۱۳-۲- انواع برنامه ریزی از نظر وسعت اجرا:
الف) برنامه ریزی جامع ( طرح های گردش‌گری تهیه شده در ایران )
ب) برنامه ریزی غیر جامع ( طرح های تفصیلی توسعه گردش‌گری شهرها)
۲-۱۳-۳- انواع برنامه ریزی از نظر هدف:
الف) برنامه ریزی توسعه
ب) برنامه ریزی اقتصادی
ج) برنامه ریزی کالبدی
د) برنامه ریزی ارشادی و اجباری
و) برنامه ریزی اختصاصی
۲-۱۳-۴- انواع برنامه ریزی از نظر سطوح مکانی:
الف) برنامه ریزی ملی ( در سطح کشور) مثال طرح ملی گردش‌گری ایران
ب) برنامه ریزی منطقه ای ( در سطح استان) مثال طرح جامع گردش‌گری استان تهران یا استان خراسان رضوی و. …
ج) برنامه ریزی ناحیه ای ( در سطح شهرستان) مثال طرح جامع توسعه گردش‌گری شهرستان نیشابور
د) برنامه ریزی شهری ( در سطح شهر)
و) برنامه ریزی روستایی ( در سطح دهستان و روستا) مثال طرح های گردش‌گری روستاهای گردش‌گری کشور
ه) برنامه ریزی در سطح نقطه و سایت، ‌‌‌مثال طرح های جامع مناطق نمونه گردش‌گری کشور و یا سایت های توریستی و تفریحی
۲-۱۳-۵- انواع دیگر:
ـ طرح های مکان یابی
ـ طرح های امکان سنجی
ـ طرح های توجیهی
ـ طرح های بازاریابی‌
(جواهری‌، ‌‌‌۱۳۸۷، ‌‌‌ص ۱۴)
۲-۱۴-اهمیت برنامه ریزی جهان گردی:
جهان گردی به دلایل متعددی توسعه یافته است.‌‌ یک هدف اصلی از توسعه آن ایجاد منافع اقتصادی حاصل از ارز خارجی (برای جهان گردی بین المللی) درآمد، ‌‌‌شغل و عواید دولتی است که به عنوان سرعت دهنده ای برای توسعه بخش های دیگر اقتصادی نظیر: کشاورزی، ‌‌‌شیلات، ‌‌‌جنگل داری و صنعت و برای کمک کردن به نیازهای اقتصادی و هزینه بازسازی زیرساخت ها به کار می رود.
به طور کلی برنامه ریزی برای توسعه جهان گردی به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر نوع دیگر توسعه برای آن که موفق باشد و مشکلاتی را بوجود نیاورد واجب است. اهداف بخش جهان گردی اگر به طور دقیقی تنظیم و برنامه ریزی شوند و در طرح ها و برنامه های کلی توسعه دولت ها تلفیق شوند، ‌‌‌به طور مؤثرتری می تواند به نتیجه برسد.‌‌ برنامه ریزی جهان گردی به ویژه به دلایل زیر اهمیت دارد:
برخی دولت ها،