مهر ۵, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد درباره چشم انداز، طلاق، مشارکت مردم

س ژئوپارک ها مورد استفاده قرار گیرد.‌‌ با آغاز قرن بیستم، ‌‌‌با توجه به دگرگونیهای وسیعی که در اوضاع اجتماعی، ‌‌‌اقتصادی و صنعتی روی داد، ‌‌‌گرایش به ایجاد تنوع در محیط زندگی یکنواخت و فرار از فضای پرهیاهو و خسته کننده شهرها و شناخت جهان و گسترش ارتباطات سیاسی- اقتصادی و نیاز مبرم مردم سرزمین ها و کشورها به یکدیگر، ‌‌‌موجبات شکوفایی جهان گردی و سیر و سیاحت به سبک و سیاق کنونی را فراهم آورد (محلاتی،‌‌‌ ۱۳۸۰،‌‌‌ ۹). امروزه یکی از انواع جهان گردی که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است، ‌‌‌توریسم ورزشی است. برگزاری انواع مسابقات جهانی‌،ملی‌، منطقه ای انگیزه ای قوی برای حضور و شرکت مردم در محل برگزاری مسابقات است.‌‌ گردش گری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دوصنعت گردش گری وصنعت ورزش پدید آمده است(هاوکینز و هودمن).‌‌ به عبارت دیگر فعالیت های مهم گردش گران در حین گردش گری است وگردش گری و مسافرت با انواع مختلف ورزش همراه است (هینچ وهیگام‌، ۲۰۰۳).گرین وچالیپ (۱۹۹۸) نیز طی تحقیقات خود بیان می کند که گردش گری ورزشی به مانند بسیاری ازصنایع دنیا مثل حمل ونقل‌، ‌‌‌اتومبیل سازی و توریسم وغیره‌، ‌‌‌در حال تبدیل شدن به صنعتی مجزا ومهم است‌، ‌‌‌به طوری که بررسی ها نشان می دهد که از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۹ تمایل گردش گران برای شرکت در ورزش ۱۳۰۰ درصد رشد داشته است.به طوری که رشد ورواج روز افزون مسافرت های مرتبط با ورزش ورواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقمند شوند. لذا شهرهای مختلف جهان در بدست آوردن حق میزبانی بازی‌های المپیک ومسابقات قهرمانی جهان در رشته های ورزشی مختلف رقابت می کنند.
۱-۲- ضرورت انجام تحقیق:
صنعت گردش گری در جهان در دهه های اخیر از رشد بسیار خوبی برخودار بوده است به طوری که در سال ۱۹۵۰ تعداد گردش گران بین المللی ۲۵ میلیون نفر و درآمد حاصل از آن (۲٫۱)میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۹۹۹تعداد گردش گران به ۶۵۶٫۹ میلیون نفر و میزان درآمد حاصل از آن به۴۵۵ میلیارد دلار رسیده است پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۵ تعداد گردش گران بین المللی به رقم ۹۳۷ میلیون فر و تولید ناخالص این صنعت در جهان به ۷٫۲ تریلیون دلار برسد.کشور های مختلف جهان سعی دارن که سهم بیش تری از این صنعت را به خود اختصاص دهن تا بر مشکلات اقتصادی خود از قبیل بیکاری، ‌‌‌کمبود منابع ارزی و. … فائق آیند. ضرورت ایجاب می کند که با شناخت استعدادها و توانمندی های این صنعت در هر منطقه، گامی در جهت تقویت این صنعت برداشته شود.(فرزانه، ۱۳۸۹: ۱)
استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن محیط طبیعی،‌‌‌ چشم انداز ها و مناظر زیبای طبیعت که از کانون های اصلی و جاذبه های گردش‌گر پذیر این نوع گردش‌گری (اکوتوریسم )می باشد زمینه لازم را برای توسعه صنعت گردش گری‌دارا است.این گونه از گردش گری در قرن بیست ویکم از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان ملل متحد قرن حاضر را قرن اکوتوریسم نامیده است.(پاپلی یزدی و سقایی،‌‌‌ ۱۳۸۵: ۶)
از سوی دیگر‌، ‌‌‌یافته های این تحقیق می تواتد از سوی مسئولین و متولیان صنعت گردش گری در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱-۳- اهداف تحقیق:
۱- معرفی انواع توریسم ورزشی ازجمله گردش گری ورزش های آبی (رفتینگ)،‌‌‌ گردش‌گری آب درمانی و سلامت توریسم و…. که از جنبه فرهنگی، ‌‌‌اعتقادی و وجود زیر ساخت ها امکان پیاده سازی در منطقه سامان‌را دارد.
۲- شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش‌گری می تواند صورت گیرد.
۳- بررسی مشکلات و موانع موجود در توسعه اکوتوریسم در منطقه سامان
۱-۴- سوالات تحقیق:
۱-آیا استان چهارمحال و بختیاری قابلیت توسعه گردش گری را دارد؟
۱-۵- فرضیات تحقیق:
۱- به نظر می رسد بین توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری و توسعه گردش گری استان رابطه معناداری وجود دارد.
۲- به نظر می رسد بین بهبود روش های مدیریتی و توسعه گردش گری در استان رابطه معنا داری وجود دارد.
۱-۶- پیشینه تحقیق:
با بررسی های به عمل آمده تاکنون در ارتباط با موضوع آن طور که این رساله مد نظر دارد تحقیقی صورت نگرفته است. اما به لحاظ ارتباط غیر مستقیم با موضوع مقالات و پژوهش های معدودی انجام شده است که به نوعی برخی از ابعاد موضوع این رساله را پوشش می دهد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می‌شود:
۱-یزدان پناه، ‌‌‌خیاطی و ریگی(۱۳۹۰)در مقاله ی تحت عنوان “ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم ژئوتوریسم”‌شهرستان خاش با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی‌ SWOT به این نتیجه رسیده اند که مهمترین نقاط موجود در منطقه توجه افراد آگاه به صنعت توریسم‌،‌‌‌ دولتی بودن زمین ها،‌‌‌ پایین بودن هزینه خدمات وتسهیلات گردش‌گری منطقه،‌‌‌ تنوع و تعدد جاذبه های طبیعی و فرهنگی گردش‌گری قابل توسعه،‌‌‌ دسترسی مناسب،‌‌‌ مشارکت مردم بومی و علاقه‌آنها‌به ورود گردش‌گر است.
۲- عباس بخشنده نصرت(۱۳۷۸)در مقاله ” توزیع فضایی مکانی انواع سیاحت گاهها و ضرورت سامان دهی آنها در استان چهارمحال و بختیاری ” به تقسیم بندی انواع توریسم از جمله: مذهبی‌،‌‌‌ تاریخی، ‌‌‌ورزشی،‌‌‌ زمستانی و… پرداخته است.
۳- نصرالله پورافکاری(۱۳۷۶)در مقاله “تلاشی در رهیابی عوامل توسعه توریسم در استان چهارمحال وبختیاری “به کاستی های فرهنگی منطقه و همچنین استعدادهای استان پرداخته است.
۴- عبدالحمید شمسی،‌‌‌ اکبر جابری،‌‌‌ مسعود نادریان و محمد حسین سلطانی در مقاله” ایران ” به بررسی و تحلیل متغییر های‌مهم و اثر گذار برتوسعه مدیریت ورزشی در ایران پرداخته اند.
۵- افتخاری (۱۳۸۵)،‌‌‌ ‌‌‌با بکارگیری مدل SWOT برای توسعه گردش گری روستایی در دهستان لواسانات کوچک ثابت کرد که آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی به علت گردش گری بودن بسیار بالا است و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.
۶- طالب و محمدخان خیرآبادی (۱۳۸۷)،‌‌‌ عوامل مؤثر در توسعه گردش‌گری روستایی (مطالعه موردی روستاهای حاشیه زاینده رود بخش سامان از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری) در قالب نگرشی جامع و نظاموار و مبتنی بر واقعیات منطقه به منظور رسیدن به چارچوبی علمی و کاربردی برای مطالعه و تحلیل محور مطالعاتی سطح بندی فضایی ضروری می نماید.
۱-۷- نوع تحقیق:
این تحقیق به لحاظ هدف،‌‌‌ کاربردی است.چون انتظار می رود متولیان و مسئولین صنعت گردش گری از نتایج آن در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مرتبط با گردش گری استفاده کنند. از سوی دیگر به لحاظ روش توصیفی است.
۱-۸- روش تحقیق:
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی و از نوع کیفی می باشدکه در دو قسمت کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد گرفت به نحوی که در بخش کتابخانه ای با استفاده از اسناد‌،‌‌‌ آمار و اطلاعات و تجربیات کشور های توسعه یافته جهان‌،‌‌‌ موضوع مورد مطالعه بررسی خواهد شد. در قسمت میدانی‌،‌‌‌ ضمن بازدید از منابع گردش‌گری منطقه سامان و کسب نظر جامعه محلی و صاحبنظران جدول SWOT خواهد شد. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۱-۹- محیط پژوهش:
این تحقیق در قلمرو محیطی استان چهارمحال و بختیاری در منطقه سامان انجام خواهد شد.
۱-۱۰- متغییرها:
در این تحقیق‌،‌‌‌ مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری متغییر مستقل و توریسم ورزشی و اکوتوریسم به عنوان متغییر وابسته است.سایر متغییر ها مانند گردش‌گران، ‌‌‌صنعت گردش گری به عنوان متغییر های میانجی و تاثیر گذار است.
۱-۱۱- روش جمع آوری اطلاعات:
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق‌،‌‌‌ کتابخانه ای و پیمایشی است.ابزار جمع آوری اطلاعات در روش کتابخانه ای فیش و نقشه است. و در روش پیمایشی نیز از نظر سنجی و مصاحبه با برخی افراد دست اندرکار و جمع آوری اطلاعات آن ها در ارتباط با سوالات تحقیق استفاده شده است.
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در این پژوهش از مدل SWOT استفاده خواهد شد. در این روش ضمن مصاحبه و دریافت نظرات صاحب نظران‌،‌‌‌ جدول SWOT گردش‌گری استان تنظیم و با توجه به مسائل مطرح شده مدل توسعه استان نیز پیشنهاد خواهد شد.
۱-۱۳- تنگناها و محدودیت های تحقیق:
مهمترین تنگنا و محدودیت در این تحقیق‌،‌‌‌ موضوع فقدان منابع و ادبیات و شاخص های تولید شده منسجم و قابل دسترس از سوی مراکز و نهاد های مسئول از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردش گری است.
۲-۱-گردش گری:
ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده، ‌‌‌که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism به صورت اسم مصدر Tourism یا گردش گری درآمده است (رهنمایی، ‌‌‌۱۳۷۸‌،‌‌‌ ص۷). واژه توریست به کسی اطلاق میشود که صرف نظر از کنجکاوی به قصد تفنن و تفریح سفر میکند. بورکارت و مدلیک (۱۹۸۱) گردش گری را سفری کوتاه معرفی میکنند که در آن گردش گر برای سیر و سیاحت به منطقه ای خارج از محل سکونت و کار خود می رود ( کاظمی،‌‌‌ ۱۳۸۵‌،‌‌‌ ص۱۵). واژه گردش گری نخستین بار در سال ۱۸۱۱ در مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ ماگازین آمد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار میرفت (محلاتی، ‌‌۱۳۸۰‌،‌‌‌ ص۳).‌‌‌‌
امروزه پدیده گردش‌گری و طبیعت گردی، ‌‌‌به لحاظ درآمدزایی فراوان آن، ‌‌‌بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایهگذاری زیادی را به این بخش اختصاص دهند (Tremblay, 2006, p 34). جلب و جذب گردش گر به منظور بازدید از مکان های دیدنی و آثار ملی و باستانی به سرمایه گذاری بسیاری در زمینه آماده سازی مکان های مورد بازدید، ‌‌‌احداث جاده های مطلوب قابل دسترسی، ‌‌‌هتل های چندستاره، ‌‌‌وسایل نقلیه مناسب و نظایر این ها نیازمند است، ‌‌‌اما در این میان ازبین انواع مختلف گردش‌گری، ‌‌‌طبیعت گردی و جذب گردش‌گرانی که به منظور دیدن مناظر طبیعی به منطقه مسافرت میکنند، ‌‌‌با کمترین سرمایه گذاری نسبت به سایر انواع گردش گری میسر میگردد‌ (Jiang, 2008,P23).
بر اساس معانی عام گردش‌گری به فعالیت‌هایی که گردش‌گران و کسانی که تسهیلاتی برای آنها فراهم می‌کنند، ‌‌‌اطلاق می‌شود. به عقیده پل روبر، ‌‌‌گردش‌گری عمل مسافرت کردن و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی و متعارف زندگی به منظور لذت بردن است، ‌‌‌حتی اگر این کار با جابه جایی کوچک همراه باشد، ‌‌‌یا این که هدف اصلی از این جابه جایی غیر از تفنن و لذت جویی باشد. گردش‌گر نیز کسی است که این کار را انجام می‌دهد؛ یعنی به دلیل کنجکاوی یا فراغت، ‌‌‌لذت بردن و تفرج ویا به منظور ادعای این که مسافرت کرده است به مسافرت می‌رود. سازمان جهانی گردش گری(WTO) گردش گری را چنین تعریف می‌کند:
“گردش‌گری عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در محل و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می دهد. این سفر بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف آن سرگرمی، ‌‌‌تفریح، ‌‌‌استراحت، ‌‌‌ورزش و فعالیت‌هایی از این قبیل است. (W.T.O,2000).
گردش گری، ‌‌‌رفتار مشترک گروه های انسانی است که از ابعاد جغرافیایی و فضایی برخوردار بوده و بازتابهای این رفتار نیز فضا و ویژگیهای محیط جغرافیایی را متأثر میسازد. مطالعات تطبیقی درباره نگرش و سیاستهای گردش گری در حکومتهای مختلف، ‌‌‌میتواند به درک بازتابهای فضایی ایدئولوژیها و ماهیت نظامهای سیاسی و نوع چشم انداز جغرافیایی که میآفرینند، ‌‌‌کمک نماید. بنابراین صنعت رو به رشد گردش گری نقش مهمی در توسعه ملی کشورها در آینده خواهد داشت (حافظ نیا و همکار، ‌‌‌۱۳۸۲،