دانلود پایان نامه

برابر با L قطع کنند و به جای آن شرطی را برای انتشار بیان دارند، به عنوان مثال شرط انتشار سامرفیلد۱ به شکل بیان می شود]۳[. همچنین شرط انتشار شاران به شکل قابل بیان است]۳[، که در آن و ضرایب ثابتی هستند. هر دو شرط فوق در فاصله ای برابر با L از وجه بالا دست سد بیان می گردند.

۲-۳-۵- شرایط اولیه
شرایط اولیه بوسیله مقادیر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره کارشناسی ارشد، اولویت بندی، مزیت نسبی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید