دانلود پایان نامه درباره ، ۲-۳-۵-، است]۳[،، شاران

برابر با L قطع کنند و به جای آن شرطی را برای انتشار بیان دارند، به عنوان مثال شرط انتشار سامرفیلد۱ به شکل بیان می شود]۳[. همچنین شرط انتشار شاران به شکل قابل بیان است]۳[، که در آن و ضرایب ثابتی هستند. هر دو شرط فوق در فاصله ای برابر با L از وجه بالا دست سد بیان می گردند. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

۲-۳-۵- شرایط اولیه
شرایط اولیه بوسیله مقادیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *