دانلود پایان نامه

برابر ۰=P در نظر گرفت.

۲-۳-۲- شرط مرزی در کف مخزن (۲S)
چنانچه کف مخزن افقی و صلب فرض گردد در این صورت شرط مرزی به شکل بدست می آید. با این فرض هنگام وارد شدن بار زلزله هیچ گونه تغییر شکلی در کف مخزن ایجاد نمی شود و بار دینامیکی مستقیماً به مخزن سد می رسد. اگر شتاب زلزله دارای مولفه قائم باشد شرط مرزی در کف مخزن به شکل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانحل اختلاف، جبران خسارات، جبران خسارت
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید