دانلود پایان نامه

بدست می آید که در آن مولفه قائم شتاب زلزله می باشد[۱,۲].
در اثر بار زلزله وارد بر سیستم سد- مخزن در فرکانس های تشدید، دیده شده که پاسخ ها هیچ گاه به بی نهایت میل نمی کند، بعضی از محققین این عامل را به شکل اثر جذب کف در مدل سازی سیستم سد- مخزن در نظر گرفتند و بدین شکل توجیه می شود که کف مخزن به علت وجود رسوبات رودخانه ای و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاستان اصفهان
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید