دانلود پایان نامه

فرض شود که لزجت سیال صفر باشد، در این صورت برای سیال غیر لزج معادله حاکم به شکل روبرو تبدیل می شود:
(۲-۱۹)

رابطه ( ۲-۱۹ ) همان معادله موج در سیالات می باشد. رابطه فوق بر حسب پتانسیل سرعت نیز قابل بیان است که به شکل زیر می باشد[۱].
(۲-۲۰)

که در آن پتانسیل سرعت می باشد که به شکل زیر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان ناخودآگاه
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید