دانلود پایان نامه

باید وزن شوند. مواد مایع را می توان توزین نمود یا حجم آن را اندازه گرفت. دقیق بودن مقادیر مواد متشکله مخلوط بستنی اهمیت زیادی دارد زیرا صرف نظر از گران بودن اکثر این ترکیبات، در کیفیت محصول نهایی نیز موثر است.شکل(۱- ۲) یک واحد توزین کننده و مخلوط کننده را برای تولید زیاد و مداوم نشان می دهد. ( هویدا ، ۱۳۸۳

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه دربارهy، z، x؛، w
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید