دانلود پایان نامه

ضروری می باشد. پروتئین های شیر یک منبع مهم تریپتوفان و بخصوص غنی از لیزین هستند.
این پروتئین ها نه تنها کامل هستند بلکه میزان جذب پروتئین مصرف شده در مجموع ۵ تا ۶ درصد کاملتر از سایر پروتئین ها است. (رابینسون۲۲، ۱۹۹۰)
پروتئین شیر به شکل شبکه داخل مایع شیر می باشد که می تواند بعنوان قوام دهنده مطرح باشد البته با درجه حرارت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه دربارههیدرودینامیک، سد-مخزن، محدودی، گردند،
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید