مرداد ۱۶, ۱۳۹۹

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع عدالت اجتماعی

این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان بکار بسته است.
بنابراین در بزه دیده شناسی ثانویه و سیاست جنایی بزه دیده مدار، به دنبال حمایت از بزه دیده هستیم.بزه دیده شناسی علت شناختی مصادیقی از قبیل ماده ۳ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی دارد. با وجود اینکه بزه دیده شناختی علت شناختی در ابتدا مطرح شد اما به تدریج به حاشیه کشیده شد و بزه دیده شناسی حمایتی مورد توجه قرار گرفت. این نگاه تغییرات بنیادینی در سیاست جنایی بوجود آورد. امتیاز و حسنی که در اثر حمایت از بزه دیده بوجود می آید این است که از بزه دیدگی مجدد قربانی جرم ممانعت بعمل می آید. تکرار بزه دیدگی نیز این است که بزه دیده چندبار مورد بزه واقع می شود. اما در بزه دیدگی ثانویه، فرد بزه دیده می خواهد که به نیاز و خواسته اش در رسیدگی به بزه خود برسد؛ یعنی شکایت کند و حق خودرا دریافت کند واگر به حق خود نرسد اعم از فشارها و بی حرمتی ها که از سوی کارگزاران عدالت کیفری به وی می رسد، باعث می شود که فرد مصداق بزه دیده ثانویه قرار گیرد. در نظام کیفری ایران مشارکت بزه دیده در فرایند رسیدگی ها به نحو شایسته لحاظ شده است (ماده ۶ آ د ک ) حتی مداخله و مشارکت بزه دیده در تعیین کیفر هم می تواند تاثیرگذار باشد( در تخفیف ) در مجازات های حدی و قصاص نفس .بزه دیده شناسی در گام اول کاملا جنبه جرم شناختی و علت شناسانه ای داشت و به تدریج تغییر ایجاد شد و به این سمت رفت که بزه دیده به عنوان عامل اصلی جرم که خسارت بر او وارد شده باید مورد حمایت قرار گیرد.
در این نوع بزه دیده شناسی انواع مختلف از حمایت‌ها در شرایط گوناگون نسبت به بزه‌دیدگان پیشنهاد میشود که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حمایت از بزه‌دیدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی
۲- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی
۳- حمایت از بزه دیده در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی
۲-۲-۲ – بزه دیده شناسی علمی . این شاخه از علوم جنایی به مطالعه ویژگی ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکار بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌ زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه می کند.
رویکرد نخست بزه دیده شناسی به “مقصر انگاشتن بزه دیده” ( victim blaming ) متمرکز است که ازآن به “بزه دیده شناسی علمی یا اولیه ” یاد می شود. بزه دیده شناسی علمی سعی در تبیین مؤلفه های جامعه شناختی و مردم شناختی مسئله بزه دیدگی دارد. و در این بررسی، تنها بر روی نقش بزه دیده در وقوع جرم و میزان مسئولیت او تمرکز نکرده، بلکه با توجه به موقعیت بزه دیده که او را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، به حمایت از بزه دیده در کاهش بزه دیدگی و آسیب های وارده بر او تلاش می نماید.
* به نظر می رسد که با توجه به تعاریف قبلی، دخالت رسمی بزه دیده در عدالت کیفری شامل مقررات مربوط به نفوذ بزه دیده در مرحله تعقیب کیفری و صدور حکم محکومیت، به فردی کردن بیش از اندازه فرایند تصمیم‏گیری با در نظر گرفتن ویژگیها و احتمالا خواسته‏های بزه دیدگان منجر خواهد شد؛هر چند تحقیقات اخیر نشان داده اند که این تمایلات یا انتظارات به واسطه جریان عادی تصمیم‏گیری کارکنان نظام عدالت کیفری که پرونده‏ها را بر اساس یک روش استاندارد شده رسیدگی می‏کنند، به سرعت خنثی شده و به این ویژگیهای فردی بزه دیده کمتر توجه می‏شود.این ارزیابی حاکی از آن است که حتی زیر بنایی‏ترین طرحهای حمایتی طرفداران ارتقای نقش و حقوق بزه دیده، به دلیل تشریفات اداری عدالت کیفری سنتی خنثی می‏شود.به هر حال، صرف نظر از نوع پاسخ، نتایج بررسیها نشان می‏دهد که فعالیتهای کنونی در زمینه حمایت از بزه دیده را نمی‏توان از طریق مراجعه به اعلامیه‏ها و بیانیه‏ها یا حتی مقررات قانونی یافت و این امر نیازمند انجام تحقیقات میدانی بیشتری است.
چنان که مشاهده می‏شود، یافته‏های تحقیقات جنایی تا کنون در راستای بزه دیده شناسی ممکن است متناسب با ایدئولوژی یا نظام ارزشی فرد، پاسخهای متعددی را مطرح ‏کنند.این امر به یکی از فواید انجام تحقیقات در این زمینه اشاره دارد.انجام تحقیقات مستلزم این است که ابتدا معیارهایی جهت سنجش میزان حمایت از بزه دیده گان و موفقیت یک سیاست خاص جزایی تعیین شود.این امر باعث افزایش تجزیه و تحلیل اهداف سیاستهای کیفری بزه دیده شناسی حمایتی مصوب و مفهومها و تفسیرهای آن شده است؛امری که در آن عموما تعریف سیاستها به طور کامل و جامع مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
۲-۳- بزه دیده در مکاتب مختلف کیفری
برای شناسایی بهتر این مبحث ابتدا معنای مکتب را از نظر لغوی تعریف می نماییم و سپس به بررسی مکاتب مختلف خواهیم پرداخت. مکتب به معنای مجموعه یا گروهی از افراد است که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی،رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی،جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.
۲-۳-۱- مکتب کلاسیک:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

پیدایش انقلاب کبیر فرانسه و نشر افکار آزادیخواهانه سبب تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسئولیت کیفری گردید.چنانکه در همین راستا عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مبنای مکتب کلاسیک را بنا نهادند. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال ۱۷۴۸ میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد. ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این ، مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده آلی الهام می گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد . مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک ، مسئولیت اخلاقی است ،با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسئول و مستحق کیفر است. می بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می افتد ، ابتدا به یک سنجش دست می زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد ، جرم را بر می گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می شود.
از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور، مبنای مسئولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسئولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست، جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. علیرغم تأثیرات مثبت این اصول در اجرای صحیح عدالت، توجه افراطی بانیان مکتب کلاسیک به ماهیت عینی جرم و مجازات و تأکید بیش از حد بر اراده آزاد مجرم، آنان را از پرداختن به مطالعه در مورد بزه دیده بازداشته است.همچنین تشفی خاطر بزه دیده و جبران خسارات وی که روزی به عنوان فلسفه مشروعیت مجازات مطرح بوده است ، جای خود را به فایده اجتماعی می دهد .
* به هر روی با توجه به نظریات مکتب کلاسیک و بنیان گذاران این مکتب که در نهایت به دو مکتب فایده اجتماعی مجازات و مکتب عدالت مطلقه ختم می شود با این وجود کم و کاستی های چنین مکاتب و اندیشه هایی سبب پیدایش مکتب نئوکلاسیک می گردد که در ادامه به تشریح این مکتب می پردازیم.
۲-۳-۲- مکتب نئو کلاسیک . پایه گذاران این مکتب ،از پیوند میان دیدگاههای فلسفی مکتب کلاسیک حقوق جزا و عدالت مطلق با تعبیر و بینش فلسفی تازه ای ، نظام کیفری معتدلی را ارائه دادند .
مهمترین افراد در این مکتب :
الف :فرانسوا گیزو : مورخ و محقق فرانسوی که در ۱۸۲۲ رساله ای در مورد مجازات اعدام در جرایم سیاسی انتشار داد .گیزو در کتاب فوق سه شرط را برای اجرای عدالت کیفری لازم می داند .
الف : تبهکاری اخلاقی ب: زیان اجتماعی ج : کارایی مجازات
ب :روسی : استاد حقوق در آکادمی ژنو که در سال ۱۸۲۹ رساله ای در حقوق جزا منتشر کرد .روسی ، بین عدالت اخلاقی مطلق و عدالت اجتماعی فرق قائل است . به نظر او ، در عدالت مطلق ، عنصری از نظام اخلاقی مداخله می دارد ، ولی در عدالت اجتماعی عنصر جامعه دخیل است و هدف عدالت اجتماعی بیرونی و محدود است و مرزهای آن در جایی که ضرورت و نیاز نیست و در کرانه های حق و صواب ، پایان می یابد .
ج : اورتولان :که در کتاب خود به نام عناصر حقوق جزا ،در جهت تلفیق سود مندی کیفر و اجرای عدالت حد و مرز این دو را چنین ترسیم می کند : نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آن اندازه که سودمند است .

به طور کلی ، دیدگاه قلسفی نمایندگان اصلی مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در حقیقت بر دو گونه بینش استوار است : جامعه که تجمعی از انسانهاست ، هم دارای بعد اخلاقی است و هم مادی ، پس باید در اصول و قواعد حاکم بر آن ، دو اصل عدل و سودمندی ملحوظ شود .
مختصات مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا : . الف : پیوند مواضع فلسفی سودمندی مجازات با اصل عدالت : غالبا تضمین اجرای عدالت را مهم تر از حفظ منافع اجتماعی دانستند و در مجموع برای مجازات جنبه های دو گانه عدالت و سودمندی قائل شده اند . بنابراین رعایت اصل عدالت به منزله مردود دانستن مجازاتهای شدیدی است که بر پایه نظریه نفع طلبی بنتام متداول بود و پذیرفتن عدالت اجتماعی به جای عدالت مطلق است . دیگر اینکه حق جامعه در برقراری مجازات مطلق نیست و نباید جامعه به بهای حفظ حیات خود ، بینش از اندازه مقررات کیفری وضع کند .
ب: توجه به اصلاح اخلاقی مجرمین :به همین منظور ، عده ای از دانشمندان طرفدار این مکتب خود را صرف نهضت اصلاح زندانها کردند . سرانجام در اواخر قرن دهم دولت محلی پنسلوانیا اقدام به ساخت زندان مجرد کرد و به دنبال آن در اوایل قرن ۱۹ دولت محلی نیویورک ، زندان اوربون را ساخت . در این زندان محکومین شبها را به تنهایی در سلول های مجرد به سر می برند ولی روزها به طور دسته جمعی بودند . . ج :توجه به مسئولیت اخلاقی و نقصان یافته و حذف مجازات اعدام در جرایم سیاسی :در این مکتب اصل تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین مد نظر قرار می گیرد و ضابطه احراز مسئولیت اخلاقی نیز متکی بر بهره مند بودن مجرم از تواناییهای جسمی عملی و اختیار و اراده ای است که برای ارتکاب جرم به کار برده است .بعلاوه دانشمندان این مکتب پیشنهاد می کنند که کسانی که به معنای واقعی عاقل نیستند و مجنون هم شاخته نمی شوند ، باید به دادگاه اجازه داد تا آن قدر مجازات را تخفیف دهد که با درجه عقل آنان متناسب گردد و این نظریه که بعدها به نام فردی کردن مجازاتها معروف شد در مکتب آن روزگار به نام مسئولیت نقصان یافته معروف بود .
دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسئولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می گردد. او می گوید : صرف نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم وجود ندارد. اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می سازد. در چنین شرایطی و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات، مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری «مسؤولیت نقصان یافته» که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود ، از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت.
انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا : . الف – از نظر مبنا :مبنای این مکتب در مورد مجرمیت و قابل مجازات بودن مجرمین بر آزادی و اختیار مجرم قائم است . چون مجرم با میل خود مرتکب جرم می شود .پس اخلاقا” مسئولیت دارد و عدالت ایجاب می کند که مجازات او متناسب با میزان مسئولیت اخلاقی او تعیین شود . که این مبنا شدیدا مورد انتقاد مکتب تحقیقی قرار گرفت به طوریکه جرم معلول عوامل گوناگون جسمی ، روانی و اجتماعی است پس مختاریت انسان ، اصل مسلم ارتکاب جرم نمی باشد .
ب – از نظر آثار و نتایج حاصله : به عقیده طرفداران این مکتب اعمال مجازاتها سالب آزادی چون باعث اصلاح و تربیت مجرمین خواهد شد ، مجرم دیگر مرتکب جرم نمی شود . اما در عمل خلاف این امرحادث شد . به طوریکه عوامل جرم زای دیگر مانند وضع اقتصادی و اجتماعی نیز باعث افزایش جرم می شود که از دید این مکتب دور مانده بود .
ج – از نظر افراط در اعمال کیفیات مخففه : زیاده روی این مکتب در اعمال کیفیات مخففه بود .
۲-۳-۳- مکتب تحققی

پیدایش این مکتب به سال‌های ۱۸۴۰-۱۸۶۰ بر می گردد که پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر