دانلود پایان نامه

سهام، ارزش افزوده، نرخ های بازده، هزینه ها
خروجی مانند واحدهای تولید یا پردازش شده، ظرفیت پذیرش، حساب های جدید
اثرگذاری؛ دستیابی به یک استاندارد، مانند کیفیت، سطح خدمات
واکنش مانند قضاوت دیگران، همکاران
زمان مانند سرعت پاسخ گویی یا گردش کار


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2)تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها- تعیین اهمیت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ها سبب مشخص شدن شاخص های اداری بیشترین و کمترین اهمیت می گردد. برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص ها، روش هایی از جمله روش لیکرت، روش گراده غیر واقعی، روش بودا، روش انتخاب نظریات کارشناسان و روش تحصیل سلسله مراتبی رامی توان نام برد (رحیمی، 1385، ص 42).
3)استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها- تعیین معیار عملکردو مقدار تحقق شاخص به صورت کمی یا کیفی و نرخ عملکرد و در سال های گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک برای دو یا چند سال گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده های موثر در نحوه ی تحقق آن شاخص، استخراج و تعیین می گردد.
4)سنجش و اندازه گیری نتایج- برای هر شاخص، عملکرد واقعی را با استقاده از مجموعه واقعیت های موجود، مشخص و با استاندارد عملکرد مطلوب مقایسه کرده و نسبت به وضعیت تحقق اهداف آن شاخص بررسی های لازم انجام می گردد.
5)استخراج نتایج- در نهایت تحصیل های لازم انجام شده و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد در آن شاخص را معین می نمایند(رحیمی، 1385، ص 43).
نمودار (2-4) نمودار کلی فرآیند ایجاد و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد را نشان می دهد.
رسالت، ماموریت ها، اهداف کلان و استراتژی های ارزیابی
تدوین و شاخص های ارزیابی عملکرد
تدوین و برقراری معیارهای عملکردی (اهداف کمی)مرتبط با شاخص ها
ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی به ارزیابی شونده

تدوین اظهارنامه ارزیابی عملکرد
اندازه گیری عملکرد واقعی
مقایسه عملکرد واقعی با اهداف کمی هر شاخص
اعلام نتایج ارزیابی عملکرد
تدوین گزارش تحلیل عملکرد و ابلاغ به ارزیابی شونده
اقدام به منظور به کارگیری عملیات اصلاحی جهت بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخود

نمودار2- 4 ) نمودار کلی فرآیند ایجاد(ایران زاده1388،ص16)
هدف از ارزیابی عملکرد عبارت است از سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب، رویکرد معیارهای اثربخشی، کارایی اقتصادی و اخلاقی، به منظور ارتقا کیفیت خدمات دولتی، همچنین گروهی از تعاریف ارزیابی عملکرد را می‌توان به قرار زیر دانست (بشکول 1389، ص24):
– ارزیابی عملکرد، کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه‌ها، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است که برخی اوقات خروجی خوانده می‌شود.
– ارزیابی عملکرد، فرایندی است که با ایجاد شاخص‌هایی میزان دستیابی به سیستم را به خروجی‌های مورد نظر می‌سنجد و فرایند تصمیم‌گیری را پشتیبانی می‌کند.
– ارزیابی عملکرد، ارزیابی منظم نتایج و کارایی خدمات یا برنامه‌هاست.
– ارزیابی عملکرد جمع آوری اطلاعات جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف است.
سابقه ارزیابی به گذشته‌های بسیار دور برمی‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد که همواره در شکل‌گیری اجتماعات بشری تحت عنوان قبایل، پدیده تقسیم کار در بین اعضای قبیله‌ای مواردی نظیر شکار، ایجاد امکان استراحت و غیره وجود داشته است. در این دوران ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی موجود بوده است به گونه‌ای که افراد موفق به گرفتن پاداش یا احتمالا ترفیع مقام نایل شدند. سیستم ارزیابی عملکرد به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح شد به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب‌هایی در رنگ‌های مختلف درجه بندی شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و ی ستاده سازمان بوده است( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 1382، ص 8).
2-2-5)عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می‌کنند، متکی باشد. این تامین کنندگان منابع مهمی مانند نیروی کار، خدمات قراردادی، مواد خام، انرژی، ساختمآن ها و زمین‌های استیجاری را تامین می‌نمایند. به هر حال برداشت تامین کنندگان از ارزش، برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است. آنان شرکت یا معامله‌ای که پیامدهای بلند مدت داشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. برای تامین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت به موقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است(موسویان، 1387، ص 110).
الف)عملکرد شرکت های تجاری- یک سازمان زمانی می‌تواند در محیط اطراف خود زنده باشد و زندگی کند که قدرت عرضه یک خروجی ارزشمند به جامعه را داشته باشد. خروجی که جامعه حاضر است در مقابل آن منابع مختلفی نظیر نیروی انسانی، پول، فن آوری، و به طور کلی پذیرش اجتماعی را به شرکت بدهد. معمولا اهداف، رسالت‌ها و ماموریت‌های سازمان در این راستا شکل می‌گیرد که بتواند حصول یا خدمتی با کیفیت عالی، به مقدار زیاد وبا رعایت استانداردهای خاص به جامعه ارائه کند. و برنامه‌های عملیاتی‌تر سازمان جذب منابع از محیط و صرف آن ها به گونه‌ای است که به اهداف فوق دست پیدا کند. توانمندی جذب منابع بیشتر از محیط و قدرت ارائه خروجی مفیدتر به محیط را در نظریه سازمان و مدیریت تحت عنوان اثربخشی سازمانی می‌شناسد(دفت، ترجمه اعرابی وهمکاران 1374).
اولین دیدگاهی که نسبت به اثر بخشی ارائه شد(احتمالا طی دهه 1950) اثر بخشی به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می‌سازد، تعریف شده بود.ازآن جا که در ارائه تعریفی از اثر بخشی مشکلاتی وجود دارد می‌گویند اثر بخشی به تعریف در نمی‌آید. با این وجود به عنوان یک موضوع اساسی در تئوری سازمان معنا و مفهوم آن و همچنین معیار سنجش آن باید روشن شود. رویکردهای چهارگانه برای رهایی از مشکلات عدیده‌ای که در تعریف اثر بخشی وجود دارد، رهنمودهایی ارائه داه‌اند.دو رویکرد حاکم و اغلب متضاد، رویکرد سیستمی و رویکرد نیل به هدف است. اولی اثر بخشی را تحقق نتایج تعریف می‌کند دومی بر وسایل و امکانات نیل به هدف تاکید دارد( اثر بخشی را به عنوان توانایی سازمان در کسب داده‌ها، پردازش آن ها و حفظ ثبات و توازن در سیستم تعریف می‌کند(رابینز، ترجمه الوانی ، 1387).
صاحب نظران بین عملکرد سازمانی و اثربخشی سازمانی تفاوت‌هایی قایل هستند. برخی معتقدند عملکرد سازمانی خاص‌تر از مفهوم اثر بخشی سازمانی است. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی بعد خارجی متغیر اثر بخشی سازمانی را شامل می‌شود در حالی که اثر بخشی سازمانی علاوه بر عوامل خارجی عوامل داخلی را نیز در برمی‌گیرد(فتحی، 1386، ص 21).
ب)عملکرد سازمانی- عملکرد سازمانی یکی از مهم‌ترین سازه‌های مورد بحث در تحقیقات مدیریتی است و بدون شک مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می‌آید. به هر حال عملکرد سازمانی عوامل زیادی را بر اساس تنوع ذی نفع شامل می‌شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی‌های محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند. ولی به طور کلی در مو
رد این که متغیرها و شاخص‌های عملکرد سازمانی کدامند هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.دوینی و همکارانش(2004) عملکرد سازمانی را به صورت زیر تعریف می‌کند: (فتحی 1386، ص 22)
عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی] یک سازمان[ که سه حوزه کلی را در برمی‌گیرد:
1)عملکرد مالی(سود، بازده دارایی، بازده سرمایه‌گذاری، بازده فروش و…) ،
2) عملکرد بازار(فروش، سهم بازار،…) و
3)بازده صاحبان سهام(بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و…)
شاخص‌های عملکرد سازمانی در دو رشته شاخص‌های ذهنی و شاخص‌های عینی قابل تقسیم است:
شاخص‌های عینی عملکرد سازمانی- شاخص‌های عینی عملکرد سازمانی شاخص‌هایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده‌های عینی اندازه‌گیری می‌شود. این نوع از شاخص‌ها در چند دسته شاخص‌های حسابداری، شاخص‌های بازار مالی و شاخص‌های ترکیبی حسابداری و بازاریابی قابل تعریف است. از جمله شاخص‌‌های حسابداری عملکرد سازمانی می‌توان به شاخص‌های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه‌گذاری، و سود هر سهم اشاره کرد. از جمله نگرانی‌های مرتبط با بکارگیری شاخص‌های حسابداری به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد می‌توان به اشتباهات محاسباتی گذشته نگری شاخص‌ها، تاثیر سیاست‌های حسابداری، و عواملی از این قبیل اشاره کرد (فتحی 1386، ص 24).
شاخص‌های ذهنی عملکرد سازمانی- شاخص‌های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص‌هایی را شامل می‌شود که بر مبنای قضاوت مدیران و صاحبان شرکت های تجاری وهمچنین قضاوت‌های ذهنی گروه‌های ذی نفع شکل می‌گیرد. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، نظر سنجی‌های مدیران فروش ، نظر سنجی‌های کانال توزیع و… اشاره کرد ) فتحی 1386، ص 24).
2-2-6) عملکرد مالی
بخشی از شاخص‌های عملکرد سازمانی، شاخص‌های مالی است که جهت اندازه‌گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی دو دیدگاه اقتصادی در مورد مبنا قراردادن گروه‌های ذی نفع در سازمان وجود دارد. یک دیدگاه بر این اعتقاد داشت که شرکت ‌های انتفاعی به دنبال منافع مالی خود هستند و به منافع اجتماعی فکر نمی‌کنند بنابراین گروه‌های ذی نفع نظیر دولت، مشتریان و مردم باید وارد صحنه شده و با بهره گرفتن از مکانیسم‌های مختلف، اهداف خود را به شرکت تحمیل کنند. گروه دیگر بر این اعتقادند که شرکت های انتفاعی با توجه به تلاشی که در راستای کسب سود می‌کنند بهترین ابزار ارتقای کارایی و بهره‌وری اقتصادی به حساب می‌آیند و هدفی غیر از اهداف صاحبان سرمایه(افزایش ارزش شرکت) را لازم نیست مدنظر قرار دهند(فتحی 1386، ص27).
مهم‌ترین هدف مالی شرکت های تجاری حداکثر کردن حقوق صاحبان سهام(ارزش سهام شرکت) است. عقیده بر آن است که انگیزه صاحبان سهام از سرمایه‌گذاری در شرکت ها کسب منافع مالی حاصل از آن است و افزایش ثروت مادی سهامداران از مهم‌ترین این منافع به حساب می‌آید. ارزش سهام به سود شرکت بستگی دارد. چرا که از آن برای پرداخت سود سهام یا سرمایه‌گذاری مجدد در دارایی‌های مولد(که موجب تسهیل سود در سال‌های آتی خواهد شد) استفاده می‌شود. اما علاوه بر مبلغ سود شرکت، میزان مخاطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز از نظر سهام داران حائز اهمیت است. بعضا فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری و اهداف فرعی مالی که شرکت انتخاب می‌کند می‌تواند سود کوتاه مدت شرکت را افزایش اما ارزش سهام شرکت را در بلند مدت تهدید می‌کند. در این رابطه معمولا سهامداران علاوه بر کسب سود علاقه‌مندند که میزان خطر پذیری (ریسک) سودهای حاصل در سال‌های آتی نیز به حداقل برسد.بنابراین طبق نظریه الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM) اهداف سهام داران در قالب افزایش ارزش ثروت از طریق افزایش بازده سهام و کاهش ریسک آن دنبال می‌شود. با توجه به تعریف اثر بخشی سازمانی و عملکرد سازمانی، و با توجه به اهدافی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می‌گیرد. می توان گفت عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهام داران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می‌آید(فتحی 1386، ص28).
2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی
در این بخش برخی الگوها، نظریه‌ها و مبانی علمی تبیین شاخص‌های عملکرد مالی مورد توجه قرار می‌گیرد. نظریه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تابع تولید، نسبت‌های مالی، سیستم دوپونت و کارت امتیاز دهی متوازن از جمله الگوهای مورد توجه در تبیین شاخص‌های عملکرد مالی شرکت های تجاری است.
الف)نظریه الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM) – نظریه الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از مهم‌ترین نظریه‌های مرتبط با عملکردمالی است. طبق این نظریه، سرمایه‌گذار در مقابل ریسک و خطر پذیری بیشتر سهام، انتظار سود بیشتر هم دارد.به علاوه بازده سهام و ریسک از مهم‌ترین معیارهای عملکرد مالی یک شرکت سهامی به حساب می‌آید(فتحی 1386، ص 29).
ب- الگوی کارت امتیازدهی متوازن(BSC) – الگوی کارت امتیاز متوازن یک الگو و یا به عبارتی یک چهارچوب جهت تدوین مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در راستای اهداف استراتژیک می‌باشد. این الگو به وسیله دیونورتون و کاپلان ارائه شده و از چهارچوبی پیروی می‌کند که در اولین گام آن می‌بایست دورنمای سازمان مشخص گردد.سپس در راستای دیدگاه حاکم بر سازمان، اهداف استراتژی تدوین می‌ش
وند. یکی از وجه متمایز کارت امتیازی متوازن عبارت است: (عفتی داریانی و همکارانش، 1386، ص 59)

 
 
در BSC معیارهای مالی نقش دوگانه و مهمی بر عهده دارند. این معیارها از یک سو عملکرد مالی مورد انتظار از استراتژی‌ را تعیین می‌کند و از سوی دیگر در تعیین اهداف نهایی برای اهداف و معیارهای سایر جنبه‌های BSC به کار می‌روند. بازگشت سرمایه، بازده سهام و درآمد عملیاتی از معیارهای اصلی این وجه می‌باشد.
ج)سیستم دو پونت- برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از روش تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای استفاده می‌شود، وضع مالی شرکت در یک زمان مشخص ارزیابی و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقیب مقایسه می‌شود. در اجرای بخشی از این فرآیند، از سیستمی استفاده می شود که به«سیستم دوپونت» شهرت یافته است. با بهره گرفتن از این سیستم، رابطه متقابل بین فعالیت‌های مربوط به چگونگی تامین مالی و عملکرد شرکت مقایسه می‌شود(جهانخانی و همکار 1383، ص 55).
د)تابع سود- در الگوی تابع سود، شاخص‌های عملیاتی تشکیل دهند. سود که مبنای افزایش ثروت سهام داران به حساب می‌آید. به روش عملیاتی سازی تحلیل می‌شود. طبق این الگو، یک واحد تجاری عبارت است از درآمد کل منهای هزینه کل درآمد کل از حاصل ضرب قیمت هر واحدمحصول در تعداد حصول فروش رفته و هزینه کل حاصل جمع هزینه‌های متغیر و هزینه‌های ثابت است. هزینه متغیر نیز حاصل ضرب نرخ هزینه متغیر در تعداد واحدهای فروش رفته محصول می‌باشد. بر اساس این الگو با افزایش قیمت محصول یا تعداد محصولات فروش رفته و یا کاهش هزینه ثابت و نرخ هزینه متغیر، میزان سود شرکت تغییر می‌کند(فتحی 1386، ص29).
و)نسبت‌های مالی- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یکی دیگر از الگوهایی است که به عنوان مبنای تبیین شاخص‌های عملکرد مالی مورد توجه تحلیل گران قرار دارد. یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی جهت اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت ها، صورت‌های مالی آن هاست. صورت‌های مالی اساسی عبارتند از: صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریآن های نقدی.تجزیه و تحلیل این سه صورت و همزمان با آن، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی مربوط را«تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می نامند. این نوع تجزیه و تحلیل‌ها باعث می‌شود مدیران شرکت ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره‌ی آن قضاوت کنند. در سایه همین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که عده‌ای به عملکردهای آینده برخی شرکت های سهامی دل می‌بندند(جهانخانی و همکار، 1383، ص 28).
نسبت‌های مالی از مهم‌ترین ابزارهایی است که بر مبنای آن اطلاعات موجود در صورت‌های مالی شرکت تلخیص و قابل تجزیه و تحلیل می‌شود. در اندازه‌گیری عملکرد مالی سازمان بر مبنای نسبت‌های مالی، مقادیر هدف این نسبت‌ها تعیین و سپس مقادیر واقعی آن با مقادیر هدف مقایسه می‌شود. طبق تعریف، عملکرد مالی، درجه یا میزانی است که شرکت توانسته است به مقادیر هدف نسبت های مالی نایل شود. بر این اساس نسبت‌های مالی که به عنوان


پاسخی بگذارید