فن آوری اطلاعات

کامل دستیابی به یک هدف تجاری خاص را امکان پذیر سازد.درهر زمانی سرکشی ممکن است با توجه به تغییر شرایط، چندین استراتژی را برای خود در نظر بگیرید. تعیین استراتژی خاصی برای یک موقعیت ویژه باید از یک فرایند تفکر آگاهانه و به وسیله مدیران ارشد شرکت منتج شوند. چنین فرایندی می باید وضع فعلی شرکت و اثر بالقوه قبول یک استراتژی خاص ارتباطی را مورد ملاحظه قرار دهد. شش استراتژی ارتباط پارسونز به برنامه ریزان امکان می دهد که شرکت ها را به روش های مفیدی مفهوم سازی کنند.
جدول (۲-۱): استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات (طالقانی، ۱۳۸۴، ص ۵۴)
به طور متمرکز برنامه ریزی شده
هدایت مزیت
بازار آزاد
انحصار
منابع کمیاب
زیان ضروری
بهترین تناسب شرکت در جایی که IT وجود دارد:
استراتژیک یا چرخشی
چرخشی یا استراتژیک (اما پرهزینه)
چرخشی، اگر کاربران پیشرفته هستند، یا حمایتی، اگر کاربران پیشرفته نیستند.
کارخانه یا حمایت (گران تر ا زآنچه که لازم است)
حمایت یا کارخانه (اما ریسک کم)
فقط حمایت در سطح پایین
مستلزم:
-واحدی با مسئولیت و اختیار برای استراتژی تجاری IT
-مدیریت ارشد: مطلع ودرگیر
-تعهد منابع
-مدیریت IT: پیشرو در نوآوری
-ارتباط با کاربران -مهارت های فنی قوی نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
-کاربران مطلع و آگاه اگر در چرخشی، مدیریت IT بازار گرا باشد.
-کاربران مستقل -حذف کنترل بودجه IT -تمایل برای تلاش مجدد

 
 
-پذیرش کاربر
-سیاستها برای تقویت
-منبع منحصر به فرد -به کارگیری روش های پیشگیری –توانایی بیشتر کاربران
-کنترل بودجه ای بر روی استانداردهای IT، نظارت بر رویه ها
-کتنرل دقیق IT
-برآورده نمودن نیازهای اساسی
منطق مدیریت:
اراده مرکزی بهترین تصمیم ها را اتخاذ می کند
فن آوری، فرصت های تجاری ایجاد خواهد کرد
بازار بهترین تصیمم ها را اتخاذ م یکند
اطلاعات، کاربر شرکت است.
اطلاعات منبع محدود شده است
اطلاعات برای تجارت مهم است
نقش داخلی IT:
ارتباط با تجارت در سطح چندگانه
مرزهای فن آوری را در همه مسیرها به جلو هل دادن
رقابت کردن در برابر فروشندگان خارجی، توسعه بازار و عرصه خدمات سودآور
-به کارگیری منابع منحصر به فرد
-غیردستوری
-ارضای کاربران
-حفظ کردن سیستم ها
-محدود کردن در اندازه
-تخصیص داده شده به وسیله ROI
-کنترل هزینه ها
-مذاکره استفاده از منبع
-مدیریت محافظه کار
-قلمرو و توانایی های بسیار محدود شده
نقش کاربرد
شناسایی فرصت های IT و هم سطح

استفاده از فن آوریجدید توسعه یافته
شناسایی و اجرای فرصتهای IT در همه سطوح
حرکت برای استفاده ازاطلاعات داخلی وقتی نیازهادرک شد
شناسایی پروژه هایی که از نظر هزینه توصیه شده است.
-کاربران خیلی کم -توان تحت تاثیر قرار دادن (IT ) وجود ندارد
۲-۱-۱۸) محدودیت های فن آوری اطلاعات
از جمله محدودیت ها و مشکلات در زمینه فن آوری اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره نمود (حسین پور، ۱۳۸۶، ص ۱۸۵):
ـ سرعت پیشرفت فن آوری اطلاعات؛ این سرعت گاهی به حدی است که از ظرفیت انسان در شناخت کاربردها و هدایت آن به سوی نتایج مورد نظر پیشی می گیرد.
ـ فن آوری اطلاعات ممکن است حریم زندگی خصوصی افراد را از بین ببرد.
ـ فن آوری اطلاعات از طریق تمرکز اطلاعات می تواند تمرکز قدرت را موجب گردد. نباید اجازه داد این قدرت در دست اقلیتی کوچک قرار بگیرد.
ـ درجامعه تحت سلطه فن آوری اطلاعات امکان سوء استفاده از هر زمانی در تاریخ بشر بیشتر است. پیشرفت فن آوری اطلاعات در زمینه کار اداری بیش از همه کارهای دفتری را به مخاطره می اندازد. از آن جایی که اکثریت کارمندان دفتر زنان هستند، خود کار شدن امور، بسیاری از زنان را بیکار می کند .
۲-۱-۱۸-۱)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها- حدود فن آوری یک ملت متناسب با حد متوسط توانایی و دانایی آن ملت است. و این مسأله را نباید فراموش کرد که هدف در رشد فن آوری، ارتقای سطح زندگی و تحصیلی افراد جامعه و گسترش بازار داخلی قوی و وسیع است و از هر چه بگذریم این مصرف کننده و سازگاری با محیط موجود کشور، موج واقعی برای فن آوری نوین خواهند بود. کمبود دانش مدیران در زمینه فن آوری اطلاعات مانع پذیرش این فن آوری در سازمان هاست. با این حال موانع اصلی در گسترش IT در هر سازمان را می توان به شرح زیر بیان نمود: (مبارکی و همکار ۱۳۸۲، ص ۹)
الف)مدیران عالی- اکثر مدیران عالی به اندازه کافی نقش IT را درک نمی کنند. این افراد رویکرد یکپارچه سازی را آغاز نمی کنند و در مقابل یکپارچه سازی پیشنهاد شده به دلیل ترس از عدم توانایی بعدی در درک فرایند یا کنترل آن مقاومت می کنند. در صورتی که اگر دانشی راجع به IT داشته باشند ممکن است ذهنیت جدیدی داشته باشند اما به هیچ وجه دورنمای آن ها از سازمان و یا شرکت منطبق بر عصر اطلاعات نیست.
ب)کارکنان بخش IT- این افراد نیازهای اطلاعاتی مربوط به مدیران را درست درک نمی کنند و تنها به تکنولوژی علاقه مندند. متخصصین IT آکادمی پشتیبانی یا مشارکت در رویکردهای اصلاحی مبتنی بر اطلاعات را ندارند.
ج)سایر کارکنان عملیاتی- وجه غالب کارکنان فهم استراتژیک ناچیزی از اطلاعات دارند، اما می توان آن را به دو گروه تقسیم کرد:
– گروهی که سواد کامپیوتری ندارند و از طرف IT و فرهنگ مربوط به آن احساس تهدید می کنند. این گروه از کارکنان به دلیل ترسشان در مقابل هر نوع اصلاحات عصر اطلاعات مقاومت می کنند.
-گروهی که سواد کامپیوتری دارند، بدون توجه به نیاز جرم به ایجاد هماهنگی میان فعالیت های IT می خواهند برنامه خود را دنبال کنند. این افراد به هیچ وجه مایل نیستند که تلاش های خود را در قالب یک برنامه اصلاحی جامع تر تعالی ببخشند و بنابراین هر نوع تلاش سازمانی با رویکرد یکپارچه سازی نسبت به اصلاحات عصر اطلاعات را تضعیف می کنند.
د)کمبود امکانات مالی و عدم اولویت بندی در تخصیص سرمایه- به کارگیری IT نیازمند سرمایه گذاری و اختصاص بودجه لازم از سود شرکت ها و سازمان هاست نیاز به سرمایه گذاری عمده در زمینه IT، از جمله مسائل بازدارنده در جهت اشاعه فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان هاست.
۲-۱-۱۸-۲)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات-اهم مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین، توسعه و اجرا عبارت اند از: (جهانگیری ۱۳۸۶، ص ۴۳)
الف)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین- از جمله مشکلات مربوط به برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین عبارت اند از :
– حمایت نکردن مدیریت عالی از برنامه ریزی
– نپذیرفتن تغییر در فرایند سازمان
– ناتوانی در جذب نیروی متخصص

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– تفویض مسئولیت برنامه ریزی به افراد فاقد تخصص و تجربه
– پیش بینی نکردن زمان صحیح برای پوشش کلیه وظایف برنامه ریزی
– پایین بودن سطح تعهد کمیته برنامه ریزی
– فقدان مرزهای روشن برای برنامه ریزی
– به کار نگرفتن فن آوری های نوین
– نادیده گرفتن جنبه سیاسی برنامه ریزی
– تعیین نکردن سطح کنترل و تمرکز مناسب سیستم های اطلاعاتی
– گرایش به افق بسیار طولانی برنامه ریزی
– فقدان رویۀ برنامه ریزی رسمی و روشن
– بی توجهی به فرایند یادگیری کاربران
– گرایش به افق بسیار کوتاه برنامه ریزی
ب)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش توسعه- از جمله مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش توسعه عبارت اند از :
– مشارکت ناکافی مدیریت عالی
– نادیده گرفتن اهداف تجاری
– فقدان تعریف مناسب برنامه های عملیاتی در چهارچوب استراتژی ها و اهداف
– مشارکت ناکافی کاربران
– تقویت و ایجاد زمینه ی استفاده از پیشنهادهای کاربران
– ضعف در تعیین توانایی سازمان در اجرای استراتژی ها
– عدم اجرای تحلیل های بالا به پایین برای تعیین کارکردهای اصلی برنامه IT و IS
– ارزیابی غیر دقیق و غیرعلمی استراتژی های مختلف فن آوری اطلاعات
– ناهماهنگی و بی حمایتی در اجرا
– افزایش رسمیت واز بین رفتن خلاقیت در تعریف نیازمندی های اطلاعاتی
ج)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش اجرا- از جمله مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش اجرا عبارت اند از:
– پایین بودن سطح تعهد مدیریت عالی در به کارگیری برنامه های تدوین شده
– نادیده گرفتن اصل بازخورد مبتنی بر تغییرات محیطی
– ناسازگاری تصمیمات اساسی یا استراتژی های برگزیده
– استفاده نکردن از برنامه های IS به عنوان استانداردهای برای اندازه گیری عملکرد مدیریتی
– درک نکردن برنامه IS توسط کارکنان.
از نگاهی دیگر، مشکلات فرایند برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات در سازمان را می توان به عوامل بحرانی موفقیت تعبیر کرد که توجه برنامه ریزان به این عوامل می تواند موفقیت سازمان را در دستیابی به اهداف ناشی از به کارگیری فن آوری اطلاعات افزایش دهد.
۲-۱-۱۹)مدیران و فن آوری اطلاعات
طی دهه گذشته، شش روند اساسی روش استفاده سازمان ها از فن آوری را به طور قابل توجهی تغییر داده است که عبارتند از:(صرافی زاده، ۱۳۸۳، ص ۲۲)
ـ بهره گیری از فن آوری اطلاعات برای دگرگون سازی سازمان ها
ـ استفاده از فن آوری پردازشی اطلاعات به عنوان بخشی از استراتژی های سازمان
ـ فن آوری به عنوان بخش حیاتی از محیط کار سازمان
ـ بهره گیری به عنوان بخشی حیاتی از میحط کار سازمان
ـ ارتقاء رایانه، از ابزار محاسباتی به رسانه ی ارتباطی برای برقراری ارتباط
ـ رشد اینترنت و شبکه ی گسترده جهانی
این روند به این معنی است که مدیران باید توانایی درک و کاربرد فن آوری اطلاعات را داشته باشند. کار با رایانه و توانایی بهره برداری از شبکه اینترنت از ضروریات مهارت های مدیران در عصر نوین است. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وا دارند تا از نوآوری فن آوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان در جهت بهره وری واثربخشی استفاده کنند. در دنیای کنونی سیستم مدیریت سنتی دچار تحولات عمیقی شده است. جریان عظیم اطلاعات، فرایند تصمیم گیری را نیازمند آشنایی کامل مدیران با سیستم های اطلاعاتی و استفادۀ بهینه از آن ها کرده است. چالش اطلاعات و تقابل مدیران سطح عالی سازمان با آن، مستلزم تغییرات بنیادین سازمان و تطابق ساختارهای سنتی مدیریتی با تعامل های محیطی است. امروزه مدیر موفق می تواند به نحوی شایسته از فن آوری اطلاعات در ارتقاء نقش مدیریتی خود استفاده کند. الگوهای جدید مدیریتی ایجاب می کند مدیران فاقد تفکر دیجیتالی ضمن آموزش های فشردۀ با فن آوری اطلاعات و کاربردهای آن آشنا شوند (صرافی زاده، ۱۳۸۳، ص ص۲۳-۲۲).مدیران در سازمان ها نقش ها و درکی در زمینه ی فن آوری اطلاعات دارند که عبارت است از:
الف)مدیریت اطلاعات- مدیریت اطلاعات عبارت است از استمرار تحصیل اطلاعات، استفاده موثر از آن در زمان مناسب. همچنین عبارت است از ادارۀ اطلاعات به طوری که ویژگی به موقع بودن، صحت، دقت و امنیت در جریان اطلاعات حاکمیت پیدا کند (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص ۲۰).
ب) مدیریت کنترل فن آوری اطلاعات- یکی از نقش های اصلی مدیریت در سازمان کنترل است. سیستم کنترل عبارت است از مقایسه عملکرد با استانداردها، هر قدر فاصله این دو عامل بیشتر شود علامت ارسال می شود. یکی از کمک های سیستم های اطلاعاتی، تقویت سیستم های کنترل است. هر مدیر نیاز دارد اطلاعاتی در مورد انحراف وضع موجود با وضع مطلوب (آن چه هست با آن چه باید باشد) به دست آورد. کنترل شامل کل خط مشی ها، روش ها، و دستور العمل هایی دست به منظور تامین امنیت دارایی هایی سازمان، صحت و اعتبار اسناد و فعالیت بر اساس استانداردهای کاری سازمان تدوین و اعمال می شود (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص ۷۳).
ج)مدیریت عملکرد- نگاه مدیران به فن آوری اطلاعات می تواند عملکرد مدیران و تصمیمات آن ها را جهت دهی کند این نگرش به فن آوری اطلاعات می تواند نگرش هزینه ای و نگرش دارایی باشد.جدول( ۲-۲) تفاوت این دو نگرش را نشان می دهد (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص۳۵).
جدول (۲-۲)ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص۳۵)
موضوع
IT به عنوان هزینه
IT به عنوان دارایی
ارزش به دست آمدۀ ناشی از سرمایه گذاری در فن آوری اطل
اعات
محاسبۀ ROI فن آوری اطلاعات مشکل و سازمان از وارد شدن در عرصۀIT ناخوشایند است
محاسبه ROI فن آوری اطلاعات مشکل است سازمان بر این باور است که IT می تواند مفید باشد.
فن آوری اطلاعات چقدر مهم است
استفادۀ استراتژیک از IT به عنوان یک عامل غیرمرتبط مدنظر قرار نمی گیرد
استفاده استراتژیک از IT مدنظر است.
چگونه برای فن آوری اطلاعات برنامه ریزی می شود
برنامه های IT رامتخصصان یا مروجان متعصب می نویسند.
برنامه های استراتژیک IT در برنامه های کسب و کار پیش بینی می شود.
عملکرد سیستم اطلاعاتی چگونه ارزیابی می شود
بدبینی کلی در مورد سیستم های اطلاعاتی وجود دارد
عملکرد سیستم اطلاعاتی به عنوان برناه های تبلیغاتی معمولی به حساب می آید.
استراتژی ITچیست
خیلی از کاربران برای IT مورد استفاده قرار نمی گیرند
سیستم اطلاعاتی سازمان در برگیرنده کوچک ترین عناصر سازمانی است
بینش مدیران د رمورد نقش IT
مدیران نقش محدودی را در کسب وکار برای IT در نظر می گیرند
مدیران از IT به عنوان عامل تغییر در کسب وکار استفاده می کنند
چه انتظاری از مسوولان IT وجود دارد
مسوولان IT به عنوان متخصصان و مدیران وظیفه ای تلقی می شوند
مسوولان IT نقش اساسی در کسب و کارهای شرکت دارند.
۲-۱-۲۰) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات
اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت، تصمیم گیری است، لیکن با توجه به این که تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست،پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است(مومنی ۱۳۸۰، ص ۷).
در تصمیم گیری های کلیدی مرتبط با فن آوری اطلاعات، مدیران عالی سازمان ها باید نقش اصلی داشته باشند و از تفویض اختیار در این تصمیمات کلیدی خودداری کنند. مدیران فن آوری اطلاعات برای اتخاذ بسیاری از تصمیمات مدیریتی در حوزۀ فن آوری اطلاعات افرادی مناسب هستند اما واگذاری حق اتخاذ تصمیم در موضوعاتی به آن ها که بر راهبردهای سازمان تاثیر عمده دارند جایز نیست زیرا سنخیتی با وظایف آن ها ندارد. به همین دلیل مدیران عالی باید به منظور تولید ارزش واقعی ناشی از سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و اجتناب از بروز فاجعه ای اطلاعاتی نقش اصلی را در اخذ شش تصمیم مهم به عهده گیرند که سه تصمیم اول نقش راهبردی وسه تصمیم بعدی جنبه عملیاتی و اجرایی دارد (احمدی و همکاران ۱۳۸۳، ص ۴۴).
۲-۱-۲۰-۱)انواع تصمیمات از نظر سایمون- به نظر سایمون (تصمیمات برنامه ریزی شده) تکراری و روتین بوده و در جایی که مراحل کار تعریف شده در حال اجرا می باشد، به کار می روند. (تصمیمات غیر برنامه ریزی شده) نوظهور و ساخت نیافته می باشند. هیچ روش شناخته شده ای برای تعیین نوع مسأله وجود ندارد، زیرا تا به حال مشاهده نشده یا طبیعت و ساختار آن پیچیده می باشد و یا به قدری مهم است که استحقاق سنت شکنی را دارد (بهشتیان، ۱۳۷۸، ص ۲۹۶).
۲-۱-۲۰-۲)تصمیم گیری و سطوح مدیریت- ساختار مدیریت هر سازمانی را می توان به صورت مثلثی طبقه بندی کرد. در این مثلث سه طبقه مدیریت وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: (مومنی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۵)
ـ سطوح مدیریت راهبردی یا سطوح مدیریت عالی که سیاست های کلان سازمان را طراحی و اجرا می کند.
ـ سطوح مدیریت راهکاری با مدیران اجرایی که مجری سیاست های مدیران عالی و راهبردی سازمان هستند.
ـ سطوح مدیریت عملیاتی و کارشناسی که معمولا وظایف روزمره (اجرایی) و فعالیت های یکنواخت رابه عهده دارند.
در سطوح مدیریت راهبردی، تصمیمات مدیریت جنبه حیاتی دارد و برای ماموریت ها و هدف های تعیین شده سازمان است. مدیران در سطوح