مقاربت در نامزدی

شاید این امر بسیار مهم باشد برای جوانانی که در دوران شیرین نامزدی هستند اما این امر گرچه شرعاً مشکلی ندارد اما عرفا با مشکل مواجه است.
با وجود اینکه دختر و پسر پس از اینکه نامزد اعلام شده اند رسما زن و شوهر هستند و محرم یکدیگر اما برخی ممنوعیات تا زمانی که زیر یک سقف قرار نگرفته اند با آن ها همراه است. در واقع می توان گفت آنها در یک وضعیت بدون تکلیف هستند. برخی از خانواده ها رابطه جنسی را در این دوران ممنوع نکرده اند اما در فرهنگ و رسم و رسوم ایرانی اکثراً این موضوع را ممنوع می دانند.

مقاربت در نامزدی

 

 

حد رابطه جنسی و زناشویی در این دوران چقدر است؟

از نظر دینی دختر و پسر در دوران نامزدی می توانند آزاد باشند و حتی مقاربت داشته باشند اما خانواده ها و مشاوران آن ها را از این کار باز می دارند و مقاربت را پس از ازدواج مناسب می دانند.
باید بدانید گرچه این دوران بسیار شیرین است اما ممکن است پس از شناخت و رفت و آمد ها، دختر و پسر به تفاهم نرسند. آمار ها نشان می دهد بسیار کسانی هستند که در اوج صمیمیت پس از قرار گرفتن در این دوران از یکدیگر جدا شده اند و اختلافات زیادی بر سر راه آن ها به دلیل برقراری رابطه جنسی ایجاد شده است.
یکی دیگر از عواملی که باعث می شود مقاربت را برای بعد از عروسی مناسب دانست روشن شدن میل جنسی می باشد، و این میل در پس ازدواج در مردان کمرنگ تر شود. از مهم ترین عوامل منع مقاربت، بارداری ناخواسته می باشد.
اما در عین حال دختر و پسر می توانند با هم، هم خواب شوند (بدون مقاربت) و شیوه های دیگر روابط زناشویی را انجام دهند مانند لمس کردن، بازی های عاشقانه، بوسیدن و غیره.