دانلود پایان نامه

ولتاژ ترمینال، نقطه بیشینه توان را پیدا کرد. دقت روش مستقیم مستلزم دقت شناسایی پارامترهای سیستم میباشد.
در روش مستقیم، ابتدا مدل دقیقی از سلول خورشیدی تهیه میشود و با توجه به دما و شدت تابش، از معادله توان سلول خورشیدی که به صورت زیر است، مشتق گرفته و نقطه اکسترمم آن پیدا میشود. و یا به جای مشتق گرفتن، از روش نیوتن برای یافتن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبیمه ایران، بیمه گذار، شرکت سهامی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید