منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، زمان استناد، یکسان سازی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
وتفویض رسیدگی ها به مراجع غیر قضایی به دلیل موقعیت اداری این مراجع حتی رای قطعی آن وصف «اداری»‌دارد ونهایتا چنین آرایی نزد عالی ترین مرجع قضایی اداری یعنی دیوان عدالت اداری قابل فرجام خواهی است.بنابراین به موازات کاهش اختیارات و کارکردهای مراجع قضایی به واسطه فرایند قضا زدایی صلاحیت ها و اختیارات مراجع اداری و به تبع آن اقتدارات عالی ترین مرجع قضایی اداری افزایش می یابد.
در نتیجه مشکلات فرا روی دستگاه قضایی کشور و اعتماد به ضرورت رسیدگی سریع با تشریفات اندک اولیای امور را بر آن داشته که راهکارهایی نظیر قضا زدایی برای کاستن از تراکم دعاوی در سازمان قضایی عام ( دادگاه های دادگستری ) یا شیوه هایی نظیر جرم زدایی را پیش رو قرار دهند.
باید ضمن احترام به اصل محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی وتظلمات قضازدایی با ایجاد انضباط در فرایند دادرسی اداری توام کرد تاحقوق و آزادی های شهروندان در مراحل این نوع از رسیدگی ها محفوظ بماند28.

2-3-2- قضازدایی در سازمان ثبت اسناد و املاک
نظام حقوقی و فرهنگ قضایی هر ملت آیینه تمام نمای درجه تمدن آن ملت بوده وعلاوه بر اینکه صرف همه پدیده های روان شناسی اجتماع می باشد ارزش ها و ضد ارزش ها و نیز آرمان ها و آرزوهای هر جامعه رانیز در قالب بایدو نباید ها نمایان می سازد.
حسن وقبح نیک وبد هر جامعه را میتوان به نسبت نهادینه بودن دادگری عدالت قانون پذیری تساهل وتسامع و قانون گریزی حاکم بر آن محیط مورد سنجش قرار داد. هر چه جامعه به سمت و سوی عدل و داد و عدالت ورزی حرکت کند در سایه امنیت قضایی استعداد تک تک افرادشکوفا وامکان حرکت آن جامعه به سوی تکامل و توسعه بیشتر می شود .
در یک ارزیابی کلی امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور از روی کارایی و اثر بخشی سازمان ثبت اسنادواملاک آن کشور سنجیده می شود این سازمان با رسالت های مهمی که بر عهده داشته وخدمات گوناگونی که ارایه می نماید، نهایت ضامن امنیت حقوق مالکیت مردم بوده و نقش بسیار ارزنده ای در پیشگیری از جرم وکاهش دعاوی در محاکم دارد. به نحوی که هر کس که تجاوزی تداخلی تزاحمی و تعارضی به حقوق وی شده باشد، به منظور احقاق حق بطور مستقیم وغیر مستقیم به این سازمان استناد می نماید. بانگاهی اجمالی به آمار وارقام منتشره به وضوح نقش این سازمان در تثبیت وحفظ حقوق مالکیت مشروع افراد روشن می شود. واز طرق مختلف مانند صدور اسناد مالکیت، ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالکیت معنوی ونیز آمارهای اعلام شده توسط مراجع رسمی ثبت سالانه حدود هشتاد هزار شرکت و قریب دویست و پنجاه هزار تغییرات شرکتها ثبت سالانه قریب بیست هزار علامت تجاری و اختراع تشکیل یکصد و پانزده هزار پروندهاجرای در دوایر اجرا و نیز ثبت سالانه حدود یکصد و پنجاه هزار ازدواج وطلاق در سراسر کشور حکایت از حجم بالای خدمت رسانی این سازمان می نماید.
از آنجا که یکی ازنگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیر متناسب ورودی پرونده وطرح در دادگستری ها است شناخت عوامل و ریشه ها درپیشگیری از جرم وکاهش دعاوی در کشور ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.
در همین راستا میتوان گفت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می تواند نقش عمده ای در جلوگیری از ورود پرونده های قضایی که منشا‌ آن ملک و … ثبتی است، ایفا نماید. که به اختصار می توان گفت که صدور اسناد مالکیت تک برگ، سیستمی شدن عملیات ثبتی و اجرای طرح کاداستر در سیستم ثبتی کشور انجام پذیرفته است و نظارت بر بنگاه های مشاوره املاک، یکسان سازی اصطلاحات در ادارات و حفظ و نگهداری اوراق مورد انتظار است که در آینده انجام گیرد. در ادامه این شش جزء به اختصار توضیح داده شده است.
صدور سند مالکیت تک برگی
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با همکاری استادان وکارشناسان ثبتی ومتخصصین رایانه، منظور پیشگیری از جرم (جعل وکلاهبرداری) و کاهش دعاوی در محاکم برنامه نرم افزاری با عنوان در جهت ارتقاء، ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر پیشگیری از جعل وایراد خدشه به اسناد مالکیت تک برگی نماید. به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در تنظیم سند مالکیت بعد از تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی، پیش سند تهیه و پس از اخذ گواهی از بایگانی و دفتر بازداشتی واریز هزینه و صدور سند به حساب سازمان ثبت در دفتر املاک مبادرت به چاپ و صدور سند می شود.به منظور صدور سند مالکیت کلیه اقلام اطلاعاتی به وسیله سیستم چاپ میشود و هر گونه دست نوشته به منظور توضیح و یا رفع اشتباهات احتمالی ممنوع است و باعث مخدوش گردیدن سند خواهد شد.قابل ذکر است اسناد مالکیت تک برگی پس ازهر بار نقل وانتقال قطعی بایستی تعویض وسند به نام خریدار جدید صادر شود. بدین صورت که اگر معامله ای صورت گرفت واختلافی پیش آمد، موضوع بدون طرح در محاکم قضایی از طریق واحدهای ثبتی و درخواست اجرای تعهد حل وفصل می شود. همچنین شماره اختصاصی و شناسنامه ملی برای هر کدام از شخصیت های حقوقی وجلوگیری از سوء‌استفاده ها در راستای استفاده از منابع مالی دولت خواهد شد.از دیگر اقدامات در این رابطه با بررسی های انجام شده مشخص گردیده، حدود 50 درصد پرونده هایی که در محاکم دادگستری تشکیل شده مربوط به قولنامه های عادی است که الزام به تنظیم سند رسمی عمده آنها راتشکیل می دهد.ازاین رو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پی اجرایی دقیق بند ت ماده 51 قان
ون بخشی از مقررات مالی دولت طرحی در دست اقدام دارد، که چنانچه یک معامله چه دردفتر خانه و چه دربنگاه مشاورین املاک وخودروانجام شود برای چک کردن مسائلی مثل تشخیصهویت مالک بر اساس کدملی تشخیص مشخصات ملک برای جلوگیری از تخلفات و تعیین نوع معامله از این طرح استفاده خواهد شد. در این طرح معاملات افراد در دفاتر اسناد رسمی ثبت و سپس از سوی دفاتر برای ایجاد کد رهگیری به وزارت بازرگانی فرستاده خواهد شد بدین صورت که اسناد پس از ثبت سنددر دفتر خانه اسناد رسمی واعلام آن به وزارت بازرگانی به هر کدام ازانواع مشخصات مالک خریدار نوع معامله ودیگر مشخصات یک کدخاص تعلق خواهدگرفت که نهایتاً تلفیق این کدها در سیستم ساماندهی طرح املاک ثبت خواهد شد.نکته قابل توجه این است که فقط واحدهای صنفی پروانه دار که دارای که امضای دیجیتال هستند می توانند وارد این سیستم شده وپس دریافت و آن راثبت کنند.مطابق این سامانه برای هر معامله یک کد رهگیری تعریف شده که این سامانه به مشاور املاک اعلام واز این طریق امنیت قرارداد تضمین خواهد شد علاوه بر آن می توان از این روش به منظور اطلاع از آمار دقیق معاملات که دلیل اصلی افزایش کاذب قیمت مسکن گردیده جلوگیری نمود.
2-3-2-1-طرح کاداستر
یکی دیگر از راهکارهای موردبحث در حوزه ثبت اسناد استفاده از سامانه کاداستراست.کاداستردر واقع به معنای ایجاد مدیریت منطقی وعملی برای زمین است. در لایه های کاداستراطلاعات زمین مرجعی به دست می آید، که این اطلاعات نه تنها در موردمالکیت بلکه در سایر صنوف وبخش های جامعه مفید است.
چنان که بااستفاده ازنقشه های کاداسترکه بر اساس GPS ,GISمختصات مشخص برای هر نقطه تعریف شده است کوچکترین خدشه ای به کمیت و کیفیت اراضی وارد نمی شود لذا بر هر میزان که بتوان با استفاده ازسیستم اطلاعات دقیق وجامعی از اسناد واملاک ونقشه های دقیق شهری ازمناطقی مختلف کشور بدست آورد.می توان گفت در جلوگیری از تخلفات و سوء‌استفاده های اجتماعی در برنامه ریزی ها وتصمیم گیری در شهر سازی وتصریح در روند امور ثبتی موفق تر عمل کرد.سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربا اجرای طرح کاداستر، که پیش نیاز موفقیت در عرصه های پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی در کشور است، گامهای بلندی در این راستا برداشته است و هنوز نیازمند حمایت های دولت و مجلس محترم در این زمینه است.چنانچه این طرح بطور کامل اجرا گردد نقشه های هوایی که از طریق ماهواره گرفته شده ومشخصات جغرافیایی لازم در آن نقشه ها منظور گردیده با پلاکهای ثبتی تطبیق و در اسناد مالکیت قید گردد.در نتیجه قابلیت ها وتغییراتی را که در شیوه های سنتی صدور اسناد مالکیت شاهد آن هستیم دیگر وجود نخواهد داشت. از آنجا که در سیستم جامع املاک کاداستر، مشخصات ملک وسند مالکیت ومشخصات مالکین وانتقالات به تفکیک و ریز ثبت نگهداری می شود.با ارائه ی برنامه های نرم افزاری می توان به صورت اتوماتیک از صدور سندمالکیت جداگانه یک ملک به نام دو نفر ‌جلوگیری نمود.
2-3-2-2مکانیزه نمودن عملیات ثبت
یکی از ضروریترین نیازهایی که امروزه در ادارات ثبت احساس میشود مکانیزه نمودن عملیات ثبتی با استفاده ازآخرین برنامه های نرم افزار و نظارت امنیتی محسوس ونامحسوس (مخصوص اتاق سرور ادارات) میباشد که علاوه بر ایجاد امنیت برای مالکین سرعت ودقت را بالا برده که این امر موجب میشود تا درهای بسیاری از تخلفات برروی متخلفین بسته شود.
2-3-2-3-حفظ ونگهداری اسنادواوراق
از آنجایی که اسناد و مدارک موجود در پرونده های ثبتی پشتوانه حقوق دولت و ملت است واین مدارک از بروز جرم وجعل درگیری هاو دعاوی های زیادی جلوگیری می نماید، نگهداری آنها از ضروریات است. چرا که این اسناد و مدارک باید سال ها وقر نها باقی بمانند تا در دعاوی ودرگیری های به آنها استناد شود. و از طرفی این اسنادو مدارک بدلیل جنس ها و ماهییت آنها به غیر از انسان دشمنان زیادی دارند از جمله آتش آب خاک حشرات وجوندگان که باید در امان باشند. همچنین اوراق بهادار اسناد طبقه بندی شده ومهرهای اداری که باکوچکترین غفلتی از طرف اشخاص ممکن است مورد دستبردقرار گیرند و یاتوسط جرقه ای آتش گرفته و یابه خاکستر تبدیل شوند.از این رواقداماتی جهت حفاظت اسناد ومدارک در مقابل سوانح در نظر گرفته شودنظیربازدید از فیوزهای معیوب و قدیمی خاموش نمود بخاری ها در پایان ساعت اداری استفاده از پرده های فلزی وغیر قابل اشتعال که نگهداری اسناد ومدارک در محفظه ها وکمدهای ریلی تمام مکانیزه و نیز دسترسی افراد بایگانی محدود ومشخص و از سپردن پرونده های ثبتی به مراجعین و متقاضیان جهت جابجایی جلوگیری کرد.
2-3-2-4-همسان سازی اصطلاحات در ادارات
اصطلاحاتی مانند درز انقطاع فواصل پارکینگ ها در سازمان ثبت و شهرداری متفاوت است و این اختلاف در ادبیات نهایتاً‌ منتهی به اختلاف در مساحی ها می شود. که با یکسان سازی این ادبیات بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و یا بازدید های موازی که توسط دوارگان انجام می پذیرد، چنانچه توافق می گردد که یک بار بازدید از یک ساختمان صورت گیرد می توان صورت مجلس های تفکیکی رابر اساس پایان کار شهرداری وقوانین تعریف شده از سوی سازمان ثبت انجام داد که این خود اثرات مثبت در امور قضا زدایی و رفع مشکلات ناشی از اختلاف در ادبیات ثبت وشهرداری اعمال سلایق شخصی ومفسدهایی که بر این امر مرتبط است خواهد داشت.
2-3-2-5-نظارت بر بنگاه های مشاوره املاک
سند انعکاس اراده طرفین
معامله دریک رابطه حقوقی است. این رابطه که عموماً‌در قالب یکی از عقود تجلی می یابد، می بایست دارای شرایطی باشد.هر گاه این رابطه فاقد یک یا بعضی از شرایط صحت باشد، باطل و در دیگر موارد غیر نافذ و قابل فسخ است. موارد اصلی که باعث فسخ قرارداد است یکی عدم رعایت مقرارت ویادر نظر نگرفتن بعضی از آنها و دیگری عدم مهارت درتنظیم ونگارش قراردادهای مربوط به خریدوفروش املاک است که هر دو آنها موجب می شود اراده طرفین مختل وبه علت مبهم بودن به موجب بروز اختلافات شده ودر نهایت باعث خسارات زیادی به یکی از طرفین و حتی دو طرف قرار داد گردد .با کمال تعجب و بدون هیچ مانعی این وظیفه خصوصاً در معاملات راجع به اموال غیر منقول به آژانس های معامله ملکی واگذار شده است یا به انعقاد عقد در دستان غیر متخصصین افرادی که فقط وظیفه واسطه گری را به عهده دارد قراردارد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق
از آنجایی که موضوع تحقیق در خصوص ثبت نوین و کاداستر نیاز به اطلاعات اولیه از شناخت کاداسترو ابزار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *