منابع تحقیق درمورد ساختار سازمانی

از تغییرات دور نماند و آنها را به کار گیرد و به عنوان نظامی هشدار دهنده،‌ روندهای آتی را پیش‌بینی می‌کند. روابط عمومی، تحقیق و فنون ارتباطی سنجیده و اخلاقی را به عنوان ابزارهای اصلی خود به کار می‌گیرد(همان،ص158).
گر چه تعریف «هارلو» به ویژه در تشریح نقش‌های روابط عمومی حاوی نکات مثبتی است، با این وصف به دیدگاه مبتنی بر «روابط عمومی مدیریت‌گرا» نزدیک است. در مقابل این نظریه می‌توان به نظریه «گرونیک» و «هانت» در این باره اشاره کرد. این صاحبنظران معتقدند که روابط عمومی، مدیریت ارتباط سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند(همان،ص159). در واقع این دیدگاه، مبتنی بر «نقش قرینه‌ای» روابط عمومی است که از یک طرف به تأمین نیازهای ارتباطی مخاطبان سازمان و از طرف دیگر به تأمین نیازهای مدیریت سازمان می‌پردازد؛ این نگرشی است که روابط عمومی را از یکسویگی و گرایش به یک سمت مشخص برحذر می‌دارد. ضمن اینکه ماهیت مردمی روابط عمومی ایجاب می‌کند تا روابط عمومی به هنگام وجود تضاد بین گرایش‌های مخاطبان و مدیریت، به مخاطب گرایش و توجه بیشتری داشته باشد.
یکی از نظریه‌های مهم در بحث روابط عمومی و مدیریت «نظریه میانجی» با وساطت (mediation) است. در این نظریه روابط عمومی به عنوان واسطه بین مردم و سازمان عمل کرده، نقش پل ارتباطی را بین این دو بازی می‌کند. بر این اساس، نقش روابط عمومی در یک سازمان میانجیگری بین مدیریت سازمان و مخاطبان است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از نظریه‌های برجسته در این باره، نظریه نگرش سیستمی است. با پیدایش مفهوم نگرش سیستمی از دهه 1970 به بعد، سازمان به عنوان یک سیستم بازنگریسته شد. این نگرش باعث شد تا محیط سازمان از اهمیت بسیاری برای مدیریت برخوردار شود. در این نگرش، روابط عمومی در مجموعه یک سازمان از یک «واحد ستادی ـ پشتیبانی» به یک «واحد تخصصی ـ مشاوره‌ای» در سطح مدیریت عالی ارتقاء یافت.
در همین راستا می‌توان به نظریه «اسکات کاتلیپ» و همکارانش درباره نقش روابط عمومی در سازمان اشاره کرد. در این نظریه که به نظریه «چهار قاعده» مشهور است، برای روابط عمومی در یک سازمان چهار نقش منظور می‌شود. این چهار نقش را می‌توان در ماتریس زیر مشاهده کرد(همان ص68-70).

2-1-11-انواع روابط عمومی ها در سازمان ها
روابط عمومی ها را در سازمانها از نظر کیفیت کار یعنی یاری به مدیریت سازمان در تحقق اهداف سازمانی، اعتقاد به شفافیت امور و پاسخگویی، رعایت حقوق شهروندان، شناخت تکالیف و مسئولیت های حکومتی، حق نظارت مردم بر کارها و حق مردم در نقد و ارزیابی برنامه ها و عملکردهای سازمان و داشتن راهبردها و برنامه های معین به سه دسته زیر تقسیم بندی می کنند:
1 ـ روابط عمومی توجیه گر 2 ـ روابط عمومی تبیین گر 3 ـ روابط عمومی تحلیل گر
روابط عمومی توجیه گر یک روابط عمومی سازمان محور و مدیرمحور است که به طور مستمر در توجیه دیدگاه های مدیران سازمان و منافع سازمان خود می کوشد و با تحریف، پنهان کاری، دروغ و گمراهی و بستن راه های نشر اطـلاعات و اقعی و عـینی سـازمان به خارج با حجـم زیـادی از اطلاع رسانی و تبلیغات فریب دهنده سعی در بَزَک کردن اهداف برنامه ها و فعالیت های سازمان می نماید.
روابط عمومی تبیین گر در خوشبینانه ترین شکل خود یک روابط عمومی توصیف کننده و روایتگراست که به دنبال رویدادها و وقایع حرکت می کند و تنها به شرح و بیان وگزارش آن ها می پردازد. این نوع روابط عمومی فاقد برنامه استراتژیک و برنامه های اجرایی است و به صورت منفعل، بدون ابتکار و خلاقیت با روزمرگی انجام تکلیف می کند. (موا، 1384).
روابط عمومی تحلیلگر یک روابط عمومی با برنامه است که پیشاپیش امور، رویدادها و روندها حرکت می کند و به سطح مشاور مدیریت ارتقاء می یابد و در تعیین سیاست ها و خط مشی های سازمان مشارکت می نماید. اینروابط عمومی تقویت در کم تقابل با مخاطبان را هدف خود قرار داده و با اعتماد به نفس و استدلال و منطق قوی ضمن صیانت از منافع سازمان، از منافع مردم، دولت و سازمان های دیگر هم پاسداری می کند.
روابط عمومی تحلیل گر خواستها، نیازها و گرایش های مخاطبان سازمان را تشخیص داده و به مدیران سازمان انتقال می دهد و با ارائه مشاوره های تخصصی به سیاستگذاران سازمان سهم قابل ملاحظه ای در تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی سازمان ایفاءمینماید.
در سازمانهای دولتی داشتن اطلاعات موثق، دقیق و به موقع با توجه به هدف و ساختار بزرگترین سرمایه یک سازمان است و حیات یک سازمان به داشتن یک ارتباط دوسویه درون و برون سازمانی و انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد و اینجاست که لزوم وجود روابط عمومی واقعی در ایستگاه های روابط عمومی نمایان می شود. در دنیای امروز که مرزهای ارتباطات شکسته شده و انسان به دنبال کشف راهکارهای مطلوب زیستن و نگرش جامعه مداراست، آموزه های علمی ما را به کنکاش و توجه درباره وضعیت چگونگی تعامل و برخورد کردن رهنمون می سازد. بی شک یک سازمان و یا یک اداره نمی تواند خود را جزیره ای بی ارتباط فرض نماید و از تکنولوژی و فرآورده های آن بی نیاز و با آن بیگانه باشد. روابط عمومی باید بر محور تفکرمداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری باشد تا بتواند در راستا یک مکبه اثربخشی سازمان موثر باشد و با نواندیشی و نوگرایی، ابتکار و خلاقیت مستمر عجین شود و خود را با تحولات و پاسخگویی مرتب به افکار عمومی منطبق و هماهنگ سازد. با توصیف چنین روابط عمومی ای صد البته باید مدیرش متملق و چاپلوس مافوقش نباشد. (اسکندری، 1383).
به نظر می رسد یکی از ضعف های روابط عمومی در کشورمان فقدان همگامی استعداد ذاتی و مدارج تحصیلی است. همچنین مدیران روابط عمومی باید به دو علم ارتباطات و مدیریت آشنایی کامل داشته باشند. بیشتر مدیران روابط عمومی فاقد نگرش تفکرمدارانه به روابط عمومی هستند . داشتن توانمندی و استعداد ذاتی برای یک مدیر از ویژگی های مهم است. هر کس که تحصیلات ارتباطی را گذرانده، متخصص روابط عمومی نخواهد بود؛ زیرا گذراندن تحصیلات به هیچ وجه نشاندهنده تخصص در این حوزه نیست. مدیران ارشد باید شناخت دقیقی از حوزه های روابط عمومی داشته باشند . روابط عمومی ترکیبیازفنوهنروبرقراریارتباطصحیحبامردم است. یک مدیر موفق روابط عمومی باید فرهنگ عمومی کشور را به خوبی بشناسد و از طرفی با علم روانشناسی و روانشناختی نیز تا حدی آشنایی داشته باشد. سایر مشخصه های یک مدیر روابط عمومی خوب و کارآمد صاحبنظر بودن او در امور فرهنگ اجتماعی، بهره مندی چگونگی استفادهاز مشاوره نیروهای کارشناس بیرون از سازمان، تسلط بر فعالیت ها و ساز و کار و تصمیمات سازمان متبوع و … است.
اگر برای روابط عمومی وظایفی چون اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، شکل دهی به افکارعمومی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی قایل باشیم وظیفه پاسخگویی به افکار عمومی یکی از مهمترین وظایف این واحد سازمانی است به طوریکه پاسخگویی دربرگیرنده و نتیجه تمامی تلاشهای صورت گرفته روابط عمومی است. افکار عمومی بزرگترین قدرت نامریی است که جریان های اجتماعی و فرهنگی را به وجود می آورد و این جریان ها قویتر از هر سیاستی عمل می کند. به همین دلیل قبل از اجرای هر سیاستی ابتدا باید زمینه پاسخگویی به افکار عمومی را فراهم کرد. روابط عمومی با ارتقاء جایگاه پاسخگویی سازمان ها به عنصری موثر در جهت شفاف کردن روابط اجتماعی، جلب اعتماد باورهای عمومی، درستگویی، درستکاری، روانی حرکت و چرخش اطلاعات تبدیل می شود. با برداشتن دیوارهای میان روابط عمومی ها،رسانه ها و مردم و نیز باشفاف سازی سازمان ها، سیاست دوسویه شدن ارتباط تحقق می یابد. کارشناسان بر این عقیده اند که با وجود اهمیت روابط عمومی ها و نقش موثری که مدیران این حوزه در سازمانها و وزارتخانه های مختلف بر عهده دارند متاسفانه در کشور نگاه تخصصی و برنامه ای به موضوع روابط عمومی وجود ندارد و شاهدیم که اکثر روابط عمومی ها با پرداختن به کارهای زودبازده به برنامه های دراز مدت اهمیت نداده و سرمایه گذاری لازم را انجام نمی دهند.

2-1-12-نقش دولت ها در توسعه روابط عمومی ها
روابط عمومی ها حلقه واسط بین دولت و مردم بوده و یکی از ابزارهای مهم اطلاع رسانی به جامعه و اطلاع یابی از نظر دیدگاه مردم و انعکاس آن به دولتمردان به شمار می روند. به عبارت دیگر روابط عمومی ها باعملکرد خوب و اثرگذار خود می توانند بازیگر نقش خطیر و حساس ایجاد ارتباط فعال و اثربخش بین کارگزاران حکومتی و مردم باشند و فاصله ها را کاهش دهند و زمینه ایجاد تفاهم و همان دیشیبین مسئولان و مردم را فراهم سازند و تصمیم گیری ها را به سمت منافع عمومی سوق دهند تا در نهایت زمینه تحقق یک جامعه دموکراتیکفراهمشود . ایننقش روابط عمومی،یک نقش کلی در جامعه است که در اجرا وظیفه خطیر سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملکردی و دستیابی به هدفها و ارزیابی میزان توفیق یا عدم توفیق آن را به دنبال دارد . دستیابی به چنان نقشی، سازمان متشکلی را طلب می کند تا به درستی جایگاه روابط عمومی را تشخیص داده و از آن حمایت کند. این حمایت در قالب اعتماد می تواند کارسازتر شود چرا که در سایه اعتماد مدیرانپنسطح بالا اقتدار روابط عمومی تثبیت می شود . حمایت های دیگر نظیر حمایت مادی و انسانی نیز در سایه اعتماد و اقتدار حاصل می شود . زمانی که بحث اقتدار در سازمان مطرح می شود مشکل عمده ای در ساختار سازمانی ایجاد می شود چراکه مدیران رده بالا و برخی از مدیران همسطح موضع خود را در مقایسه با جایگاه روابط عمومی در سازمان، ضعیف ترارزیابی می کنند و غافل از آنند که دستاوردهای روابط عمومی که حاصل زحمات زیاد مجموعه کارکنان آن واحد است در جهت اقتدار کلی سازمانی است و در اساس روابط عمومی به لحاظ ساختاری و فلسفه فکری خود نمی تواند فردی عمل نموده و بدنبال منافع غیرسازمانی باشد. طبیعی است عملکرد مدیر روابط عمومی پس از گذشت مدتی که صرف شناخت ساختار و ظرفیت سازمانی و افراد درون و برون سازمانی می شود نه تنها نمی تواند روال گذشته سازمان را هدایت کند، بلکه به رویکردهای دیگری گرایش پیدا می کند که عوام این تغییرات را ناشی از تحول تلقی می کنند . این انحراف در سایه خواسته های مدیران، نداشتن تخصص فردی، نداشتن تجربه و آگاهی در زمینه های روابط عمومی، بیشتر از همه مصلحت اندیشی بروز نموده و در عمل اینگونه مدیران منابع اعم از مادی و انسانی را به هدر می دهند که علاوه بر هدر رفتن منابع و انرژی های انسانی و عدم دستیابی به اهداف سازمان یطرز تلقی و تعاریف روابط عمومی در اذهان سطوح مدیران را نیز تحت تاثیر قرار داده و آنها را به مرور با عملیات غیرعلمی و غیرحرفه ای در زمینه روابط عمومی بتدریج اجتماعی می کنند. به طوریکه تلقی آنان از یک روابط عمومی برآورده شد نخواسته های مدیران و اطاعت از دستوراتشان است که گاهی تاحد یک منشی گری یا اداره کننده دفتر یک مدیر این جایگاه سقوط می کند .به کلام ساده می توان گفت یکی از دلایل عدم شناخت افراد جامعه در سطوح عام و حتی کارکنان و مدیران و متأسفانه در برخی موارد مدیران ارشد سازمانها از جایگاه روابط عمومی حاصل عملکردن ناکارآمد مدیران روابط عمومی در گذشته بوده است که به علت نداشتن تخصص و آگاهی به سمت و سوی مختلف خدماتی گرایش پیدا کرده اند و در نهایت سازمان را نیز ازداشتنیکروابط عمومی کهمیتوانستبسیارثمربخشباشدمحرومساختهاند.( میرسعید قاضی، 1382،ص98).

2-1-13- چالشهای روابط عمومی درایران
چالش های روابط عمومی در ایران را می توان در دو بخش اصلی( تشکیلات، اعتبارات، آموزش، نحوه عمل، نیروی انسانی و وجود نگرشهای منفی ) و فرعی (نداشتن متولی مشخص، نبود تشکلهای حرفهای کافی و نبود قانونمندی مسئولیت های استراتژیک و حرفه ای روابط عمومی ) تقسیم کرد. دستیابی تشکیلاتی را میتوان به عنوان نخستین چالش روابط عمومی در سازمان دانست. منظور از دستیابی تشکیلاتی، نبود پویایی در طراحی تشکیلاتی است . نمودارهای تشکیـلاتی در تاریخ روابط عمومی ایران حاکی از نبود تفکر و تلاش در ایجاد بـخش هایی در تشکیلات روابط عمومی است که متناسب با تحولات اجتماعی ایران باشد. به رغم اینکه در کشورگرایش زیادی برای حرکـت به سمت جامعه مدنی و توانمندی و قابلیتهای روابط عمومی وجود دارد تاکنون کمتر روابط عمومی توانسته است از این وضع برای تسریع روند جریان توسعه خود استفاده کند. چالش دوم روابط عمومی وابستگی صرف روابط عمومی به مدیریت سازمان است. این وابستگی کامل گاه خطر مدیریت مداری را در روابط عمومی یک سازمان افزایش می دهد. چالش سازمانی سوم آمیختگی تشکیلاتی روابط عمومی با سایر بخشهای تشکیلاتی سازمان چون اطلاعات، انتشارات، امور بین الملل و حوزه ریاست است. چالش دیگر روابط عمومی چالش حرفه ای نبودن کارکنان و کارشناسان آن است . متأسفانه تعداد نیروهای متخصص و کارشناس در روابط عمومی بسیار اندک است، به طوریکه این نیروها چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ تخصص جوابگوی نیاز دستگاهها نیستند. در طراحی ساختار سازمانی روابط عمومی در هر سازمان باید ویژگیهای خاص آن سازمان را لحاظ کرد. نحوه طراحی تشکیلات روابط عمومی در ایران بیانگر ناهمگونی در عنوانهای شغلی، واحدهای سازمانی و نحوه نگرش به فعالیتهای روابط عمومی است . برای این منظور تدوین الگوی مشخص و ایدهآل برای واحد های روابط عمومی در سازمان ضروری است . یکی از مشکلات اساسی روابط عمومی روزمرگی و درگیری با کارهای عادی و جاری است که این امر باعث می شود روابط عمومی از برنامه ریزی های کلان و استراتژیک غافل شود . متاسفانه اکثر روابط عمومی ها با کمـبود کارشناس متخصص در علـوم ارتباطـات مواجه هستند. مشکل دیگر ناآگاهی مدیران ارشد سازمان ها از نقش مؤثر روابط عمومی در اقناع و جلب مشارکت مردماست که این امر مستلزم آموزش های لازم جهت تغییر نگرش مدیران ارشد است . دلیل اینکه روابط عمومی در کشورمان جایگاه واقعی خود را نداردآناست که مدیران نگرش مثبتی به نقش مدیریتی روابط عمومی ندارند و آن را واحدی زائد و مزاحم تلقی می کنند . روابط عمومی کانال ارتباطی سازمان و مخاطبان و انتقال دهنده نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبان به سازمان است.(محمدپور، 1381،ص53).
2-1-14-کارکردهای کلان روابط عمومی و تاثیرات آن
یکی از مباحث مهم در روابط عمومی، بررسی کارکردهای روابط عمومی و تأثیرات کلان آن است. از مهمترین این کارکردهای می‌توان به جلب مشارکت مردمی، تأثیرگذاری در فرآیند توسعه، مقبولیت بخشی به نظام سیاسی و… اشاره کرد. در این مطلب سعی شده است بعضی از این موارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
*جلب مشارکت مردمی
آیا روابط عمومی می‌تواند در مشارکت بیشتر مردم مؤثر باشد؟ آیا سیل پیامهای ارتباطی که از مجراهای مختلف به طرف مردم سرازیر می‌شوند، بی‌آنکه متأثر از ایده‌ها و نقطه نظرات آنان باشند، می‌توانند سبب شرکت بیشتر مردم در امور شوند؟
بی‌تردید، نباید در تعیین عوامل مهم و مؤثر در جلب مشارکت مردمی، نشبت به نقش مهم «ارتباطات» و نظام ارتباطی بی‌اعتنا بود؛ چرا که طبق نتایج تحقیقات مختلف، علاوه بر این که می‌تان با هشیارسازی، تنویر افکار و بیداری اذهان، مردم را به مشارکت فراخواند، افزون بر آن، باید دانست که وجود نظام ارتباطی ناهمگون با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و ارسال پیامهایی بیگانه با آنها، نتایج منفی در پی دارد. به عبارت دیگر، عدم شناخت شرایط و خصوصیات مردم (پیامگیران) و ارسال پیامهای ناهمرنگ با قالبهای فکری، شرایط اجتماعی و… آنان، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده مشارکت نیز مطرح شود. به همین خاطر است که در هر نوع برنامه‌ریزی از جمله برنامه‌ریزی ارتباطی، اولین قدم را شناخت قانونمندی‌های حاکم بر مخاطبان برنامه در نظر می‌گیرند.
در شرایط کنونی،‌ چه در حوزه‌های ملی و چه در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *