منابع تحقیق درمورد عملکرد سازمان

سطح بین‌المللی، بهترین وسیله برای جلب مشارکت ملی و بین‌المللی، گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات به صورت دو طرفه و در نظر گرفتن ایده‌آل‌های پیامگیران است.
گسترش ارتباطات در کشور، منوط به آن است که تبادل اطلاعات بین مناطق مختلف، از تعادل برخوردار باشد. تا زمانی که عدم تعادل‌های منطقه‌ای از میان نروند، نباید به نابودی عدم تعادل ارتباطی، گسترش ارتباطات دو سویه و در نهایت مشارکت کامل، امید چندانی داشت. از ویژگی‌های مهم چنین تحلیلی، هدفمندی عدالت‌گرایانه آن است که در صورت تحقق، در همه زمینه‌ها مؤثر خواهد بود.
*مطالعه افکار عمومی
مطالعه روند اقناع‌سازی افکار عمومی درباره یک سازمان از طریق روابط عمومی ذیربط، ما را به این دیدگاه سوق می‌دهد اگر روابط عمومی در یک جامعه،‌ به عنوان یک موجود زنده مورد توجه قرار گیرد و کل روابط عمومی‌ها، با یک هدایت صحیح و اصولی بتوانند در خدمت افکار عمومی قرار گیرند، آن وقت می‌توان امیدوار شد که می‌توان مردم را از کل سازمان اجرایی یک نظام سیاسی که در واقع بازوان اجرایی آن نظام در درون مرزها هستند، راضی نگه داشت و از این طریق مقبولیت عمومی نظام را ارتقاء بخشید. با این وصف، اندکی تأمل در «وظایف واقعی» روابط عمومی نشان می‌دهد که سازمان‌دهی شایسته نظام روابط عمومی در یک جامعه، چگونه می‌تواند جریان مردمی شدن یک نظام سیاسی را تسهیل و تسریع کند.
بنابراین، می‌توان گفت که درجه مقبولیت عمومی هر نظامی اغلب، تابعی از میزان رضایت افکار عمومی از عملکرد آن نظام است.
«آلوین تافلر» بر این باور است که در حال حاضر هیچ حکومتی وجود ندارد که به افکار عمومی بها ندهد و احساس نکند که مجبور است، حساب اعمال خود را پس داده و نشان دهد که این اعمال تا چه حد با منافع ملی همنوایی دارد(تافلر،1371 ،ص 568).
اهمیت افکار عمومی آنچنان است که بعضی‌ها آن را منبع مشروعیت نظام دمکراتیک نیز دانسته‌اند. در سال 1867 «بیگ هت» نظریه‌پرداز بزرگ سیاسی بریتانیا، مشروعیت و اعتبار قانون اساسی نوشته نشده انگلیس و نظام مجلس انعطاف‌پذیر آن، را بر مبنای حقوق طبیعی که افکار عمومی اساس آن را تشکیل می‌دهد، استوار کرد(کازینو، 1364،ص129).

تجلی افکار عمومی، وقتی ممکن می‌شود که با ایجاد بازخورد و دخالت دادن نقطه نظرات مردم در کلیه سطوح تصمیم‌گیری،«قدرت عریان» ساختار سیاسی به نوعی اقتدار مقبول تبدیل شود تا برای ماندگاری و حفظ قدرت و ایجاد نظم اجتماعی مطلوب و مورد نظر خود، از مقبولیت اجتماعی برخوردار شود. اگر روابط عمومی‌های موجود در داخل یک نظام سیاسی، بتوانند به جای اطلاع‌رسانی صرف از درون سازمان به مردم، نگاه مردم به سازمان را برای مدیران تفسیر کنند، به تقویت نظام بازخورد کمک کرده‌اند. از طرف دیگر،‌ برای تأمین اطلاعات مورد نیاز مردم و در صورت نیاز، در هدایت افکار عمومی باید «تبیین» جای «اعلام» را بگیرد که این نیز از ویژگی‌های روابط عمومی در مفهوم نوین آن است. اگر روابط عمومی‌ها بتوانند با تبیین عملکرد و سیاست‌ها به مردم، نقطه نظرات آنان را به طور مقتضی به مسئولان انتقال دهند و این نقطه نظرات در عملکردها و سیاست‌های بعدی متجلی شوند، به عبارتی توانسته‌اند مردم را در حاکمیت سهیم سازند و فاصله حاکمیت و مردم را به کمترین حد متصور تقلیل دهند.
«ابن خلدون» نابودی حکومت را ناشی از ایجاد فاصله میان حکمران و مردم می‌داند و معتقد است که این فاصله هر چه بیشتر شود، حکومت به نابودی نزدیک می‌شود(محسنیان‌راد، فصلنامه رسانه، شماره 4، ص 77).
بنابراین، یک روابط عمومی آرمانی حتی در استحکام پایه‌های یک نظام سیاسی، تأثیری شگرف داشته و به تعبیر «ابن خلدون» در افزایش همدلی مردم نسبت به نظام تأثیر فراوانی دارد.
روابط عمومی‌ها با اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، خلاء اطلاعات آنان را از روند امور جامعه پر می‌کنند و با عرضه فرآورده‌های فرهنگی، نقش عمده‌ای را در ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه ایفاء می‌کنند. همچنین با ایفای نقش پل بین مردم و مسئولان، اهتمام ویژه‌ای را در نزدیکی مردم و مجریان حکومت به کار می‌برند و از این طریق نقش بارزی را در افزایش عصبیت مردم به حکومت بازی می‌کنند.
روابط عمومی‌ها از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها به ویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان، نقش مهمی را در جامعه‌پذیری آنان و آشنایی‌شان با ارزش‌ها و الگوهای خاص ایفا می‌کنند. اگر در جامعه‌ای نظام روابط عمومی کارآمد باشد، می‌تواند این جامعه‌پذیری را پیوسته و مستمر کند.
از نقش‌های دیگر روابط عمومی که سهم بسزایی را در رضایت مردم از نظام سیاسی دارد، تنویر افکار عمومی از طریق پاسخگویی به ابهامات و انتقادات منعکس شده در مطبوعات، رادیو و تلویزیون است. اگر همین عملیات پاسخگویی به شکل مناسبی در کلیه روابط عمومی‌ها سازماندهی شود، می‌تواند در روشن‌سازی اذهان مردم بسیار مؤثر باشد و در یک دوره معین، رضایت را در دل مردم بنشاند. روابط عمومی ‌ها با اجرای طرح‌های نظرسنجی ـ‌که خود از ابزارهای مشارکت محسوب می‌شود ـ مردم را در تصمیم‌گیری‌های دخالت می‌دهند و از طریق حرمت افکار عمومی را پاس می‌‌دارند.
خلاصه آنکه همه عملیات روابط عمومی معطوف به افکار عمومی است. کارهایی که در بخش‌های ارتباطات رسانه‌ای، نمایشگاهی، انتشاراتی، افکارسنجی و سمعی و بصری صورت می‌گیرد. همه برای جلب رضایت افکار عمومی یا نفوذ در آن بوده، و به عبارتی، روابط عمومی نفوذ در افکار عمومی و هنر مردمداری است. اگر این علم و هنر در خدمت مردم قرار گیرد و بتواند رابطه این حکومت و مردم را بر پایه «صحیحی» استوار سازد وظیفه مبادله پیام بین ملت و دولت به شکل صحیحی انجام شود، می‌تواند سهم عمده‌ای را در مقبولیت عمومی نظام سیاسی به عهده بگیرد، مشروط بر آنکه دولت نیز چنین وظیفه‌ای را به رسمیت بشناسد و دولتمردان، با وقوف به اهمیت، توانمندی‌ و ظرفیت روابط عمومی، ضمن قراردادن آن در جایگاه بایسته و شایسته خود، ابزارها، امکانات و اعتبارات لازم را برای بروز چنین آثاری از آن دریغ ندارند.

2-1-15- فنون و تکنیک های کاربردی در روابط عمومی
در ادامه بحث به بررسی فنون و تکنیک های کاربردی در می پردازیم. این تکنیک ها نگاهی متفاوت به فعالیت های روابط عمومی در شاخه های مختلف فعالیتی می باشد. روابط عمومی بسیاری از فنون را از روزنامه نگاری، مدیریت سینما و سایر دانشها و وسایل ارتباط جمعی گرفته و با اصلاحات لازم، از آنها برای پیشبرد هدفهای خود بهره برداری کرده است. در این بحث، به تشریح و تبیین مختصرتعداد بیست و پنج فن روابط عمومی و روش های اجرایی آن پرداخته می شود.
-تکنیک نمایشگاه:
برگزاری نمایشگاه، یکی از فنون عمده در روابط عمومی است. منظور از نمایشگاه محلی است که در آن محصولات یا خدمات سازمان در معرض دید بازدیدکندگان قرار می گیرد. در نمایشگاه، می توان از سایر ابزارهای ارتباطی از قبیل نمایش فیلم، نصب تابلو، عکس، نمودارهای رنگی، تابلوهای گردان، تراکت و … استفاده کرد. از ویژگی های مهم نمایشگاه، رعایت اصل عینیت در تولید پیام و اطلاع رسانی است که آثار دیرپایی را در مخاطب برجای می گذارد. روابط عمومی می تواند افزون بر برگزاری نمایشگاه در مواقع ضروری، در نمایشگاه های که از طرف سایر ارگان ها برگزار می شود، حضور داشته باشد. در یک تقسیم بندی عمده نمایشگاه را می توان از لحاظ مخاطب به دو نوع تقسیم کرد:
الف) نمایشگاه عمومی: برای بازدید از این نوع نمایشگاه که معمولاً عموم افراد را مخاطب قرار می دهد می توان از کلیه اقشار جامعه دعوت کرد.
ب ) نمایشگاه تخصصی: نمایشگاه تخصصی برای طیف خاصی از مخاطبان یک ســازمان برگزار می شود. مثل برگزاری نمایشگاه کتاب پزشکی که در مقابل نمایشگاه کتاب، یک نمایشگاه تخصصی به حساب می آید.
برای موفقیت در برگزاری نمایشگاه ، داشتن تقویم نمایشگاهی برای روابط عمومی به عنوان یکی از اجزای برنامه عمل سالانه ضرورت دارد. در تقویم یا برنامه نمایشگاهی باید زمان برگزاری نمایشگاه، مخاطبان موردنظر، اهداف،نحوه برگزاری، هزینه های برگزاری، و محصولات یا خدمات قابل ارایه مشخص باشد. دومین عامل موفقیت در برگزاری نمایشگاه، مدیریت غرفه است.
برای این منظور، افزون بر طراحی اصولی غرفه بویژه رعایت اصول سادگی ترکیب و روشنی موضوع نمایشگاه، احترام به بازدیدکنندگان، پیشگامی در ایجاد ارتباط با شرکت کنندگان در نمایشگاه، پاسخگویی کامل و مشتاقانه به پرسش های بازدید کنندگان، بسیار اهمیت دارد. عامل سوم برای تسهیل امور برگزاری نمایشگاه، ساماندهی رابطان نمایشگاهی که در واقع نمایندگان بخش های مختلف سازمان هستند، در قالب تشکیلاتی به نام دبیرخانه دایمی نمایشگاه ها است.
-تکنیک سخنرانی:
یکی از فنونی که در روابط عمومی به کار گرفته می شود، سخنرانی است. سخنرانی، ابزاری است که می‌توان با استفاده از آن در مدتی کوتاه پیامی را به عده زیادی ارائه داد. این فن در برگزاری مراسم مختلف، آموزش و اطلاع‌رسانی به کار گرفته می‌شود و نوعی اطلاع‌رسانی حضوری و چهره به چهره به شمار می‌رود و اگر سخنران بتواند سخنان پرمحتوایی را با مهارت لازم به شنوندگان ارائه دهد، اثر گذاری و جریان ارتباط و اطلاع‌رسانی به مراتب بیشتر خواهد شد. روابط عمومی‌ها برای اینکه از این فن در بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند، می‌توانند به ایجاد دفتر سخنرانان یا سخنگویان اقدام کنند.در این دفتر، مسئولان و کارشناسانی که استعداد لازم را برای ایراد سخنرانی دارند، تحت آموزش قرار می‌گیرند و آن دسته از کارشناسانی که صرفاً می‌توانند مسئولیت نوشتن متون سخنرانی را به عهده‌دار شوند، مشغول به کار می‌شوند. دفتر سخنرانان باید با استفاده از مطالعات بخش افکارسنجی روابط عمومی در تهیه متون سخنرانی، نیازهای افکار عمومی را در سرلوحه معیارهای تهیه متن سخنرانی قرار دهند و در نوشتن مطلب به دو رکن زبان ارتباطی، یعنی ساده نویسی، کوتاه نویسی توجه کافی داشته باشد.برای بهره‌برداری بهینه از فن سخنرانی در دو مورد باید عمل شود:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف – تهیه متن سخنرانی
در تهیه متن سخنرانی، باید سه مرحله را پشت سرگذاشت. مرحله اول: شناسایی سخنران، دوم: شناسایی مخاطبان سخنرانی و ویژگی های آنان، سوم: انتخاب موضوع سخنرانی و محل سخنرانی است. این مرحله را مرحله مقدمه‌سازی می‌نامند. پس از اینکه از روابط عمومی تقاضای تهیه متن سخنرانی شد، کارشناس دفتر سخنگویان یا سخنرانان روابط عمومی با در نظر گرفتن ویژگی های سخنران از جمله تکیه کلامهای او و به طور کلی روانشناسی سخنران و سطح اطلاعات و اهداف او به مطالعه مخاطبان (افرادی که قرار است در مراسم سخنرانی حضور داشته باشند) و ویژگی های آنان از قبیل میانگین سنی، نسبت جنسی، وضعیت شغلی، سطح تحصیلات و دیدگاهها و گرایشهای آنان می‌پردازد و با در نظر گرفتن موضوع و محل سخنرانی به مرحله دوم متن سخنرانی، یعنی گفت‌وگو با سخنران گام می‌گذارد. در این مرحله، هدف سخنرانی، دیدگاه محوری سخنران و پرسش های سخنرانی روشن می‌شوند.
مرحله سوم، کارشناس روابط عمومی با انجام تحقیق، به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای گنجاندن در متن سخنرانی اقدام می‌کند. در مرحله چهارم، او باید به سازماندهی اطلاعات و نوشتن متن سخنرانی بپردازد. در این مرحله بخشهای اصلی متن سخنرانی که شامل مقدمه، مطالب اساسی و نتیجه‌گیری هستند، نوشته می‌شوند. در بخش مقدمه، کلیاتی از موضوع و مهمترین بخش سخنرانی در بخش مطالب اساسی، واقعیت ها، آمار و اطلاعات (با تأکید بر مقایسه و تشبیه) و در بخش نتیجه‌گیری نیز نظرگاههای اصلی به صورت کوتاه و به شکل بیان نتایج مطرح می‌شوند.
در مرحله پنجم، باید تیتر و عنوان متن سخنرانی را انتخاب کرد. پس از این مرحله است که روابط عمومی متن سخنرانی را برای آمادگی سخنران به او می‌دهد. توصیه می‌شود متن سخنرانی با حروف درشت و خوانا نوشته شود تا سخنران به راحتی بتواند آنها را دریابد و بخواند.
ب- انجام سخنرانی:
پس از اینکه متن سخنرانی آماده شد و سخنران از نظر محتوا مشکلی نداشت، نوبت به ارایه سخنرانی می‌رسد. نقش روابط عمومی در این مرحله فضاسازی مناسب محل سخنرانی، دعوت از سخنرانان، اجرای برنامه، تهیه خبر از سخنرانی، تصویر و عکس برداری از مراسم، کنترل وسایل صوتی، تأمین وسایل مورد نیاز سخنران و معرفی سخنران است. اما سخنرانان را نیز باید برای ارایه بهتر سخنرانی آموزش داد.
-تکنیک سفر مطبوعاتی:
سفر مطبوعاتی یکی دیگر از فنون روابط عمومی برای استفاده بهینه از مطبوعات در راستای اطلاع‌رسانی درباره عملکرد سازمان است. رابط عمومی می‌تواند با انجام سفرهای مطبوعاتی حجم قابل توجهی از صفحات مطبوعات را برای درج مطالب خود به دست آورد. منظور از سفر مطبوعاتی، دعوت از خبرنگاران مطبوعات و اعزام آنان برای بازدید طرحها و اقدامات سازمان و انعکاس آنان به خوانندگان مطبوعات است. مقدمات فراهم ساختن «سفر مطبوعاتی» با دعوت از نمایندگان مطبوعات آغاز می‌شود. «سفر مطبوعاتی: باید مبتنی بر برنامه‌ریزی باشد، به گونه‌ای که از ابتدا تا انتهای سفر و جزییات آن از قبیل زمان دعوت از خبرنگاران، زمان حرکت، طرح و اقدامات قابل بازدید، محل اسکان، نحوه پذیرایی از میهمانان در طول مسیر سفر و محل اقامت، راهنمای سفر، امکانات مورد نیاز، نحوه تردد در مسیر طرحها و افراد پاسخگو به خبرنگاران اعزامی درباره طرحها در برنامه سفر براساس زمانبندی مشخص قرار گرفته باشد.در سفر مطبوعاتی باید دقت شود که تبعیضی بین خبرنگاران اعمال نشود و خدمات ویژه‌ای به آنها اعم از خبرنگاران داخلی و خارجی داده شود.
– تکنیک معاشرت مطبوعاتی
رسانه‌ها مهمترین ابزار روابط عمومی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و آگاهی از آن محسوب می‌شوند. بهره‌برداری بهینه از رسانه‌ها، نیازمند ایجاد ارتباطات تنگاتنگ و صمیمانه با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌هاست. برای این منظور باید به دنبال شیوه‌های غیررسمی ارتباط با آنان بود. یکی از این شیوه‌ها، «میهمانی مطبوعاتی» است به این ترتیب که خبرنگاران برای صرف ناهار در یک محیط دوستانه دعوت می‌شوند و هدف از آن، توسعه ارتباطات دوستانه و غیررسمی است. در چنین ارتباطاتی گاه اطلاعات می‌تواند در لابلای گفت و گو با خبرنگاران به آنان منعکس شود.شیوه دیگر، دعوت از خبرنگاران به صورت انفرادی و گفت‌وگو و تبادل نظر دوستانه با هر یک از آنان، پیشنهاد می‌شود. در این نشستها باید فرصت اصلی در اختیار خبرنگار قرار داده شود و محیطی فراهم آید تا خبرنگار برای کسب آگاهی‌های هر چه بیشتر در مورد سازمان ترغیب شود.شیوه بعدی، حضور مسئول روابط عمومی و یا مسئولان بخش ارتباط با رسانه‌ها در دفاتر مطبوعات، خبرگزاری یا گروههای رادیویی و تلویزیونی است. یک شیوه دیگر، دعوت از خبرنگاران برای حضور در مراسم جشن سازمان همراه با خانواده‌های آنان است.رعایت و اجرای مجموعه این شیوه‌های ارتباطی یا آداب معاشرت، پس از مدتی سبب ایجاد ارتباط عمیق و صمیمانه بین مسئولان روابط عمومی با خبرنگاران می‌شود و می‌تواند در مواقع لازم، گره‌گشا باشد.
– تکنیک راه‌اندازی هسته‌های مشورتی
«مشاوره با مدیریت» یکی از وظایف عمده روابط عمومی است تا بتواند در جریان تصمیم‌سازی سازمان مشارکت مؤثری داشته باشد. برای ارایه نظر مشورتی مؤثر به مدیریت، راه‌اندازی هسته‌های مشورتی، در روابط عمومی به عنوان یک فن کارآمد بسیار ضروری است. در این فن، هسته‌های مشورتی براساس نیازهای سازمان و بر پایه تشخیص روابط عمومی در زمینه‌های فعالیتی سازمان، شکل می‌گیرد. در این هسته‌ها، موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند که در معرض بررسی افکار عمومی قرار می‌گیرند و یا احتمال آن می‌رود که در «هسته‌های مشورتی» اطلاعات خام به «تصمیم» تبدیل شود و در واقع این هسته‌ها وظیفه «تصمیم‌سازی» را عهده دار می‌شوند. شما در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *