منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتورهای، تقسیمبندی، atomizers، انژکتور

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
رایج‌ترین نوع انژکتورهای پیچشی هستند که خود به دو نوع axial atomizers و angular atomizers تقسیمبندی می‌شوند. این تقسیمبندی ناشی از آن است که از یک منظر زاویه  بین راستای ورودی سیال و خروجی آن ۹۰درجه است و از منظر دیگر جهت ورودی و خروجی در محور انژکتور به هم منتهی می‌شوند.
انژکتورهای نوع duplex انژکتورهای قابل‌کنترل با دو