دانلود پایان نامه

هنگام طراحی تاسیسات مد نظر قرار گیرد همچنین تحقیقاتی نیز توسط آقایان Detlef WestPhalen ,Scott Koszalinski جهت دپارتمان انرژی آمریکا انجام شده که به صورت سه جلد ارائه گردیده و در این تحقیق از نتایج تحقیقات ایشان نیز استفاده گردیده است.
در ایران نیز طی چند سال اخیر و با توجه به روند روبه رشد مصرف انرژی تحقیقاتی از سوی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره، شود[۱].، گردد:، (۲-۲۲)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید