تیر ۱۶, ۱۳۹۹

منابع پایان نامه ارشد با موضوع [pa]، ، Pt، لزج

چرخش [m] l_(p )
ضریب اصطکاک λ
اختلاف فشار دو سمت انژکتور [pa] ∆P
لزجت سینماتیکی [m2/s] ν نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
فشار کل مایع [pa] Pt
نسبت ضریب تخلیه برای سیال لزج به سیال ایده‌آل Φ
دبی حجمی [m3/s]