منبع تحقیق با موضوع (?)، جمعیتهای، GenBank، ترادفهای

تعیین گردید. در سال ۲۰۰۹ شعیبی و همکاران شش جدایه ایرانی را تعیین توالی کردند و ترادفهای بدست آمده از ناحیه CP هر یک شامل ۹۶۴ نوکلئوتید بود که با ۴۱ ترادف از GenBank مقایسه شدند و محاسبه تنوع ژنتیکی (?) نشان داد که به رغم تنوع وسیع این ویروس در دنیا میزان تنوع آن در منطقه اروپا بسیار پایین است. محاسبه تنوع جمعیتهای مختلف دنیا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *