منبع تحقیق با موضوع (?)، جمعیتهای، GenBank، ترادفهای

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
تعیین گردید. در سال ۲۰۰۹ شعیبی و همکاران شش جدایه ایرانی را تعیین توالی کردند و ترادفهای بدست آمده از ناحیه CP هر یک شامل ۹۶۴ نوکلئوتید بود که با ۴۱ ترادف از GenBank مقایسه شدند و محاسبه تنوع ژنتیکی (?) نشان داد که به رغم تنوع وسیع این ویروس در دنیا میزان تنوع آن در منطقه اروپا بسیار پایین است. محاسبه تنوع جمعیتهای مختلف دنیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *