منبع تحقیق با موضوع ، WMV،، ۳۴۲۰۰، رقت‌های

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
سازی WMV، CMV وSqMV بترتیب ۱-۴، ۶-۸ و ۳۰-۴۰ میلیگرم ویروس به ازای هر صدگرم بافت آلوده بود. در مورد WMV نتایج الکتروفورز پروتئین، نشان دهنده وجود یک باند پروتئینی به وزن ۳۴۲۰۰ می‌باشد. رقت‌های مناسب گاماگلوبولین و آنتی بادی متصل به آنزیم در آزمون الایزا برای WMV، ۹۰۰ تعیین شد.
طاهری و همکاران (۱۳۸۲)؛ ویروس موزائیک هندوانه تیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *