دانلود پایان نامه

مازندران، گیلان، گلستان و خراسان بررسی کرده‌اند. میزان آلودگی نمونه‌های جمعآوری شده به CMV، ZYMV و WMV بترتیب ۴/۲۴، ۱/۱۷ و ۴/۴ درصد تعیین شد. از نمونه‌های جمع‌آوری شده از استان خراسان فقط CMV شناسایی شد در حالیکه در نمونههای سه استان شمالی هر سه ویروس مذکور ردیابی شدند. بیشترین میزان آلودگی به دو ویروس ZYMV و WMV بر روی رقم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع ، ۲-۱۹، (۲-۱۹)، باشد[۱].
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید