دانلود پایان نامه

یک و دو را در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان، شناسایی کرده سپس تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس را انجام داده‌اند. تعدادی از نمونه‌ها در این تحقیق دارای آلودگی مشترک به هر دو نوع ویروس را نشان دادند و مشخص شد ویروسهای مذکور یکدیگر را حفاظت تقاطعی نمی‌نمایند. در بررسی دامنه میزبانی این ویروسها، تیپ دو نسبت به تیپ یک دارای دامنه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع دینامیکی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید