دانلود پایان نامه

رویال-۲۹۰ و کمترین آن مربوط به ارقام سینا و ایساتیس بود.
شریفی و همکاران (۱۳۸۴)؛ شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک هندوانه را در چندین منطقه ایران بر روی ارقام مختلف خیار، کدو، هندوانه و خربزه مورد بررسی قرار داده‌اند. تمام مزارع نمونه‌برداری شده به نسبت‌های مختلف آلوده بودند ولی بیشترین میزان آلودگی از استان فارس گزارش شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع گلخانهای، هندوانه)، نقطه‌ای۷، موزائیک
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید