دانلود پایان نامه

ویروسی در گیاهان اطلاعاتی در دست می‌دهد که به کمک آن می‌توان به ثبات ژنتیکی بیشتر ویروسهای آر.ان.دار، علی رغم پتانسیل تنوعی بالایشان پی برد. مقایسه اطلاعات توالی نوکلئوتیدی جدایههای ویروسی از مناطق جغرافیایی متفاوت امکان تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی ویروسهای گیاهی را به دست می‌دهد (آهشیما و همکاران، ۲۰۰۲؛ بیتسون و همکاران، ۲۰۰۲؛

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانجبران خسارت، حمل و نقل، طلاق
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید