منبع تحقیق با موضوع تقسیم بندی

گرفت. آنالیز توالی‌ها به اندازه ۷۷۸ نوکلئوتید از ناحیه پوشش پروتئینی۸، جدایه‌ها را به دوگروه تقسیم کرد. که فقط یک جدایه به نام KER.JI.1 در گروه دوم طبقه بندی شد. اعضای گروه یک خود به ۳ زیرگروه تقسیم بندی شدند. بطوریکه در زیرگروه IB فقط جدایه‌های ایرانی قرار می‌گرفتند. در این پژوهش از میان گونه‌های علف هرز آزمایش شده با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *