دانلود پایان نامه

دامنه میزبانی و نوع علائم ایجاد شده در گیاهان آزمون، ویروسهای این استان در چهار گروه اصلی قابل تفکیک بودند. با استفاده از روش سرولوژیکی نشت دوطرفه در مقابل آنتی سرمهای CMV، ZYMV و WMV جدایههای ویروس در سه گروه قرار گرفتند و جدایههای گروه چهارم، ویروس خربزه ارومیه۶ تشخیص داده شدند.
ارزانی و آهون منش (۱۳۷۹)؛ مقاومت به ویروسهای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد MPP، میدهد،، ۲-۷-۱، ۲-۱۰-
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید