منبع تحقیق با موضوع خورشیدی]۳۳[، ۲-۱۰، Isc، ۲-۹-

استفاده از سلول خورشیدی را بدست آوریم و به عبارتی توان خروجی سایت را به حداکثر برسانیم. در شکل ۲-۹ منحنی توان- ولتاژ و جریان- ولتاژ یک سلول خورشیدی رسم شده است.

شکل ۲-۹- نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی]۳۳[
حداکثر ولتاژ و جریان قابل حصول از یک سلول خورشیدی Voc و Isc است. با توجه به شکل ۲-۱۰ مشاهده میشود که ولتاژ نقطه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *