منبع تحقیق با موضوع (دسبیز، WMV، ۳َ، ۵َ

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
لوبیا و ویروس موزائیک سویا، ظهور کرده باشد (دسبیز و لکوک، ۲۰۰۴).
در مورد WMV سه گروه اصلی جدایه روی بخشی از توالییابی مشخص شدهاند (دسبیز و همکاران، ۲۰۰۷)، اما اختلاف در درخت های فیلوژنتیکی میان بخش ۵َ و ۳َ انتهایی ژنوم، بیان میکند که بسیاری از جدایههای WMV واقعاً نوترکیب میباشند (دسبیز و همکاران، ۲۰۰۷ و مورنو و همکاران، ۲۰۰۲).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *