دانلود پایان نامه

نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی استفاده میشود. توان خروجی از رابطه۲-۸ محاسبه میشود که در آن I_t برای مدل دو دیود و تک دیود به ترتیب از روابط ۲-۱ و ۲-۶ بدست میآیند. در این پایان نامه شدت تابش به صورت عاملی که در ولتاژ و جریان ترمینال سلول خورشیدی اثر میگذارد، لحاظ شده است.
P_out=V_t.I_t

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید