منبع تحقیق با موضوع دیود، ، P_out=V_t.I_t، میآیند.

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی استفاده میشود. توان خروجی از رابطه۲-۸ محاسبه میشود که در آن I_t برای مدل دو دیود و تک دیود به ترتیب از روابط ۲-۱ و ۲-۶ بدست میآیند. در این پایان نامه شدت تابش به صورت عاملی که در ولتاژ و جریان ترمینال سلول خورشیدی اثر میگذارد، لحاظ شده است.
P_out=V_t.I_t

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *