دانلود پایان نامه

اتحادیه که اساس آن در کنگره تدوین مقررات کار در پاریس ریخته شد، در 1901 در شهربال سوئیس با نام «اتحادیه بین‌المللی حمایت قانونی از کارگران» تأسیس شد. هدف این اتحادیه که از 14 شعبه ملی متشکل شده بود، بررسی مسائل مربوط به حمایت از حقوق کارگران در رشته‌های مختلف کار و تهیه طرح معاهدات بین‌المللی بود که همه کشورها با آن موافقت داشتند.
در هنگامه جنگ جهانی این فکر به وجود آمد که پس از پایان نبرد، کنفرانس صلح باید مسأله حمایت از حقوق کارگران را جداً مورد توجه قرار دهد. سازمانهای کارگری مختلف مثل فدراسیون آمریکایی کار در سپتامبر 1914، اتحادیه عمومی کار (C. G. T) فرانسه در 1915 و کنفرانس سندیکالیستهای متفقین در لیدز در ژوئیه 1916 همه مدافع چنین اندیشه‌ای بودند. در 25 ژانویه 1919، کنفرانس مقدماتی صلح، کمیسیونی بنام «کمیسیون تدوین کننده مقررات بین‌المللی کار» بهوجود آورد و آن را مأمور بررسی حمایت از کارگران و تأسیس نهادی دائم که به جامعه ملل وابسته باشد، نمود. این کمیسیون 15 عضو داشت و سرانجام با تصویب طرحی در مورد ایجاد یک ارگانیزم دائمی و اصولی درباره سیاستی که کشورهای طرف معاهده باید در قبال مسائل کارگری اتخاذ نمایند، تصویب و به کنفرانس تسلیم نمود. این متون، بی‌آنکه تغییری عمده در آن‌ها داده شود، به تصویب کنفرانس رسید و با عنوان «کار» در قسمت سیزدهم معاهده صلح ورسای (مواد 387 تا 427) مقام گرفت. بخش نخست این قسمت که سازمان دائمی کار نامیده شد، مواد 387 تا 426 را به خود اختصاص داد و بخش دوم که تنها شامل ماده 427 خلاصه می‌شد، اصول کلی مربوط به کار را تبیین می‌کرد.
«سازمان بین‌المللی کار» از سال 1919 کار خود را آغاز کرد. این سازمان فعالیتهای خود را حتی در زمان جنگ جهانی دوم نیز ادامه داد. این سازمان در جریان بیست و ششمین اجلاس خود در فیلادلفیا اعلامیه‌ای را در مورد اهداف خود تصویب نمود که گام مهمی در تصدیق و تأکید اصول عدالت اجتماعی است.
سازمان بین‌المللی کار که از ابتدا جزئی از معاهده صلح ورسای و بخش سیزدهم میثاق جامعه ملل بود، سرانجام در سال 1946 قراردادی با سازمان ملل متحد امضا کرد و بهعنوان موسسه تخصصی بین‌المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد گردید و به موجودیت خود ادامه داد.
اصول سازمان بین‌المللی کار که بهطور عمده در اعلامیه فیلادلفیا مندرج می‌باشند، عبارتند از:
1- کار یک کالا نیست،
2- آزادی بیان و اجتماعات شرط لازم برای پیشرفت و توسعه است،
3- فقر در هر کجا که باشد خطری برای شکوفایی همگان است،
4- مبارزه با نیازمندیها باید با پویایی هر چه تمامتر در قالب تلاش بین‌المللی مداوم و هماهنگ شده انجام شود، تلاشی که در آن نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولتها بهطور برابر و آزاد مشارکت می‌کنند و ضمن همکاری با یکدیگر تصمیمات دموکراتیک لازم را برای حفظ مواضع مشترک خود اتخاذ می‌نمایند.
5- کلیه ابناء بشر صرفنظر از نژاد و اعتقادات و جنسیت خود حق دارند با آزادی و کرامت در امنیت اقتصادی و برخورداری از شانس برابر پیشرفتهای مادی و معنوی خود را پی‌گیری کنند.
سازمان بین‌المللی کار برای تحقق بخشیدن به این اصول، اهدافی را دنبال می‌کند که عبارتند از:
1- تشویق و ترغیب توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی برای کارگران،
2- تدوین سیاستها و برنامه‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی و کار و همچنین تضمین احترام و رعایت حقوق بنیادین بشر، و
3- مساعدت و یاری کردن به تلاشهای جامعه بین‌المللی و کشورهای مختلف برای ایجاد و افزایش اشتغال، بالا بردن سطح زندگی، توزیع منصفانه نتایج ناشی از توسعه، حمایت از زندگی و سلامت کارگران و تشویق همکاریهای بیشتر میان کارگران و کارفرمایان در جهت بهبود تولید و شرایط کار.
ملاحظه می‌گردد که اهداف سازمان بین‌المللی کار بیشتر به حوزه حقوق بشری و حمایت از کارگران اشاره دارد. در این راستا سازمان بین‌المللی کار با سازمان ملل متحد که طلایه‌دار حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی است و اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ارتباط است که به تشریح آن می‌پردازیم.
در مقدمه منشور سازمان ملل متحد و مواد مختلف آن از جمله بند سوم ماده اول که به بررسی حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، جنس یا زبان می‌پردازد، بند دوم ماده 13 که به ترویج همکاریهای بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تبعیض می‌پردازد و مواد 55، 56 و 60 وظایف جدیدی به عهده دولتها و سازمانهای بین‌المللی گذاشته شده است تا صلح و امنیت متکی به عدالت اجتماعی را در سرتاسر جهان تحکیم بخشند.
بهعنوان مثال در ماده 55 منشور تصریح گردیده که سازمان ملل متحد با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز، تشویق خواهد کرد تا سطح زندگی بالا برده شود، کار برای همه فراهم گردد و شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی حاصل آید. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که در دسامبر 1948 به تصویب رسید، حاوی نکات مهمی در زمینه کار می‌باشد. طبق ماده 22 این اعلامیه، «هر کس حق دارد کار داشته باشد و کار خود را با آزادی و اختیار انتخاب نماید. هر کس حق دارد
از شرایط کار مناسب و انسانی بهره‌مند باشد و در هنگام بیکاری مورد حمایت قانونی قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت کنند تا به خود و خانواده خود اجازه زندگی مناسب یا حیثیت انسانی را بدهد. »

مقدمه سازمان بین‌المللی کار، که در واقع انعکاس دهنده محتوای مقدمه بخش سیزدهم معاهده صلح ورسای (امور کار) می‌باشد، نکات قبل توجهی را در ارتباط با نقش این سازمان در حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی بیان می‌دارد. این مقدمه مقدمتاً تصریح می‌نماید که «هدف جامعه ملل، استقرار صلح جهانی است و چنین صلحی فقط از طریق برقراری عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد.» همچنین این مقدمه بیان می‌دارد که «شرایط کار موجود در برگیرنده آنچنان بی‌عدالتی، سختی و محرومیت برای تعداد قابل توجهی از مردمان جهان است بهگونه‌ایکه می‌تواند منجر به ناآرامی‌های گسترده‌ای گردد که صلح و هماهنگی را در جهان به خطر بیندازد و بر این اساس بهبود شرایط بهصورت فوری ضرورت دارد. »
ملاحظه می‌گردد که اهداف سازمان بین‌المللی کار بیشتر به حوزه حقوق بشری و حمایت از کارگران اشاره دارد. زیرا همانطور که ذکر آن رفت، اهداف و اصول تشکیل دهنده این سازمان، نه تنها به کار را به عنوان یک کالا نمینگرد، بلکه آزادی بیان و اجتماعات را شرط لازم برای پیشرفت و توسعه میداند. همچنین از نظر این سازمان، فقر بزرگترین دشمن برای شکوفا شدن و توسعه است؛ بنابراین کارگرانی که حقوق و مزایای آنها تامین نمیشود و با فقر مواجه میشوند، برای احیای حقوق خویش به اعتراضات و خشونتها دست زده که این امر نظم جامعه را برهم میزند و قطعا این خشونتها از طرف حکومت بدون پاسخ نخواهد ماند. واضح است که در صورت عدم وجود مرکزی برای هماهنگ کردن روابط کارگران و کارفرمایان و بهبود شرایط کار برای کارگران، هرج و مرج و بی‌نظمی و بی‌عدالتی باعث مخاطره افتادن صلح و امنیت خواهد شد. در واقع سازمان بین‌المللی کار به مثابه یک ترازو عمل می‌کند تا هم از حقوق کارگران دفاع کرده و مانع پایمال شدن حقوق آنها گردد و هم حقوق کارفرمایان پابرجا باشد. در اینصورت صلح و امنیت کانونی گرم خواهد داشت و دلیلی برای تهدید و به مخاطره افتادن ندارد.
بند 3- سازمان بهداشتی جهانی (WHO)
سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 میلادی بهوجود آمد تا خلا بین مسائل بهداشتی و درمانی که دانش امروزی و تکنولوژی برای بهبود شرایط زندگی تهیه دیده است و شرایط وحشتآور بهداشتی- درمانی که اکثر مردم جهان با آن گریبانگیر هستند را پر کند. این سازمان میکوشد تا شرایط بهداشتی، تغذیه، مسکن و بهطور کلی بهداشت را برای همه در سطح جهان فراهم آورد و برای رسیدن به این اهداف، وظایف گوناگونی را برعهده گرفته است. هماهنگ کردن پژوهشها در بسیاری از مناطق جهان، تشویق و راهاندازی کارهای اساسی به منظور ریشهکن نمودن بیماریهای همهگیر و سایر بیماریها و کمک به کشورهای در حال رشد جهت سامان دادن تسهیلات بهداشتی خود، جزء فعالیتهای این سازمان است. ضرورت حفظ سلامت و بهداشت انسان سبب شده تا از دیرباز همکاریهای بین‌المللی در این قلمرو شکل‌ گیرد. کنفرانسهای بین‌المللی در مورد حفظ سلامت انسان از اواسط قرن نوزدهم (1850) یکی پس از دیگری برگزار می‌شدند تا اینکه سازمان بهداشت جهانی که یکی از نخستین موسسه‌های تخصصی سازمان ملل متحد است، رسماً در اولین روز بهداشت جهانی (7 آوریل 1948)، که 26 کشور از اعضای سازمان ملل اساسنامه آن را امضا کردند و سازمان بهداشت جهانی توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به عرصه وجود پا گذاشت. پیش از این موضوع، فعالیتهای مذکور و باقیمانده فعالیتهای سازمان بهداشت جامعه ملل، تحت کنترل کمیته‌ای موقت بود که این کمیته موقتی حاصل کنفرانس بین‌المللی سلامت که در تابستان 1946 بود. در نهایت عملیات واگذاری مسئولیت‌های این کمیته به تصویب مجمع عمومی رسید و به سازمان بهداشت جهانی منتقل شدند.
علاوه بر کمک به کشورها به صورت انفرادی، سازمان بهداشت جهانی متصدی تعدادی خدمات بهداشتی بینالمللی نیز هست. این سازمان علاوه بر اخطار بروز بیماریهای واگیردار به کشورها، استانداردهای بینالمللی برای داروها، واکسنها و آنتیبیوتیکها را وضع نموده است. دلیل این امر وجود شرکتهای داروسازی چند ملیتی، که جدیترین مشکل کشورهای جهان سوم هستند، میباشد. چراکه این گونه شرکتها جهت کسب سود بیشتر، اقدام به تولید داروهای صنعتی خطرناک کرده و از مردم کشورهای جهان سوم به عنوان موجودات آزمایشگاهی استفاده می کند. این سازمان با اعلام استانداردهای جهانی به کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سوم، در صدد مقابله با اینگونه شرکتها برآمده است. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، هدف این سازمان را دستیابی مردم به بالاترین سطح سلامت ممکن بیان می‌کند. وظیفه اصلی این سازمان مبارزه با بیماریها علی‌الخصوص مبارزه با بیماریهای مسری شایع مثل ایدز، سیاه سرفه، مالاریا و از این قبیل و همچنین ارتقاء‌ سلامت عمومی مردم جهان است.
طبق مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی:
دول عضو این سازمان اعلام می‌دارد که در مطابقت با منشور ملل متحد، اصول زیر برای سعادت، روابط هماهنگ و امنیت همه ملل اساسی است:
– سلامتی یک حالت رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی،
– برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشت یکی از حقوق اساسی هر انسانی، بدون تمایز از حیث نژاد مذهب، عقاید سیاسی، شرایط اقتصادی یا اجتماعی می‌باشد،
– سلامتی همه ملل برای نیل به صلح و امنیت بین‌المللی، اساسی است و به همکاری کامل افراد و دولتها بستگی دارد،
– موفقیت هر دولت در ترویج و حمایت بهداشت ب
رای همه ارزشمند است،
– پیشرفت نامساوی کشورهای مختلف در ترویج بهداشت و مهار کردن بیماریها به خصوص بیماریهای واگیردار، یک خطر عمومی است،
– توسعه استفاده از معلومات پزشکی، روانشناسی و علوم وابسته، به همه ملل برای حصول کامل بهداشت اساسی است، و
– نظر آگاهانه و همکاری فعال از طرف عموم برای بهبود بهداشت مردم دارای نهایت اهمیت است.
همانطور که از مفاد مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی برمی‌آید، این سازمان نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جهانی ایفا می‌کند. ماده 1 این اساسنامه «تأمین سلامت در بالاترین سطح ممکن برای کلیه مردم جهان» را هدف خویش معرفی می‌کند.

همچنین ماده 2 سند مؤسس این سازمان، اشتغالات سازمان برای نیل به اهداف خود را بهشرح ذیل تعیین کرده است:
– سازمان در قلمرو سلامت بهعنوان مرجع هدایت کننده و هماهنگ کننده اقدامهایی را که دارای ویژگی بین‌المللی باشند، انجام دهد،
– برقراری و حفظ همکاری مؤثر با سازمان ملل، موسسات تخصصی، ادارات دولتی بهداشتی گروه های حرفه‌ای و سایر سازمانهایی که ممکن است مورد توجه و نظر قرار گیرند،
– کمک به دولتهای متقاضی برای تقویت خدمات بهداشتی خود،
– ارائه یا کمک برای ارائه خدمات بهداشتی و کمک به گروههای خاص از جمله مردمان سرزمینهای تحت قیمومت به درخواست سازمان ملل متحد،
– کمک به بهبود وضعیت تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادی کار و همچنین سایر عوامل مؤثر در بهداشت محیط با همکاری دیگر موسسات تخصصی در صورت لزوم،
– مساعدت به بهبود مقررات آموزشی و قواعد مرتبط با آموزش کارکنان بخش سلامت پزشکی و سایر فعالیتهای مرتبط با آن،
– کمک به شفاف سازی افکار عمومی در زمینه مسائل بهداشتی، و
– توسعه و تهیه و تشویق به تصویب مقررات بین‌المللی در قلمرو غذا، محصولات بیولوژیکی و دارویی و مواد مشابه.
این سازمان که طبق ماده 1 اساسنامهاش، ” تامین سلامت در بالاترین سطح ممکن برای مردم جهان ” را هدف اصلی خویش معرفی میکند، در تلاش است تا با برقراری و حفظ همکاری موثر با سازمان ملل متحد، موسسات تخصصی، ادارات دولتی بهداشتی و سایر نهادهایی که در امر سلامت و بهداشت بشر دخیل هستند، سلامت افراد بشر را بدون هیچگونه تبعیضی تضمین کند. در همین راستا با برگزاری همایشها و کنفرانسهای گوناگون در زمینه بهداشت و سلامت در سراسر جهان، هم به هدف اصلی خویش، که طبق اساسنامهاش برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است، نزدیک میشود و هم با نزدیکتر کردن ملتها و ایجاد همکاریهای علمی و پژوهشی، آنها را با فرهنگهای یکدیگر بیشتر آشنا کرده که این امر نهایتا به حفظ صلح و امنیت بینالمللی کمک خواهد کرد.
همانطور که ملاحظه می‌گردد، سازمان بهداشت جهانی اشتغالات فراوانی در قلمروهای اصلی و فرعی مرتبط با امر سلامت دارد. ماهیت این اشتغالات بهطور عمده انساندوستانه می‌باشد. در واقع سازمان بهداشت جهانی بیشتر از جنبه حقوق بشری سعی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد. زیرا معتقد به برابری و یکسان بودن کلیه ابناء بشری بدون تبعیض از حیث نژاد، زبان، جنس یا مذهب است که این مهم از اصلی‌ترین اهداف سازمان ملل متحد می‌باشد. در ثانی، حفظ سلامت بشر باعث افزایش همکاری و ایجاد ارتباطات بین ملتهای مختلف می‌گردد که این امر باعث هر چه نزدیکتر شدن ملتها و ایجاد رابطه دوستی و مودت بین آنها می‌شود که از این طریق صلح و امنیت در مطمئن‌ترین جای خود قرار می‌گیرد و هر چقدر که این همکاریها و ارتباطات بیشتر و منسجم‌تر می‌گردد، صلح و امنیت نیز به همان میزان از قداست والاتری برخوردار می‌گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجهگیری فصل سوم
مقصود از صلح و امنیت بینالمللی، حالتی است که هر دو بعد آن را در بر میگیرد. هم حالت منفی، و هم حالت مثبت. در واقع حالتی که نه تنها جنگ و خونریزی بین ملتها وجود ندارد بلکه ملتها با یکدیگر در حال تعادل و روابط حسنه هستند، در چنین صورتی صلح و امنیت بههیچ وجه خدشهدار نخواهد شد. چنین صلحی یکی از حقوق اساسی بشر میباشد و بایستی در کنار سایر حقوق بشر نظیر حق آزادی، حق بر توسعه رعایت شوند. در حقیقت، صلح واقعی در جوامع دموکراتیک شکل گرفته، پر و بال میگیرد و تضمین کننده حقوق بشر خواهد بود. در جوامع غیردموکراتیک که حقوق اساسی انسانها نادیده گرفته میشوند، صلح و امنیت در عمل تحقق پیدا نخواهد نمود، به ویژه بدان دلیل که اساسیترین عنصر بوجود آورنده صلح که همان آزادی است، در این جوامع وجود ندارد.


پاسخی بگذارید