دانلود پایان نامه

موزائیک هندوانه، دو جدایه محلی موزائیک خیار و موزائیک کدو را در ارقام طالبی و خربزه بررسی کرده‌اند. بیشتر ارقام طالبی و خربزه به هر دو شرایط آلودگی طبیعی ویروسهای جالیز در مزرعه و آلودگی مکانیکی در گلخانه حساس بودند. ارقام طالبی گالیکوم و خوراسگانی در برابر CMV و WMV در هر دو شرایط مزرعه و گلخانه مقاوم بودند به همین ترتیب ارقام

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاوقات فراغت، استان خوزستان، شهرستان اردل
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید