منبع تحقیق با موضوع موزائیک، دادهاند.، WMV،، تتراکلریدکربن

در منطقه دشتی (۲۴%) و کمترین آن در گناوه (۴%) تعیین گردید.
صفرنژاد و ایزدپناه (۱۳۷۹)؛ خالص سازی و سرولوژی سه ویروس ایجاد کننده موزائیک در کدوئیان (ازجمله ویروس موزائیک هندوانه) را انجام دادهاند. برای خالص سازی WMV، استخراج عصاره برگهای آلوده کدو در بافر بورات و زلال سازی آن در کلروفرم و تتراکلریدکربن صورت گرفت. کارایی خالص

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *