منبع تحقیق با موضوع موزائیک، کدوئیان، سمیعی، (۱۳۸۳)؛

میزبانی وسیعتری بود و نهایتاً وزن مولکولی ویروس موزائیک هندوانه تیپ دو با استفاده از روشهای اسپکتروفتومتری و الکتروفورز پروتئین پوششی برابر ۳۴۰۴۷ دالتون تعیین گردید.
سمیعی و همکاران (۱۳۸۳)؛ تعیین پراکنش و میزان آلودگی برخی ویروسهای کدوئیان گلخانه‌ای (از جمله ویروس موزائیک هندوانه) را به روش سرولوژیکی الایزا در استان‌های

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *