دانلود پایان نامه

آبیوبکار و همکاران، ۲۰۰۳).
گزارشات روی ساختار جمعیت‌های پوتیویروسها نشان می‌دهد که آنها اغلب از نژادهای مختلف ایجاد شده‌اند. روابط تکاملی نامتناجنس میان جدایه‌ها بر اساس ناحیه ژنومی آنها، از بسیاری از گونه‌های پوتیویروس گزارش شده است و با رویدادهای نوترکیبی می‌توان تکامل آنها را توضیح داد (ریویرس و همکاران، ۱۹۹۶؛ باسالم و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع جدایههای، چهارم،، ZYMV، CMV،
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید