دانلود پایان نامه

انباشتگی موتاسیون به نظر نمیرسد مورد توجه باشد (گارشه-ارنا و همکاران، ۲۰۰۱). احتمالاً نوترکیبی نقشی مهم در جدایی گونه‌های ویروسهای گیاهی به ویژه در برخی طبقه‌بندی‌ها دارد (پادیدم و همکاران، ۱۹۹۹؛ گویائر و داکری، ۲۰۰۱) اما نقش آن در تکامل گونه‌های ویروسی کمتر سنجیده میشود (مورینو وهمکاران، ۲۰۰۳). آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت‌های

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد مواد معدنی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید