منبع تحقیق با موضوع WMV، ۲-۶-، پورسیفول، ۱۹۸۴

نشان داد افزایش میزان این تنوع از غرب به شرق است و در شرق آسیا بیشترین میزان تنوع میزبانی و مولکولی دیده میشود. همچنین مردای و همکاران (۲۰۱۰) تنوع ژنتیکی بالایی از جدایههای مختلف WMV در ایران گزارش کردند.

۲-۶- بررسیهای صورت گرفته در مورد ویروس موزاییک هندوانه در دنیا
طبق گزارشات پورسیفول وهمکاران در سال ۱۹۸۴ در مجله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *