منبع مقاله با موضوع pp.

International Law and Comparative Law: Problems of Definition and Evaluation, Oxford, OUP, 2002, pp. 166-175.

12. DelaRue, Coline, ‘Environmental Damage Assessment’ in Kroner, Ralph P., Transnational Environmental Liability and Insurance, Graham and Trotman and International Bar Association, 1993.

13. Donavan, Ch. S., and Miller, E. M., ‘Limited Insurability of Unlimited Liability: Serial Claims Aggregates and Alternatives: the American View’ in Kroner, R. (ed.), Transnational Environmental Liability and Insurance, Graham and Trotman and International Bar Association,1993, pp. 129-158.

14. Eskenazi, N. J., ‘Forum Non Conveniens and Choice of Law In Re: The Amoco Cadiz Oil Spill’, J. Mar. & Com., Vol. 24, No.2, April, 1993.

15. Fitzmaurice, M. A., ‘International Protection of the Environment’ , Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 293, 2001, pp. 225-233.

16. Fitzsimmons, A. J. , ‘Non-Marine Environmental Liability: The Use of Insurance Pools and the European Dimension’, in Kroner, R. (ed.), Transnational Environmental Liability and Insurance, Graham and Trotman and International Bar Association,1993, pp. 166-179.

17. Fontaine, Emmanuel, ‘The French Experience: ‘Tanio’ and ‘Amoco Cadiz’ incidents compared’ in Graefrath, B., Responsibility and Damage Caused: Relationship Between Responsibility and Damages, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 1984-II, vol. 185, 1985, pp. 9-150.

18. Graham, Sarah, ‘Environmental Effects of Exxon Valdez Spill Still Being Felt’, Scientific American. 9 March 2008.

19. Grime, R.P., ‘Implementation of the 1976 Limitation Convention: Liability for Maritime Claims’, Marine Policy, July 1988, pp. 306-313.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Keeton, G. W, ‘The Lessons of the Torrey Canyon: English Law Aspects’, Currenct Legal Problems, 1968, Vol. 21, pp. 94-112.

20. Lammers, J. G., ‘Transfrontier Pollution and International Law, The Present State of Research’ in The Hague Academy of International Law, Center For Studies and Research in International Law and International Relations, Transfrontier Pollution and International Law, 1986, p. 100.

21. Maffei, M.C., ‘The Compensation for Ecological Damage in the ‘Patmos’ case’, in Francioni, F. and Scovazzi, T., International Responsibility for Environmental Harm, London, Graham & Trotman, 1991.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *