دانلود پایان نامه

جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شد (2, 11, 69, 70).
3-12- تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات نیروی عکس‌العمل
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل جهت محاسبه زمان رسیدن به پایداری بر اساس یافته‌های گلدی و همکاران (73) می‌باشد که دریافتند نوسان در مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل در هنگام ایستادن روی یک‌پا به علت تغییرات در پایداری پاسچر ناشی از تغییر سطح اتکا می‌باشد. از آنجائی‌که نوسانات مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل به‌عنوان بهترین شاخص جهت محاسبه پایداری پاسچر در هنگام ایستادن روی یک‌پا می‌باشد، مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل با حداقل نوسان در هنگام ایستادن روی یک‌پا می‌تواند نشان‌دهنده پایدا

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درموردامر به معروف، نهی از منکر، مسئولیت اجتماعی، قانون مدنی

پاسخی بگذارید