منبع پایان نامه ارشد درباره کسی، zan، خُو

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
حالا زنبیل بگذار گل بچین.
h?l? zebil b?n?n gul be?in.
[خر بیار و باقلی بار کن.]
? خاک اورشین ، خاکَ اورشینَه، خُو سَر،فوکُونَه.
کسی که خاک را به هم میزند، خاک را بر سر خود میریزد.
x?k or?in x?k? or?in? xu s?r fukun?.
[هرکس مشکلی برای دیگری به وجود بیاورد؛ عاقبت زیان آن به خودش میرسد]
? دریا اُو وَاسُوجی ، هَندِه تا زانُو اَب دارَه.
آب دریا هر قدر هم خشک شود باز هم تا زانو آب دارد.
darya ow v?suji hand? t? z?nu ab dar?.
[انتظار از بین بردن مردان نیک اندیش بیهوده است]
? زَاکی خُومارَه ، پیش دَکفی ، خُو سَراَ خُورَه.
بچهای که از مادرش جلو بیافتد، بلایی به سرش میآید.
zaki xu m?r? pi?d?k?fi xu s?ra xur?.
[آدمی که بزرگتر احترام نگذارد خوار میگردد . ]
? زن ، ئیتَا بَله گَه ، چهل سال خُو مَرد اَمرَه ایسَا ، نامرد چهل تَا قول دَهَه ، ئیتَه سَر نِئسَا
زن یک بله میگوید چهل سال با شوهرش زندگی میکند، نامرد چهل بار قول میدهد یک بار نیز عمل نمیکند.
zan it? bal ga ??h?l s?l xu mard? amr? isa , n?mard ??h?l ta qol d?h? ita s?r n?sa.
[مصداق مرد و قولش]
? زَن طلاقه رَدَه کُون، زن بَموردَه زَن بِدَه .
به کسی که زنش را طلاق داده جواب منفی بده، اما به کسی زنش مرده است با او زن بده .
zan tal?q? rada kun zan bamurd? zan b?d?.
[به کسی که لیاقت دارد محبت کن]
? زومُستان، فانرَسِه، اَمی بَرارَی، یخ بَزَه.
زمستان هنوز از راه نرسیده است برادر ما سرما زده است.
zomost?n f?nrs? ami b?rarey y?x b?z?.
[فرار از تعهد و قرارداد]
? سرپاخایه دیمیزی،اینّه، چکّه هونه فینوی. میخواهد سرپا ادرار بکند، قطرهای به لباسش نریزد.
sarp? x?y? dimizi inn? ?akk? hun? finvi.
[ هر کاری عواقب خاص خودش را دارد- هندوانه میخوری پای لرز آن نیز بشین]
? سَکَه، زُور شکار بَبَری، صَاحَب لگاه گاز گیرَه.
سگ را اگر با زور به شکار ببری، پا صاحبش را دندان میگیرد.
saka zur ??kar b?b?ri s?hab l?g? gaz gir?.
[با زور مشکلی حل نمیگردد- با ملایمت کارها درست میشود]
? سَلی که اَب نَداره ،گُوزگه هَم نُو خُونَه .
استخری که آب نداشته باشد، قورباغه در آن هم نمیتواند آواز بخواند.
sali k? ab n?d?r? gozga ham nuxon?.
[باید همه چیز جور باشد، اسباب آسایش مهیا باشد. لازم و ملزم هم بودن]
? سیفید کولی شیکار بُکوده. بچه ماهی سفید شکار کرده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *