منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهانی

اصطلاحات علمی فهم آن احتیاج باطلاعات علمی عمیق دارد نگشته است.
3-5چگونگی جمع آوری داده ها
متدلوژی حقوق بصورت توصیفی- تحلیلی
3-6 متغیر ها و تعاریف آنها
متغیر های تحقیق به دو دسته متغیر مستقل و وابسته به شرح زیر تقسیم می شود:
3-6-1 متغیروابسته:
مقررات و قوانین داخلی ناظر به اسناد تجاری و عدم تطابق قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان با اساسنامه سازمان تجارت جهانی وهمچنین رشد اقتصادی وبهبود وضع اشتغال و در آمد.
3-6-2 متغیر مستقل:
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و چگونگی چانه زنی ها جهت گرفتن امتیازات بیشتر از آن سازمان در حین الحاق .
3-7 محدودیت های تحقیق:
-عدم دسترسی به منابع کافی
-احتمال غیر موثق بودن منابع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *