نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۴

ی انگلیسی این پژوهش ارائه گردیده است.

 

۱-۶) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:

 

روانکاوی، نقد روانکاوانه، نظریه های نقد، فروید، لکان، ارسطو، فن شعر، ایبسن، هداگابلر، مرغابی وحشی، بانوی دریایی، خانه عروسک، روسمرس- هولم، ایولف کوچولو، کودک نامشروع، هویت فردی، وراثت، زن در آثار ایبسن، خودکشی در آثار، کی یر کیگارد، هگل، اگزیستانسیالیست، رئالیسم، رمانتیسم.

 

۱-۷) روش تحقیق:

 

در این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه ای- اسنادی، تحلیلی و میدانی بهره گرفته شده است. از این منظر بیشترین استفاده را از کتابهای موجود در کتابخانه و اسناد و مدارک کتابخانه ای برده است. برای درک بهتر مفهوم روانکاوی نیز از گفتگو با اساتید روانکاو استفاده شده است. به دلیل تحلیلی بودن این تحقیق و نقد بر روی آثار، قسمتهایی از این نقد توسط نگارنده با توجه به دیدگاه های نظریه پردازان و تحلیلی گران داخلی و خارجی صورت پذیرفته و بخش دیگر آن نیز به نظریات اساتید و کارشناسانی که در این بخش به تحقیق پرداخته اند اختصاص دارد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۸) قلمرو تحقیق:

 

این پژوهش در قلمرو نقد و بررسی و روانکاوی قرار می گیرد.

 

۱-۹) جامعه و حجم نمونه:

 

این پژوهش به بررسی جامعه ی سالهای ۱۸۲۸ نروژ و چند کشور اروپایی و تأثیر تابوهای آن زمان بر مردم جامعه ی نروژ می پردازد. همجنین تأثیر روانی ای که این شرایط اجتماعی بر روی مردم آن برحه ی زمانی داشته است مورد بررسی قرار می گیرد و در این میان آثار نویسنده ای که بیشترین نزدیکی به روان جامعه ی آن دوران داشته است با توجه به نظریه های دو روانکاو معروف (فروید و لکان) مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۱-۱۰) محدودیت ها و مشکلات تحقیق:

 

برای رسیدن به این مطلب که چگونه یک نویسنده می تواند بر نظریه ها و یافته های یک روانکاو تأثیربگذارد و نقد آثاری که خود روانکاو از آنها تأثیر پذیرفته با توجه به نظریه های خودش، راه تقریباً دشواری را باید طی نمود که مشکلاتی را نیز با خود به همراه دارد. چه بسا که نه آن نویسنده در قید حیات باشد و نه آنان که از نظراتشان در نقد استفاده می گردد. در هر پژوهشی رسیدن به هدف، موانع و مشکلات را همچون توشه ی راه با خود دارد، اما زمانیکه این پژوهش و بررسی در منطقه ای صورت گیرد که دستیابی به منابع و کتابها و سایت های جهانی و دانشگاهی دنیا در آن با مشکل روبرو است این کار با سختی بیش از معمول پیش رفته و زمان رسیدن به نتیجه را کند می کند.

 

فصل دوم

 

معرفی ایبسن و تأثیر شخصیت و زندگی او در خلق آثار نمایشی
«زیستن جنگیدن با «ترول»ها ست در سرداب‌های دل‌وسر . نوشتن: خود را به داوری نشستن».

 

۲-۱ آثار:

 

 

 

  • کاتلینا (۱۸۵۰)

 

  • آرامگاه جنگجو (۱۸۵۰)

 

  • خانم اینگر (۱۸۵۴)

 

  • ضیافت سولهاک (۱۸۵۵)

 

  • اولاف لیل بکرانس (۱۸۵۶)

 

  • وایکینگها در هلگلاند (۱۸۵۷)

 

  • کمدی عشق (۱۸۶۲)

 

  • مدعیان (۱۸۶۳)

 

  • براند (۱۸۶۵)

 

  • پیر گینت (۱۸۶۷)

 

  • اتحادیه جوانان (۱۸۶۹)

 

  • امپراتور و گالیله (۱۸۷۳)

 

  • ارکان جامعه (۱۸۷۷)

 

  • خانه عروسک (۱۸۷۹)

 

  • دشمن مردم (۱۸۸۲)

 

  • مرغابی وحشی (۱۸۸۴)

 

  • روسمرهولم (۱۸۸۶)

 

  • بانوی دریایی (۱۸۸۸)

 

  • هدا گابلر (۱۸۹۰)

 

  • استاد معمار (۱۸۹۲)

 

  • ایولوف کوچک (۱۸۹۴)

 

  • جان گابریل بورکمن (۱۸۹۶)

 

 • وقتی ما مردگان از خواب برمی‏خیزیم (۱۸۹۹)