مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد با موضوع حقوق و دستمزد، طرح و نقش، داده ها و اطلاعات

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
سازمان، با استفاده از جدول‌ها و نمودارهای گرافیکی، در سریع‌ترین زمان نسبت به ارایه گزارش عملکردی خود اقدام کند.
۸-مدیریت پروژه: این سامانه امکان کنترل، نظارت و ارزیابی بر عملیات مالی و اجرایی هر پروژه را می‌دهد؛
۹-امکان مانیتورینگ کردن عملکرد کلان سازمان در هر لحظه و زمان.
۱۰-کنترل برنامه و بودجه سازمان به منظور مقایسه و کنترل برنامه‌های آتی سازمان و مقایسه عملکرد جاری با برنامه و اهداف تعیین شده.
۱۱-ایجـاد بانک متمرکز اطلاعاتی : چنـان چه این سامـانه مـناسب و با کیـفیت خوبـی طراحی و پیـاده‌سازی شود، می‌تواند با استخراج اطلاعات از نرم‌افزارهای پراکنده سازمان و دریافت الکترونیکی اطلاعات از سامانه‌های عملیاتی جاری سازمان، با تجمیع آن ها نسبت به تولید گزارش‌های یکپارچه مدیریتی اقدام کند.
۲-۲-۵-۲-مزایای غیر مستقیم
این مزایا غیر کمی هستند و ممکن است ازطریق سودآوری و رشد در بلند مدت سازمان را غنی سازند(صرافی زاده، ????: ???) :
۱- وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی ، چاپ و امور مشابه دیگر
۲- نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات .
۳- به دلیل افزایش اثر بخشی کارکنان در انجام کار های خاص ، رضایت شغلی آن ها افزایش می یابد
۴- به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع ، رضایت مشتریان بیشتر می شود
?-رقابت بیشتر سازمآن ها از طریق استفاده از منابع اطلاعاتی و قابلیت برای عکس العمل نسبت به فشار ها و فرصتها .

۲-۲-۶- تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی
تعریف ۱)
منظور استفاده از روش منظم و سازمان یافته برای کسب اطلاعات است که تصمیم گیری عقلایی درباره منابع انسانی را در سازمان امکان پذیر می سازد . این اطلاعات باید به روز ، صحیح ،دقیق ، کوتاه و مختصر ، مربوط و مناسب ، کامل و به هنگام باشد ( سعادت ،۱۳۸۶: ۴) .
تعریف ۲ )
یک روش سیستماتیک برای جمع آوری ، ذخیره ، نگهداری ، بازیابی نیازهای اطلاعاتی معتبر برای یک سازمان درباره منابع انسانی اش و فعالیت های پرسنلی و کارکترهای واحد سازمانی است (کواچ و همکاران ، ۱۹۹۹).
تعریف ۳ )
نرم افزار یا راه حل آنلاین برای ورود به اطلاعات و ردیابی داده هاست ، اطلاعات و داده های مورد نیاز مانند حقوق و دستمزد منابع انسانی ، مدیریت ، حسابداری و توابع در یک کسب و کار (هیسفاید۱۳۱ ،۲۰۱۰).

تعریف ۴ )
زیرسیستم حقوق و دستمزد ، پاداش و مزایا و هزینه بازخرید یا زیرسیستم حسابداری مالی یکپارچه می شوند . این امر موجب جلوگیری از تکرار اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیری در مورد نابع انسانی بر مبنای هزینه می شود (سامر۱۳۲،ترجمه شفایی و دبیری ، ۱۳۸۴ : ۲۰۷).
تعریف ۵ )
این سیستم قادر است تا با استفاده از پایگاه داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان ، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان در رابطه با مدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد (علوی ، ۱۳۸۹ : ۱).
تعریف ۶ )
به عنوان یک سیستم مبتنی بر فن آوری مورد استفاده برای به دست آوردن ، ذخیره ، دستکاری ، تجزیه و تحلیل ، بازیابی و توزیع اطلاعات مربوط به منابع انسانی سازمان است (آسافو، ۲۰۰۷).
تعریف ۷ )
سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستمی هست که به ما اجازه می دهد که اطلاعات مربوط به تمام کارکنان در یک پایگاه داده را امکان پذیر می کند (راه۱۳۳ ، ۲۰۱۰).
تعریف ۸ )
یک سیستم اطلاعات برای جمع آوری ، ذخیره ، نگهداری ، بازیابی داده های مورد نیاز یک سازمان از کارکنانش و همچنین کمک به برنامه ریزی ، امور ادار ی، تصمیم گیری و کنترل فعالیت های مدیریت منابع انسانی . سیستم اطلاعات منابع انسانی عبارت است از یک روش سازمان یافته جمع آوری ، نگهداری و ارائه اطلاعات به مدیران به منظور تصمیم گیری در امور چهارگانه مدیریت منابع انسانی . چنین سیستمی باید دارای مشخصات زیر باشد :
الف – اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختیار استفاده کننده قرار گیرد .
ب – اطلاعات صحیح و دقیق باشد .
ج – اطلاعات مربوط و مورد نیاز مدیران باشد .
د- کلیه اطلاعات مورد نیاز برای هرنوع تصمیم گیری به طور سریع در اختیار قرار گیرد (میرسپاسی ، ۱۳۶۲ : ۶۹).

تعریف ۹ )
برای پیش بینی تقاضا برای منابع انسانی در آینده و همچنین تعیین محل و نحوه استخدام نیز کاربرد دارد (لارنس ۱۳۴، ۲۰۰۵).
تعریف ۱۰ )
سیستم اطلاعات منابع انسانی اطلاعات موثر در مورد تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به کارکنان و کارمندان سابق و متقاضیان در دسترس قرار می دهد (هیسفیلد۱۳۵ ، ۲۰۰۷).
تعریف ۱۱)
فناوری اطلاعات منابع انسانی برای مدیریت شرکت ها م مزایای طرح ها و اطلاعات کارمندان است (بروک۱۳۶ ،۲۰۰۰) .
تعریف ۱۲ )
فناوری اطلاعات برای مزیت رقابتی شامل سیستم های مرتبط با سازمان به تامین کنندگان ، کانالهای توزیع با مشتریان به طور کلی این سیستم ها استفاده از اطلاعات و توانایی پردازش در یک سازمان برای بهبود عملکرد از دیگری یا بهبود روابط بین سازمان هاست (تیم تحقیقات مینه سوتا، ۱۳۷ ۱۹۸۸).
تعریف ۱۳ )
دانشمندان مدیریت برای مدت طولانی است که به عنوان مسیرهای قوی و صریح میان برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد در منابع انسانی نامیده می شود . با این حال هدایت اجرائی بر این ارتباط حیاتی درهم و برهم ثابت شده است . ما معتقدبم که سیستم اطلاعات منابع انسانی یک ابزار قدرتمند در جعل این ل
ینک و افزایش درک به دست آورده شده برای توسعه پتانسیل حداثر شده است (میلتون۱۳۸ و همکاران ، ۲۰۰۳).
در نگاه به کل سازمان سیستم های اطلاعات منابع انسانی یکی از زیر سیستم های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعات حسابداری و کالی ، تولیدو فروش و … به شمار می آید . اطلاعات در ابعاد مختلف بسیار موثر است . سوالاتی از قبیل چه میزان کارکنان سازمان دارای منازل مسکونی با مالکیت شخصی هستند ؟چه میزان کارکنان استفاده کننده از تسهیلات زیارتی سیاحتی سازمان هستند ؟ توزیع آماری بر حسب نفر و میزان وام در انواع مختلف آن چگونه بوده است ؟ توزیع آماری پرداخت انواع بیمه کارکنان (عمر ، مکمل ، خانه و خانواده و درمانی ) چگونه بوده است و توزیع میزان تسهیلات دریافتی از بیمه گر چگونه است؟(کفه ترازو در سازمان به نفع کیست) . این سوالات و موارد گوناگون دیگری از جمله توزیع های آماری سلامتی و بیماری و علل آن و هزینه های ناشی از آن ، انتصابات در مشاغل و جایگاه های مختلف ، سنوات خدمتی ، سن رتبه ، درجه و … چگونه است ؟ اگر برای سوالات فوق پاسخی وجود ندارد باید دانست که در هدایت و رهبری نیروی انسانی نه معلوم است در کجا قرار داریم و نه معلوم است کجا می خواهیم برویم (آسافو ، ترجمه هاشمی فر ، ۱۳۸۶ : ۱).
تعداد زیادی نرم افزار مختلف به منظور کمک به توسعه یک سیستم اطلاعات منابع انسانی جامع وجود دارد . بدون شک رایانه های شخصی می توانند تصمیمات منابع انسانی را حمایت کنند اما اطلاعات باید در یک فرمی که بتواند به طور موثر برای فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد در دسترس باشد (کاواچ ۱۳۹و همکاران ، ۱۹۹۹).
بخش سیستم اطلاعات منابع انسانی به مانند قالب یک شرکت ، بخش منابع انسانی مرکز اطلاعات است (مویلان ۱۴۰، ۱۰۱۱).
می توان گفت : مرکز اطلاعات کارکنان مهمترین دارایی هر سازمان است و مانند حفظ منظم ضربان قلب بخش ضروری است (بروک ۱۴۱، ۲۰۰۰).
یکی دیگر از روند روبه رشد شامل روش های بهبودیافته برای نظارت و مدیریت استفاده کارکنان از اینترنت می باشد . این کمک می تواند بهبود بهره وری ، کاهش بدهی قانونی و هزینه آن را کنترل کند (لارنس۱۴۲ ،۲۰۰۵) .
با کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی فرایندهای مجزا مانند ترفیعات ، انتصابات ، سنوات خدمتی ، ارزشیابی و اقدامات انضباطی ، سیستم حضور و غیاب و… در قالب طرحی جامع و یکپارچه در آمده و بستر های تحول و توسعه منابع انسانی فراهم می آید. سیستم اطلاعاتی عبارت است از مجموع های از اطلاعات که برای تصمیم گیری ، کنترل ، جمع آوری ، بازیابی ، پردازش ، ذخیره و توزیع به کار می آیند”. با تامل در این تعریف و با توجه به وظایف و فرایندهای مدیریت منابع انسانی، سیستم اطلاعات منابع انسانی را می توان چنین تعریف کرد: مجموعه ای جامع و یکپارچه از کلیه داده ها و اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به منظور کمک به تصمیم گیری ، برنامه ریزی و انجام امور جاری نیروی انسانی در سازمان. در نگاه به کل سازمان ، سیستم اطلاعات منابع انسانی یکی از زیر سیستم های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعات حسابداری و مالی ، تولید، فروش و… به شمار می آید. چنین سیستم هایی در قلمرو کاری واحد یک سیستم جامع و یکپارچه هستند اما در ارتباط با کل سازمان و سایر زیر سیستم های آن یک زیر سیستم قلمداد می شود. ارتباط زیر سیستم های اطلاعاتی فوق از نوع تعاملی است ، بدین معنا که یک رابطه متقابل و پویا بین آن ها برقرار بوده و کمیت و کیفیت اطلاعات یکی در نتیجه و کارایی زیر سیستم دیگر بسیار موثر است. یکی از مهمترین این زیر سیستم ها که در ارزیابی و عملکرد سایر زیر سیستم ها تاثیر قابل توجهی دارد، سیستم اطلاعات منابع انسانی است (ظاهری ، ۱۳۸۱ : ۸۷).
۲-۲-۷- اجزای اصلی سیستم اطلاعات منابع انسانی
۱- سیستم مدیریت
۲- سیستم سخت افزار و نرم افزار
۳- سازمان ( ساختار ، سیستم ها و روشها ) است(سلمانی ، ۱۳۸۱: ۵۴).
تهیه و اجرای سیستم اطلاعات منابع انسانی به مثابه تهیه و احداث ساختمان است. همچنانکه برای احداث یک بنا سه جزء اصلی مصالح و مواد ، طرح و نقشه و سازنده(معمار) مورد نیاز است ، برای تهیه سیستم اطلاعاتی نیز سه جزء اصلی فوق یعنی سیستم مدیریت به منزله سازنده، سیستم سخت افزار و نرم افزار به عنوان مصالح و مواد و سازمان به مثابه طرح و نقشه مورد نیاز است(صرافی زاده ، ۱۳۸۱: ۱۲۲).
هر چند نظام اطلاعات از دانش فنی رایانه برای پردازش داده ها و تبدیل آن ها به اطلاعات معنی دار بهره می گیرد ، ولی میان رایانه و برنامه آن و نظام اطلاعاتی تفاوت چشمگیری وجود دارد. رایانه وسیله انبار و پردازش اطلاعات را فراهم می آورد . برنامه و نرم افزار وسیله برای کنترل عملیات رایانه است. دانستن کار با رایانه و نرم افزار ها در طراحی راه حلهای مشکلات سازمانی بسیار ضروری است،ولی راهنمایی و دلیل استفاده از اینها را نظام اطلاعات ارائه می دهد که رایانه بخشی از آن است. خانه سازی مثال روشنگر خوبی در این زمینه است . رایانه و نرم افزاردر حکم مصالح اند که به تنهایی نمی توانند اطلاعات سودمند و مورد نیاز سازمان را فراهم آورند. برای درک نظام اطلاعاتی بایستی به مسئله هایی که باید حل شوند ، ساختار و عوامل سازنده آن و فرایند های سازمانی که را ه حل ها را اجرا خواهند کرد آگاه شد. مدیران امروز باید میان دانش فنی رایانه و دیگر بخشهای نظام اطلاعات پیوند مناسبی را ب هوجود آورند. برای درک نظام اطلاعات و بازشناسی آن از کارکرد محدود رایانه ، مدیر
ان باید به ابعاد گسترده نظام شامل، سازمان، مدیریت و دانش فنی و تعامل آن ها آگاه باشند. در آن صورت می توانند با به کارگیری سنجیده و بهنگام این عوامل ، راه حل مناسبی برای مسائل سازمان یافته به کار بندند (سلطانی ، ۱۳۸۲ : ۷۰).

۲-۲-۸-روند تکامل سیستم اطلاعات منابع انسانی
سیستم های اطلاعاتی در فرایند تکامل، یک سیر تدریجی را طی کرده اند.
در زیر به اختصار به این روند با ذکر کاربرد هایی از اطلاعات منابع انسانی اشاره می شود (میرسپاسی ، ۱۳۸۲ : ۶۹) :
۱- پردازش داده: این سیستم، تغییرات را ثبت و فایل اصلی تغییرات را بهنگام می کند. مانند:تغییرات حضور و غیاب کارکنان یا آخرین عضویتهای استخدامی کارکنان سازمان.
۲- سیستم اطلاعات مدیریت: این سیستم ، اطلاعات وتغییرات را مدیریت و کنترل می کند. مانند: شناسایی کارکنان مشمول بازنشستگی در سال آتی یا ارائه