پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، مسئولیت پذیری، مهارت اجتماعی

همسالان کامل می‏کنند ولی نقطه نظرات مشترک طرفداران آنها را در زمینه یادگیری مشارکتی در موارد زیر بیان می‏کنند:
1-از طریق بازخورد دوطرفه و بحث
2-همکاری بین اعضای گروه
3-تجربه ارتباط با همسالان
4-تعامل میان اعضای گروه

روش‏های یادگیری مشارکتی
اسلاوین (2011) در یک جمع بندی از تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری مشارکتی را معرفی می‏نماید که در تازه‏ترین تحقیقات به کار گرفته شده اند و اثربخشی خود را در دستاوردها نشان داده و مورد تأیید قرار گرفته اند این شیوه‏ها عبارتند از:

گروه‏های پیشرفت تیمی دانش‏آموزان50
در این شیوه دانش‏آموزان به گروه‏هایی که از 4 تا 5 نفر تشکیل می‏شود تقسیم می‏شوند در این گروه‏ها دانش‏آموزان از لحاظ جنسیت، نژاد، زمینه‏های خانوادگی و فرهنگی، تجربیات قبلی و … متفاوت می‏باشند. روش فوق برای تدریس دروسی که زمینه‏های علمی محض دارند مانند ریاضیات، محاسبات و کاربردهای ریاضی، دستور زبان و کاربردهای آن، جغرافیا و … بسیار مناسب است.

روش مسابقه‏ی تیمی یا رقابت و مسابقه‏ی تیمی51
در این شیوه روش تدریس معلم و کارگروهی کاملا شبیه روش قبلی است ولی تفاوت آنها در این است که دانش‏آموزان به جای شرکت در آزمون در مسابقات هفتگی شرکت می‏کنند، نمره‏هایی که هر برنده برای تیم خود کسب می‏کند بدون توجه به سطحی که د رآن به رقابت پرداخهت است محاسبه می‏شود این بدان معناست که برای دانش‏آموزان ضعیفی که با همطرازان خود به رقابت می‏پردازند و دانش‏آموزان ممتازی که با تیم‏هایی که نمره‏های بالا را کسب کرده اند شانس یکسانی برای کسب موفقیت داده می‏شود.

یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم
در این روش نیز تیم‏های چهار نفری دانش‏آموزان که در سطوح کارایی متفاوت هستند تشکیل می‏شود و به تیم‏هایی که عملکرد مطلوب داشته باشند گواهینامه اعطاء می‏شود.
با این حال تفاوت‏هایی میان این روش با روش‏های قبل به چشم می‏خورد. برای نمونه در دو روش پیش آموزشی دانش‏آموزان به صورت جمعی و یکسان ارائه می‏شود ولی در این روش یادگیری مشارکتی با آموزش فردی در می‏آمیزد به علاوه دو روش قبلی برای تدریس بسیاری از موضوعات در اغلب پایه‏ها مناسب می‏باشد در صورتی که روش فوق مختص آموزش ریاضیات در پایه دوم تا بالاتر طراحی شده است.
در روش حاضر دانش‏آموزان بر اساس یک آزمون جایابی رتبه بندی می‏شوند و سپس مطابق با سرعت یادگیری خود به فراگیری مشغول می‏شوند در مجموع می‏توان گفت که اعضای یک تیم هر یک به مطالعه و یادگیری مباحث گوناگون مشغول می‏شود هم تیم‏ها با استفاده از برگه پاسخنامه به کنترل کار و کمک به حل مشکلات یکدیگری می‏پردازند. آزمون‏های نهایی هر مبحث بدون کمک هم تیم‏ها پاسخ داده می‏شود و آنها را سرگروه‏ها تصحیح می‏کنند معلمان هر هفته تعدادی از بخش‏های مطالعه شده‏ی دانش‏آموزان هر تیم را محاسبه می‏کنند و بر اساس تعداد آزمون‏های برگزاری شده امتیازات کسب شده و امتیازات اضافی مربوط به تکالیف شب که تیم‏هایی که بالاترین سطح قرار می‏گیرند گواهینامه یا جوایز گروهی دیگر اعطا می‏کنند.

قرائت و نگارش تلفیقی مشارکتی52
در این روش که در حقیقت برنامه‏ای جامع برای آموزش قرائت و نگارش در سال‏های خیر دوره ابتدای است جدیدترین شیوه یادگیری مشارکتی به شمار می‏رود. در این روش معلمان به شیوه‏ی برنامه‏های سنتی از تشکیل گروه‏های قرائت استفاده می‏کند و دانش‏آموزان را به تیم‏های مختلف که از دو جفت دانش‏آموز تشکیل شده است تقسیم می‏کنند. هنگامی که معلم به آموزش یکی از تیم‏ها اشتغال دارد تیم‏های دیگر به یک سلسله فعالیت‏های شناختی نظیر قرائت در حضور همدیگر، بحث در مورد چگونگی نگارش یک داستان، خلاصه کردن داستان، املاء کلمه‏ها و سخت معنی مشغول می‏شوند در صورتی که تقسیم کلاس به گروه‏های قرائت همگن ممکن نباشد همه دانش‏آموزان کلاس به منزله یک تیم واحد رد جریان یادگیری با یکدیگر مشارکت می‏کنند. در طول ساعت‏های تدریس زبان دانش‏آموزان به فعالیت‏هایی از قبیل نگارش اصلاح و ویراستاری آثار یکدیگر در تهیه مقدمات انتشار کتاب از سوی تیم مشغول می‏شوند. در اکثر فعالیت‏های روش مذکور دانش‏آموزان درس را که معلم ارائه کرده است به صورت تیمی مطالعه کرده و تمرین‏ها و آزمون‏های مربوط به آن نیز به صورت تیمی انجام می‏دهند این بدان معناست که تا زمان اعلام آمادگی همه‏ی اعضای یک تیم دانش‏آموزان مورد آزمایش قرار نخواهد گرفت. گواهینامه نیز بر اساس میانگین عملکرد همه‏ی اعضای تیم را در روش قرائت و نگارش اعطاء می‏شود.

تقسیم موضوع به بخش‏های مختلف (جیگ ساو)53
این روش یکی از الگوهای روش تدریس مشارکتی است که برای محیط‏های آموزشی مناسب می‏باشد و در سال 1978 توسط آرونسو به کار برده شده. در این روش فراگیران به گروه‏های 4 تا 5 نفره تقسیم می‏شوند. آرونسون گروه‏های 6 نفره تشکیل داد، ولی امروزه با توجه به نتایج تحقیقات بسه به شرایط، تعداد اعضای گروه فرق می‏کند.

روش جیگ ساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به 3 دهه پیشینه موفقیت سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه دارد، توانسته است در کاهش تضادها و نابرابر یهای نژادی، ایجاد جوش و پویایی یادگیری، نقش ارزنده‏ای را ایفا نماید (رابرت54، 2011).
روش جیگ ساو یکی از ویژگی‏
های برجسته را نسبت به سایر روش‏های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که در آن افراد، تیم‏های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می‏دهند و این امر فرصت ویژه‏ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت‏های اجتماعی است (آرونسون55، 2011).
این روش که ابتدا به وسیله آرونسون و همکاران در سال 1978 میلادی طراحی شد در این روش دانش‏آموزان برای کار کردن روی موضوع درسی که به بخش‏های مختلف تقسیم شده است تیم‏های 4 تا 6نفره تشکیل می‏دهند برای مثال یک سفرنامه را می‏توان به بخش‏های گوناگون از قبیل سال‏های مسافرت اتفاق‏هایی که در طول این سفر پیش آمده، نتایج سفرنامه و مسائل مهم را تقسیم کرد، در این روش هر یک از اعضاء به مطالعه بخش ویژه‏ی خود می‏پردازد سپس اعضای تیم‏های مختلف که بخش‏های مشترکی را مطالعه کرد هاند به منظور بحث و بررسی پیرامون مطلب مذکور یک گروه تخصصی تشکیل می‏دهند پس از آن هر یک به تیم خود بازگویی کردند و به منظور آموزش بخث خود به اعضای تیم در نوبت قرار می‏گیرند از آنجا که تنها راه فراگیری بخش‏ها شنیدن دقیق توضیحات هم تیم هاست انگیزه توجه به مطالب و کار هم تیم‏ها در سایرین تقویت می‏شود.
روش جیگ ساو یکی از ویژگی‏های برجسته را نسبت به سایر روش‏های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که در آن افراد، تیم‏های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می‏دهند و این امر فرصت ویژه‏ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت‏های اجتماعی است. (آرونسون، 2011)
در کلاس‏های مبتنی بر الگوی جیگ ساو از الگوی یادگیری مشارکتی استفاده می‏شود این الگو دقیقا مانند پازل (جورچین) است. در جیگ ساو نیز شرکت هر یک از دانش‏آموزان مانند هر تکه از یک پازل برای تکمیل کردن و فهمیدن کاملا ماحصل و نتیجه نهایی ضروری است. اگر نقش هر دانش‏آموز بنیادی باشد پس وجود هر دانش‏آموز نیز ضروری است و این به طور دقیق همان چیزی است که سبب موثر واقع شدن این استراتژی شده است (بهرنگی و آقایاری، 1383).

فرایند روش جیگ ساو را می‏توان به صورت زیر تقسیم نمود:

گروه دانش‏آموزان کلاس درس

گروه الف
1 2 3 4

گروه ب
1 2 3 4

گروه ج
1 2 3 4

گروه د
1 2 3 4

گروه‏های تخصصی(1)

گروه‏های تخصصی(2)

گروه‏های تخصصی(3)

گروه‏های تجمعی
شکل 1-2 فرایند روش جیگ ساو

فرایند روش جیگ ساو (بهرنگی و آقایاری، 1383)
بعد از اجرای این فرایند معلم بایست به ارزیابی میزان یادگیری دانش‏آموزان در موضوعات مد نظر بپردازد. بایستی برآورد نماید که آیا همه دانش‏آموزان در فرایند یادگیری فعالیت داشته اند یا خیر؟ علاوه بر این بایستی از دانش‏آموزان نیز خواسته شود که به ارزیابی آموخته‏های خود و دیگر اعضای گروه اقدام نمایند و سپس بایستی اهداف و مباحث یادگیری برای جلسه بعد را مشخص نمود و جلسه درس را خاتمه داد.

روش آموختن با هم56
این شیوه را جانسون و جانسون در سال 1987 ابداع نموده اند. در این روش دانش‏آموزان در گروه‏های ناهمگن 4 تا 5 نفره مشغول انجام تکالیف خود می‏شوند. نتایج کار گروهی روی یک ورقه منعکس می‏شود و مبنای دریافت نمره یا روش‏های گروهی همین کار مشترک است محور اصلی موفقیت در این روش یادگیری مشارکتی فعالیت‏های درون گروهی مشترک و تشکیل جلسه‏های مباحث منظم درباره‏ی چگونگی بهتر انجام دادن یک کار گروهی است.

روش پژوهش گروهی
این روش به وسیله شلوموساران و بیل شاران در دانشگاه تلاویو طراحی شد این روش در اصل یک طرح عمومی اداره‏ی کلاس درس است که طبق آن دانش‏آموزان در گروه‏های کوچک با استفاده از روش‏های مشارکتی بحث‏های گروهی و برنامه ریزی مشارکت فعالیت می‏کنند در این روش دانش‏آموزان به گروه‏های 2 تا 6 نفره تقسیم می‏شوند. پس از انتخاب عنوان مورد مطالعه هر گروه آن را به بخش‏های کوچک تر تقسیم می‏کند و هر بخش را یکی از اعضاء مطالعه می‏کنند در آخرین مرحله هر یک از گروه‏ها مجموع آموخته‏ها و یافته‏های خود را به صورت یک کار گروهی به بقیه کلاس ارائه می‏دهند.

جدول 1-2 مقایسه فعالیت‏های گروه‏های مشارکتی با فعالیت‏های گروه‏های کوچک
گروه‏های همیار
گروه‏های کوچک
همبستگی مثبت وجود دارد یا همه نجات می‏یابیم یا همه غرق می‏شویم. گفتگوی رو در رو
هیچ همبستگی وجود ندارد دانش‏آموزان معمولا برای خودشان کار می‏کنند. به ندرت جواب هایشان را با یکدیگر مقایسه می‏کنند.
پاسخگویی فردی وجود دارد هر دانش‏آموز باید بر تمام مطالب مسلط باشد.
بازخورد را به روی دوش دیگران گذاشتن بعضی از دانش‏آموزان اجازه می‏دهند تمام کار یا بیشتر کار را دیگران انجام دهند.
معلم مهارت اجتماعی لازم را برای کارگروهی آموزش می‏دهد.
مهارت‏های اجتماعی را به طور نظام مند نمی آموزند.
معلم رفتار دانش‏آموزان را زیر نظر دارد. بازخورد و بحث دربره رفتار دانش‏آموزان
رفتار دانش‏آموزان مستقیما مورد مشاهده قرار نمی گیرد. معلم اغلب با دانش‏آموزان دیگر کار می‏کند و یا درس جلسه‏ی بعد را آماده می‏کند. هیچ نوع گفتگویی در مورد این که دانش‏آموزان چطور با یکدیگر کار کردند انجام نمی شود. حداکثر ممن است گفته شود
کار خوبی بود سعی کنید زنگ دیگر در هنگام کار کمتر شلوغ کنید.

مقایسه فعالیت‏های گروه‏های مشارکتی با فعالیت‏های گروه کوچک: الیس و والن
(ترجمه رستگار و ملکان، 1379)
گروه‏های مشارکتی با مشخصه‏ها و ویژگی‏هایی که برای این نوع یادگیری برشمرده شد از سایر گروه‏های بدون رویکرد مشارکتی متمایز می‏گردند. الیس و والن (ترجمه رستگار و ملکان) تفاوت فعالیت در گروه‏های کوچک را با گروه‏های همیاری به شرح جدول زیر توصیف می‏نمایند. جاکوبز57 و همکاران (2002) برخی تفاوت‏های میان آن کلاس‏هایی که تشویق کننده‏ی مشارکت و همیاری می‏باشند و آن کلاس‏هایی که منع کننده‏ی مشارکت می‏باشند را به شرح جدول زیر ذکر می‏نمایند (به نقل از قلتاش، 1383).
جدول 2-2 تشویق کننده‏ی مشارکت و منع کننده‏ی مشارکت
کلاس درس مشارکتی
کلاسی که منع کننده مشارکت است
به آنچه که هم ردیفان می‏دهند نگاه کنند، از آنان یاد بگیرند به آنها کمک کنید و با ا یده‏های آن‏ها شریک شوید.
نگاه به نوشته‏های خودتان کنید.
با بغل دستی به منظور مبادله‏ی ایده ها، مباحث توضیح دادن پیشنهاد کردن و سوال کردن هم صحبت شوید.
کار خود را انجام دهید و بگذارید همه کارشان را انجام دهند.
اگر احتیاج به یاری دارید از هم گروهی‏ها و دیگران کمک بخواهید قبل از اینکه معلم تقاضای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *