دانلود پایان نامه

گردند. شرایطی که باید مد نظر قرار گیرند، در برگیرنده وجود خطری حقیقی از تکرار و اهمیت زیان تحمل شده به وسیله کشور دادخواه، در نتیجه عمل غیر قانونی هستند. این به آن معنی شاید باشد که در مواردی که بیم و نگرانی از تکرار عمل نباشد توسل به چنین شیوه جبرانی فاقد توجیه حقوقی است.
دیوان دائمی دادگستری در قضیه صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین المللی رودخانه “اُدر”131، این اصل را بطور ضمنی تأیید نمود که بهره‌بر‏داری معقول از یک رودخانه مرزی فقط در چهارچوب همکاری و توسعه پایدار امکان پذیر است. تأکید، دیوان بر اینکه “تعهد به پیشگیری” تعهدی است که با همکاری حاصل می‏شود و نه تعهدی که بصورت انفرادی حادث شود. استفاده از این شیوه در مباحث حقوق بشری نیز مشاهد شده است مثلاً در جایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر قادر بودن به مطالبه جبران خسارت، حق بهره‌مند‏ی از دیگر اَشکال جبران خسارت از جمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت و تضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد.
3-6- شیوه‌های جبرانی
1-3-6- اعاده وضع به حال سابق
طبق ماده 34 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی، اعاده وضع به حال سابق،132 نخستین شکل از اشکال جبران خسارت است.133 اعاده وضع یکی دیگر از روشهای جبران خسارت مربوط به مسئولیت بین‌المللی است. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه “کارخانه کورزوف” می‌گوید “اصل بنیادی این است که جبران باید حتی‌المقدور آثار عمل غیرمشروع را بزداید و، وض

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتریان، تجارت الکترونیک، وفاداری مشتری، لوازم خانگی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید