دانلود پایان نامه

دوقلوهای همسان که دچار افسردگی تک قطبی شده بودند معلوم شد که وقوع بیماری در ۲۰ درصد موارد موثر بوده است. مطالعه پرامیس که روی دوقلوهای غیرهمسان انجام شد نشان داد که فقط ۲۳ درصد آنها دچار افسردگی تک قطبی شدند (پرسونز و همکاران،۲۰۰۱) .

نظریه روان کاوی:
به طور کلی در نظریه های روانکاوی، افسردگی به عنوان واکنشی در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان خود،، کردن،، غیرانضباطی، خودکشی)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید