دانلود پایان نامه

کمبودها و نواقص او را به خود نسبت می دهد (اخوت، جلیلی، ۱۳۶۲).
نظریه رفتارگرایی:
صاحب نظران رفتارگرا معتقدند که افراد به این علت افسرده می شوند که محیط اجتماعی آنان کوچکترین تقویت مثبت را فراهم نمی آورد. بسیاری از رویدادهایی که موجب افسردگی می شوند مانند مرگ عزیزان، شکست در شغل و نداشتن سلامت در عین حال امکان تقویت های

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان رود.، مرحله،، متعاقب، ایم،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید