تیر ۱۶, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان ملامت، داشته،، عیوبی، درآید.

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
خود منحرف شود و به صورت ملامت و سرزنش و خودآزاری شدید و در نتیجه افسردگی درآید. چنین افرادی رشته عواطف خود را با شخص از دست رفته نه تنها نمی برند بلکه سست هم نمی کنند و به ملامت و سرزنش خود برای نواقص و عیوبی که در شخص موردنظر سراغ داشته، ادامه می دهند. نکته قابل ذکر در این نظریه این است که چون بسیاری از مردم افسرده شده و افسرده