دانلود پایان نامه

شوند بنابراین رفتار شخص افسرده نهایتا باعث بیزاری حتی نزدیکترین کسانش می گردد و این خود هم تقویت های دریافتی او را بیش از پیش کاهش می دهد و هم در انزوای اجتماعی و ناشادکامی او می افزاید. (مهریار، ۱۳۷۳).

نظریه شناختی:
اساس این نظریه ها این اندیشه این است که یک تجربه معین ممکن است روی فرد تاثیر بسیار متفاوتی بگذارد. یک

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاستان اصفهان، دانشگاه تهران، استان خوزستان
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید